Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

SARAJEVO TOWER: Brutalna igra tužioca Sanina Bogunića (SST 10. dio)

U današnjem tekstu objavljujemo JOŠ DVA NOVA DOKAZA da je Tužilaštvo KS u slučaju ‘Sarajevo Tower’ postupilo po lažnoj krivičnoj prijavi. Podsjećamo, krivičnu prijavu protiv rukovodstva Smart Invest-a kao suinvestitora na projektu ‘Sarajevo Tower’ je podnio podizvođač fasaderskih radova, Elmedin Pinjić zvani Hodža, predstavnik firme ‘Euro Profil commerce’, i to protiv Elvedina Mahmutovića, direktora Smart Invest-a i Sedina Halilagića, odgovorne osobe-direktor projekta ‘Sarajevo Tower’.

Postupajući tužilac je Sanin Bogunić.

U prethodnom tekstu smo najavili da ćemo pisati o tome: ‘Kako je moguće da niti jedna tvrdnja u optužnici tužioca Bogunića nije tačna?’, pa će ovaj tekst pokušati da razjasni ovaj fenomen.

Napomena: Prošlo je 59 dana otkako je Korekt d.o.o. predao kredibilna saznanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici Sabini Sarajliji o tome da Sanin Bogunić, postupajući tužilac u predmetu ‘Sarajevo Tower’, forsira montiranu optužnicu, ali nažalost od nje nije bilo nikakavog glasa, tako da nam ostaje da sumnjamo da ona izvršava svoju službenu dužnost očuvanja integriteta institucije kojom rukovodi. Izvještaj o postupanju Sabine Sarajlije možete pročitati klikom ovdje.

♦♦♦

OPTUŽNICA TUŽIOCA SANINA BOGUNIĆA

Tužilac Bogunić je u optužnici napisao sljedeće:

‘Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović, u namjeri da za sebe prime dar da u okviru svojih funkcija učine što bi morali učiniti, u više navrata od Elmedina Pinjića zahtijevali dar, a potom Sedin Halilagić dana 10.07.2019.godine i primio dar kao novčanu korist, na način da su od Elmedina Pinjića, menadžera i supruga vlasnice i direktora firme ”EURO-PROFIL commerce” d.o.o. Visoko Aide Pinjić, koja firma je bila angažovana kao podizvođač u izvođenju radova na termo fasadi, te najmu, montaži i demontaži fasadne skele na izgradnji stambeno-poslovnog objekta ”Sarajevo Tower”, a kada je isti zatražio, zbog novonastalih, neskrivljenih okolnosti izmjenu odredbi i uslova toga Ugovora, iako su znali da su se stekli uslovi za izmjene toga Ugovora, od Pinjića zahtjevali da im isplati iznos od 200.000 KM, kako bi u svojstvu odgovornih osoba priznali izvršenje građevinskih radova, te i odobrili dodatne građevinske radove, svjesni i znajući da u okviru svojih ovlaštenja to moraju učiniti, pri tome uslovljavajući Pinjića da im isplati taj iznos prijetnjom bankarske garancije date za ovaj posao, na šta je pristao obećavajući isplatu cjelokupnog iznosa i plaćanjem prve rate od 30.680,00 Eura, koju je predao dana 10.07.2019.godine na ruke Sedina Halilagića u apartmanu broj 102 stambeno-poslovnog objekta pravnog lica ”Panamera” u ul.Lužanski put broj 4 općina Ilidža.

♦♦♦

Nije dar, nego dug!

Glavna inkriminacija tužioca je da su Halilagić i Mahmutović tražili dar, a Sedin Halilagić preuzeo dar u apartmanu 102.

U dosadašnjim analizama/tekstovima smo predstavili niz argumenata, izjava, dokaza i dokumenata da je Elmedin Pinjić zvani Hodža svoj DUG od 200.000 KM koje su inicijalno pripadale fasaderu Juki, odlučio da pretvori u priču o mitu/daru i to na način da je inicirao i unaprijed smislio plan za sastanak 3.6.2019.godine u Smart Invest-u, na kojem je planski doveo u zabludu Sedina Halilagića dogovorajući vraćanje duga od 200.000 KM,  a onda je otišao u FUP 04.06.2019.godine i podnio lažnu krivičnu prijavu tvrdeći da je na sastanku pristao da da traženi mito, a sve sa ciljem da se izvuče iz po njega nepovoljne pozicije na gradilištu, gdje se svojom krivicom doveo u poziciju da mu investitori planiraju aktivirati bankarsku garanciju zbog nepoštivanja ugovornih obaveza.

Tekstovi/analize u kojima možete detaljnije proučiti dokaze i argumente se nalaze ispod:

♦♦♦

Ko je skrivio neprovođenje ugovora?

  • Dokazi da nije tačna tvrdnja tužioca Bogunića da se Ugovor trebao promijeniti zbog novonastalih i neskrivljenih okolnosti od strane Hodže i da je netačna teza da Halilagić i Mahmutović nisu htjeli priznati izvršene građevinske radove, već upravo suprotno da je Hodža konstantno svojim neprofesionalizmom i poslovnom nekapacitiranošću producirao probleme na gradilištu i ugrožavao dinamiku gradnje svim ostalim akterima, možete pronaći u tekstu na sljedećem linku:

Analiza zastoja u gradnji Sarajevo Tower

♦♦♦

Je li 200.000 KM mito ili dug?

  • Dokazi da pare u iznosu od 200.000 KM nisu mito ili dar već da se radi o dugu iz obligacionog odnosa između firmi: ANS Drive, Smart Invest, Panamera i MTH-ARI, a koje je u svoj ugovor svjesno preuzeo Hodža (Euro Profil commerce) uz dogovor da iste vrati Juki kada primi avans, nalaze se na sljedećem linku:

Gdje su Jukine pare?

♦♦♦

Da li je Hodža prijavio mito ili je podnio lažnu krivičnu prijavu?

  • Dokazi da je Hodža podnio lažnu krivičnu prijavu i da je na taj način pokušao smjestiti Sedinu Halilagiću da ovaj bude ubjeđen da preuzima dug (tzv. Jukine pare), kako bi ga policija uhapsila sa parama u rukama tvrdeći da je to mito, možete pročitati na sljedećem linku:

Gdje su Jukine pare 2? Iscenirano hapšenje

♦♦♦

Da li je tužilac Bogunić bio nesposoban ili je učestvovao u montiranju optužnice?

  • Primjetićete da prethodno nismo rekli da je Hodža smjestio prevaru Sedinu Halilagiću, već da je podnošenjem lažne krivične prijave pokušao da smjesti. Ovako govorimo iz razloga zato što bilo koji pojedinac nije u stanju da smjesti hapšenje ukoliko nema podršku tužilaštva. Tužilaštvo jedino ima moć da vodi istragu i cijeni koga treba uhapsiti i na bazi kojih argumenata i dokaza, te konačno jedino ima ovlasti da vrši hapšenje. Dokazi da je postupajući tužilac Sanin Bogunić učestvovao aktivno i svjesno u montaži optužnice u kojoj se dug pokušava nasilno pretvoriti u mito se nalaze na sljedećem linku:

Krunski svjedok montirane optužnice

♦♦♦

PREDSTAVLJAMO DVA NOVA DOKAZA:

Prvi dokaz se odnosi na tvrdnju iz optužnice tužioca Bogunića da su Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović prijetili bankarskom garancijom da iznude mito od 200.000 KM (iako smo prethodno dokazali da se ne radi o mitu, nego o dugu koji je Hodža obećao da će vratiti, ostaje nam da razjasnimo zašto tužilac u optužnici pominje bankarsku garanciju);

Bankovna garancija:

Hodža je otišao u FUP 04.06.2019.godine da podnese prijavu protiv Halilagića i Mahmutovića. Tada je dao izjavu i objasnio razloge podnošenja prijave:

03.06.2019.godine je na svoju inicijativu tražio i dobio sastanak sa Sedinom Halilagićem u Smart Invest-u u Unitic-u kako bi razgovarali o bankovnoj garanciji, jer su ga prethodno bankari obavijestili da su investitori zvali banku i interesovali se oko procedure aktiviranja garancije zbog kršenja ugovornih odredbi.

Hodža je u FUP-u izjavio da je prvo on na sastanku otvorio mogućnost da da 200.000 KM koje mu je Sedin Halilagić pomenuo na sastanku 28.5.2019.godine kada ga je pitao: ”Hodža, šta ćemo sa Jukinim parama?”. Iz ovoga je nesporno dokazano da je Hodža došao na sastanak 03.06.2019.godine sa idejom da dogovori vraćanje 200.000 KM koje su inicijalno pripadale Juki, a čudnim spletom okolnosti se kao višak našle u Hodžinom ugovoru, što je detaljno objašnjeno u tekstu: Gdje su Jukine pare?.

Kada je Hodža napravio dogovor sa Sedinom da vrati 200.000 KM, onda je po Hodžinoj izjavi na sastanak ušao Elvedin Mahmutović, direktor Smart Invest-a i pokazao neka dva dopisa za koja je tvrdio da će poslati ANS Drive-u kao generalnom izvođaču sa ciljem da urgira da se osiguraju svi uslovi za gradnju na Sarajevo Tower-u.

Hodža je u FUP-u izjavio da smatra da su mu ovi dopisi prema ANS Drive bili prezentovani samo kao motivacija da da tih 200.000 KM, nakon čega ne bi imao problema sa generalnim izvođačem (ANS Drive) niti nadzorom do kraja ugovora. Napominjemo da je Hodža izjavio u FUP-u da on ‘smatra’ šta je bila motivacija Mahmutovića sa ovim dopisima, ali nije rekao da je Mahmutović to izjavio.

Dakle, u svojoj prijavi u FUP-u je Hodža navodio policijske inspektore da povjeruju da ga Mahmutović i Halilagić pritiskaju bankovnom garancijom kako bi dao 200.000KM mita, pa je zbog toga kako kaže napravio usmeni dogovor sa Halilagićem i Mahmutovićem da da traženi novac.

Logično je po Hodžinim riječima u FUP-u zaključiti da su se dogovorili da Smart Invest neće aktivirati bankovnu garanciju jer je obećao dati 200.000 KM.

No, međutim, dokaz da je Hodža lagao u FUP-u, tj. da ničim nije povezan prvi dio sastanka kad se dogovorio sa Sedinom da vrati dug od 200.000 KM sa drugim dijelom sastanka kada se pričalo o bankovnoj garanciji, te da je Hodža namjerno sve pogrešno ‘smatrao’ i zaključivao kako je naveo u FUP-u, leži u činjenici da je nakon 3 dana, 06.06.2019.godine., Smart Invest poslao Hodži dva pismena upozorenja da će se aktivirati bankarska garancija po osnovu avansnog plaćanja i po osnovu dobrog izvršenja posla. Dokaze možete pogledati klikom na ovaj link.

Nije logično da Smart Invest nastavlja sa procedurom aktiviranja bankarske garancije 06.06.2019.godine, ako je tačno što je Hodža tvrdio u FUP-u da se dogovorio sa Smart Invest-om da im da 200.000 KM kako mu ne bi aktivirali bankarsku garanciju. Ovo je logični i zdravorazumski zaključak da je Hodža lagao u FUP-u.

Zamjena materijala:

Ako priči o bankovnoj garanciji pridodamo situaciju sa pokušajem Hodže da ugovorom predviđeni materijal ROCKWOOL zamijeni sa KNAUF-om, što smo detaljno elaborirali u prethodnom tekstu: Da li su Halilagić i Mahmutović uhapšeni na prevaru?, prilikom čega je Hodža takođe tvrdio da je ‘smatrao’ da mu Sedin Halilagić nije odobrio korištenje KNAUF-a iz osvete što na sastanku 28.5.2019.godine nije htio da prizna da su kod njega u ugovoru tuđe pare, tzv.Jukine pare, te ako je tačno da je Hodža na sastanku 03.06.2019.godine pristao da da 200.000 KM mita jer ga Smart Invest pritiska, onda je nelogično što je Sedin Halilagić isti dan, 03.06.2019.godine, potpisao odobrenje za predviđeni ROCKWOOL, a ne KNAUF koji je Hodža tražio. Ovaj dokaz možete vidjeti klikom ovdje.  

Dakle, Hodža u svojoj prijavi u FUP-u 04.06. dvije okolnosti ilustruje kao primjer pritiska kojim pokušavaju da mu iznude 200.000 KM, a to su: a) odbijanje da mu odobre zamjenu materijala i b) prijetnja bankarskom garancijom. On navodi da je pristao da da 200.000 KM kako mu ne bi pravili ovakve probleme na gradilištu. I kad je na sastanku 03.06.2019.godine kako on kaže dogovorio da da 200.000 KM da mu ne bi više pravili probleme, nakon toga se dešava nešto potpuno nelogično što pobija njegovu priču:

  • Sedin Halilagić i nadzorni organ, 03.06. stavljaju potpis na ROCKWOOL, a ne KNAUF koji je Hodža tražio;
  • Elvedin Mahmutović, 06.06. šalje pismeno upozorenje Hodži za bankovnu garanciju;

ZAKLJUČAK: Ovo sve dokazuje da se Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović nisu dogovorili sa Hodžom da pristanu na njegove zahtjeve (izmjena materijala) ili da odustanu od svojih (bankovna garancija) kako bi dobili 200.000 KM mita, već ovo pokazuje, kao što je argumentovano do sada nizom dokaza uključujući i Hodžine izjave, da je Hodža dogovorio da vrati 200.000 KM duga, a onda pokušao da redovne poslovne procese na projektu krivo interpretira i neistinito dovede u vezu sa pričom o 200.000 KM. Na ovaj način je policija uhapsila Sedina Halilagića sa 60.000 KM u rukama tvrdeći da je to mito, što nije potkrijepljeno niti jednim dokazom, čak je upravo suprotno, svi dokazi i argumenti neoborivo potvrđuju da je riječ o vraćanju duga. 

♦♦♦

Dodatni radovi

Drugi dokaz se odnosi na tvrdnju iz optužnice tužioca Bogunića da su Halilagić i Mahmutović bili dužni da Hodži odobre dodatne radove, iz čega proizilazi da su tražili 200.000 KM da bi mu odobrili dodatne radove;

Zbog ove tvrdnje u optužnici smo u naslovu teksta iskoristili riječ brutalan, tj.brutalna igra tužioca.

Naime, portal Etika.ba je došao do kredibilnog saznanja od strane svjedoka da je Hodža u prisustvu nadležnih istražnih lica potvrdio da se njegov dogovor sa Sedinom Halilagićem oko 200.000 KM ne odnosi na naknadne radove, ali je tužilac Bogunić bio toliko brutalan u montiranju ove optužnice da je zanemario rizik od postojanja ovih svjedoka koji su to čuli.

On je brutalno nastavio dalje sa optužnicom, uključujući i naknadne radove u inkriminaciju, valjda sa željom da makar na papiru pojača konstrukciju, računajući na sveprisutni strah državnih službenika da javno progovore o nepravilnostima. Etika.ba je došla u posjed saznanja da naročiti strah vlada među pripadnicima FUP-a gdje jedna manja grupa mobinguje veću grupu poštenih policajaca i inspektora. Međutim, pojedini policajci su tajno snimili taj razgovor, pa će Etika.ba ubrzo u javnosti elaborirati sve okolnosti ove situacije.

ZAKLJUČAK: Ova situacija oko naknadnih radova samo pokazuje da su se Hodža i tužilac zapetljali u raznim tvrdnjama, koje su postale kontradiktorne same sebi i međusobno. Očigledno je da Hodžina i Bogunićeva priča o zamjeni materijala, priznavanju izvedenih radova i bankovnoj garanciji nije tačna, da će uskoro biti predstavljen dokaz oko naknadnih radova, a kad se sve to stavi u kontekst da se nije radilo o mitu, nego o vraćanju duga, dolazimo do jedne bombastične akcije hapšenja, ali kontradiktorne i logički neuvezane optužnice sa brojnim kontradiktornostima u ponašanju Hodže i tužioca.

♦♦♦

Ovakve kontradiktornosti su česta pojava kod onih koji pokušavaju da vještački predstave događaje u odnosu na stvarnost, bez obzira da li se radi o tužiocu ili običnom građaninu, jer nije moguće lagati a ne zapetljati se u svoje laži. Onima koji govore istinu je lakše da budu logični u svojoj priči jer samo govore onako kako se stvarno dogodilo i to je uvijek samo jedna verzija događaja, dok je onima koji pokušavaju da kreiraju lažnu priču teže jer moraju da smisle razne verzije događaja i uklope na hiljadu sitnih detalja, što nikad niko nije uspio.

Upravo zbog toga je misija Etika.ba portala da pronalazi sitne i krupne kontradiktornosti i nelogičnosti u predstavljanju slučaja od strane nadležnih organa, kako bi se lažna konstrukcija srušila što prije, jer je to u javnom interesu, iako je poznato da je laž brža od istine, ali istina uvijek na kraju pobijedi.

Američki pisac Mark Twain je ovu situaciju opisao na sljedeći način:

‘Dok istina obuje cipele, laž proputuje pola svijeta’.

Mada postoje olakšavajuće okolnosti na strani istine i otežavajuće na strani laži:

Mark Twain je izjavio i ovo: ‘Ako govoriš istinu ne moraš pamtiti ništa’.

Latinska poslovica: ‘Lažov treba imati dobro pamćenje’.

♦♦♦

Nastaviće se…

 

   

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.