Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

DEMANT SUDINICE NINE RATKUŠIĆ (PPS: 11.dio)

Na adresu Net Consulting-a je 20.4.2020.godine stigao demant sudinice Općinskog suda u Mostaru, gđe. Nine Ratkušić, a u vezi deset tekstova koje je Net Consulting objavio u okviru serijala: Poslovno-pravosudni skandal u BiH.

Net Consulting je u prethodnih 10 analitičkih tekstova saopštio isključivo činjenice, a na bazi uvida u materijalnu dokumentaciju, te se u svom profesionalnom radu vodi najvišim etičkim standardima. U svakom slučaju, a u skladu sa principom demokratskog i fer odnosa prema razmjeni argumenata u javnom prostoru, Net Consulting objavljuje demant sudinice Nine Ratkušić u cjelosti.

U nastavku pročitajte integralni tekst demanta sudinice Nine Ratkušić:  

STRANKA: NINA RATKUŠIĆ, sudija Općinskog suda Mostar, zastupana po pomoćnici Šemsi Droce, advokatu iz Mostara

Na osnovu odredbe čl.8. Zakona o zaštiti od klevete F BiH, podnosim sljedeći:

Z A H T J E V
ZA ISPRAVKOM NEISTINITOG SADRŽAJA
ODNOSNO DEMANTOM

          U Vašim serijalnim nastavcima (10 serija), sa posljednje objavljenim dana 05.02.2020. godine, objavljivali ste neistinite podatke vezano za rad ovog sudije u spisu koji ste Vi nazvali “domaći građevinac” i “međunarodna banka”, te ste insinuirali više puta i u svakom nastavku da ovaj sudija ne vrši rad po spisu, da je isti korumpiran, iako ste znali i bili upoznati sa stvarnim stanjem stvari, obzirom da ste kako ste i sami naveli do u detalje upućeni vezano za rad po navedenom spisu, pa se postavlja pitanje, obzirom na Vašu upućenost, iz kojih razloga ste iznosili neistinite sadržaje svjesno ispuštajući stvarno stanje.

          Demant je potrebno učiniti kako domaćoj tako i međunarodnoj javnosti,imajući u vidu navode iz I.-vog serijala, prvi pasus,:  “Međutim, pošto je analiza ovog slučaja namijenjena i međunarodnoj javnosti kojoj je nepojmljivo i neshvatljivo da sudovi mogu tako brutalno biti satavljeni u funkciju asistiranja u poslovnim zloupotrbama, potrebno je slučaj adekvatno predstaviti toj publici.”

          Kako se sudija Nina Ratkušić nalazi na dužem bolovanju, a na kojem bolovanju se nalazila i u vrijeme objave Vašeg prvog serijala dana 11.11.2019. godine objavljenog na Vašem portalu Poslovna etika, a na kojem bolovanju se nalazi i u vrijeme pisanja ovog zahtjeva, te joj je jedina preokupacija bila njeno zdravstveno stanje, radi kojeg je bila preplašena, to se i nije imala mogućnosti niti snage baviti Vašim izmišljanjima, a kojim ste otežavali tok liječenja, posebno kod činjenice što je smatrala da su svima poznate tačne činjenice, a i Vama, jer u jednom od vaših serijala navodite da je otišla na godišnji odmor, što je njeno pravo a i obaveza poslodavca da joj omogući godišnji odmor, te da se nakon toga nalazi na bolovanju, što je također njeno pravo, odnosno i obaveza da se podvrgne adekvatnom liječenju, insinuirajući da su navedeno samo izgovori odnosno da ista fingira bolovanje.

          Međutim, navedeno Vas nije spriječilo da i dalje pišete izmišljotine upravo iz razloga što Vam je jedini cilj bio istu profesionalno degradirati (uništiti), a o razlozima takvog postupka ne bismo u ovom momentu polemisali, jer su joj isti poznati. Kako se ista obratila VSTV BiH zahtjevom za medijskim obraćanjem radi demanta svih iznijetih navoda, te da ista još do današnjeg dana navedeno odobrenje nije zaprimila, to se ista obraća zahtjevom za demant na dozvoljen način ne iznoseći stanje spisa i radnje po istim, čime je uskraćena iznošenjem činjenica koje demantiraju Vaše navode, osim činjenice da u periodu zaduženja sa predmetnim spisom, koji je istoj formalno ali ne i faktički dodijeljen dana 31.10.2018. godine, te navedeni spis istoj nije nikad od strane ovlaštenih osoba, a po njenoj naredbi nije dostavljen u rad, radi kojeg ista ne može odgovarati. Tek sredinom juna 2019. godine istoj biva i faktički dat u rad, a koji spis je obzirom na njegovu obimnost trebalo i pregledati i srediti i razvrstati šta kojoj fazi pripada, obzirom na veći broj faza u predmetnom spisu, a sa kojim fazama nisu zadužene iste sudije već više sudija.

          Na sve ove navode koji se tiču rada ostalih namještenika, sudija i stručnih saradnika prema opisu svog posla morao se očitovati državni službenik za odnose s javnosti, a ne ovaj sudija, kome je zabranjeno komentarisati rad po predmetima u toku, te da ista ne bi u ovom svom demantu rekla nešto što je Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH propisano kao disciplinski prekršaj, to će ista samo navesti da su također netačni Vaši navodi da je ista razriješena za rad po navedenom spisu, već je ista razdužena sa svim spisima radi dužeg bolovanja koje traje i u ovom momentu.

          Ne upuštajući se u daljnji komentar vezano za rad po predmetnom spisu, jer postoje objektivna ograničenja propisana Zakonom o visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH (izlaganje daljnjem disciplinskom postupku), što bi Vama jako trebalo biti poznato i koju okolnost ste i zloupotrijebili dok ste pisali navedene serijale, ista izjavljuje da su svi Vaši navodi za navodni nerad i korupciju i držanje spisa u ladici, netačni, iz razloga što predmet sudskog postupka koji je ovaj sudija zadužio dana 31.10.2018. godine nije bilo rješavanje po prigovoru na rješenje o protivizvršenju, već po prigovoru trećih lica, prigovor na rješenje o protivizvršenju ovom sudiji je dostavljen tek dana 25.04.2019. godine (dokaz u spisu).

          Također, se neće izjašnjavati ko bi za navedeno trebao snositi krivicu, a sve se odnosi na formalno zaduženje sa spisom ovog sudije, ali ne i faktičkog, sve do juna 2019. godine, upuštajući se u razloge ista bi morala dostavljati i podatke za koje nije ovlaštena da dostavi, jer se upušta u komentar o pustupku u toku, kao i o radu drugih sudija i stručnih saradnika koji su postupali u istom momentu sa predmetnim spisom ali u drugim fazama postupka,što predstavlja disciplinski prekršaj.

          Korištenje godišnjeg odmora u Općinskom sudu u Mostaru uređeno je kao kolektivni godišnji odmor pismenom odlukom predsjednika suda. Navedeni godišnji odmor je koristio i ovaj sudija po Odluci Predsjednika suda i izdatom rješenju. To je pravo sudije i obaveza poslodavca.

          Nakon godišnjeg odmora ista odlazi na bolovanje, jer su se prvi simptomi bolesti pojavili u junu što je početak liječenja, te i godišnji odmor koristi za liječenje nakon čega nastavlja bolovanje. Prestankom simptoma počinje kratko raditi te ponovo uz rad posjećuje i ljekare da bi ponovo stupila na duže bolovanje na kojem se i danas nalazi. Vama kao autorima ovih serijala je navedeno bilo poznato ali Vas isto ne sprječava da istoj još više otežate i želite da ostvarite pritisak na istu i na VSTV da ista prekine svoje liječenje a kako bi istoj još veću štetu načinili, pa čak istu doveli i do smrti, jer svoj prvi serijal objavljujete dok se ista nalazi na liječenju 11.11.2019,. godine i sve serijale nastavljate dok se ista nalazi na liječenju, otežavajući istoj i sam tok liječenja i koristeći njenu spriječenost bolesti da daje demante, jer liječenje nije moguće ostvariti u BiH već u R Hrvatskoj, a Vi ste upoznati sa navedenim.

          Tokom njenog kratkog rada od juna 2019. godine, obzirom na kolektivni godišnji odmor i bolovanje istoj je oduzet i sudijski asistent (daktilograf) i omogućava joj se drugi sudijski asistent pola radnog vremena, što istoj dodatno usložnjava rad, a Predsjednik suda organizuje rad, a isti je obaviješten da će se ovaj sudija nalaziti na dužem bolovanju obzirom na tok predviđenog liječenja, te isti ne raspoređuje hitne spise drugim sudijama u rad.

          Uzimajući u obzir Vaše navode da je po prijedlogu i prigovoru na Rješenje o izvršenju domaćeg građevinca postupljeno ekspresno, ovaj sudija ne može niti želi komentarisati, jer po istom nije postupala, a ažurnost rada pojedinog sudije procjenjuje se prema ažurnosti i prilivu spisa i zaostacima u radu u odnosu na ažurnost kompletnog suda, uz naglasak da je ona ekspresno uradila bilo koji predmet i postupala u bilo kojem predmetu na taj način, ignorišući redoslijed zaprimanja, bila bi također podvrgnuta disciplinskom progonu, o čemu svjedoči materijalna dokumentacija, a da li je taj sudija postupao po redoslijedu zaprimanja ne želi se niti izjašnjavati, niti su joj te okolnosti poznate.

          Iz tih razloga demantuju se u cijelosti navodi, a vezani za rad ovog sudije po predmetnom spisu i to:

          –   Prvog serijala nazvan Poslovno-pravosudni skandal u BiH objavljen dana 11.11.2019. godine;

          –   Drugog serijala nazvan Ladica-model opstrukcije pravne države objavljen dana 26.11.2019. godine;

          –   Trećeg serijala nazvan Porodične veze u predmetu objavljen dana 03.12.2019. godine;

          –   Četvrtog serijala nazvan Vrana vrani oči ne vadi objavljen dana 10.12.2019. godine;

          –   Petog serijala nazvan Vizija Ureda disciplinskog tužioca VSTV po Aleni Kurspahić Nadarević objavljen                dana 17.12.2019. godine;

          –   Šestog serijala nazvan Para vrti gdje burgija neće objavljen dana 23.12.2019. godine;

          –   Sedmog serijala nazvan Divna Bošnjak u potvrđeno koruptivnom ponašanju objavljen dana                             29.12.2019. godine;

          –   Osmog serijala nazvan Nije Milan Tegeltija kriv za sve objavljen dana 11.01.2020. godine;

          –   Devetog serijala nazvan Pametnom dosta objavljen dana 26.01.2020. godine;

          –   Desetog serijala nazvan Ima nade pokrenulo se pravosuđe u BiH objavljen dana 05.02.2020. godine;

Rokovi za demant nisu protekli iz razloga što se kleveta obavljala u kontinuitetu te je dolazilo do prekida rokova.

S poštovanjem!

08.04.2020. godine                                                                                      Podnosilac,po punomoćnici

NAPOMENA: Net Consulting odlučno odbacuje insinuacije sudinice Ratkušić da je namjera Net Consulting-a bila da putem tekstova izazove njenu smrt, te još jednom napominjemo da svaki javni službenik mora savjesno obavljati svoju funkciju, te samostalno voditi računa o profesionalnom vršenju dužnosti, iz čega proizilazi svačija javna reputacija. Iznošenje istine i činjenica u javnosti koje Net Consulting obrađuje u svojim tekstovima je javni interes prvog reda, te iz tog razloga Net Consulting neće pristati na emocionalne ucjene, već će nastaviti sa svojim analizama i u narednom periodu.

 

 

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.