Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Marko Kolobarić, predsjedavajući URŽ-a, poslao upozorenje Etika.ba portalu

Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.

Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine

Ugovorni organ: Autoceste FBiH

Oblast: javne nabavke

Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 3/6

♦♦♦

Iz prethodnog teksta:

U prošlom tekstu ovog serijala smo javnosti otkrili da se odvjetnik Davor Bunoza iz Mostara, u ime Unipromet d.o.o. iz Čačka, 01.09.2020.godine e-mailom obratio Autocestama FBiH i dostavio im KRIVOTVORENI dokument koji je navodno izdalo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, u kojem se navodno osporava CE certifikat EN 13488:2005, koji je dostavio Coning d.o.o. iz Sarajeva, vođa sarajevskog konzorcija

Na ovom linku čitaoci mogu pogledati originalni i krivotvoreni dokument i samostalno izvršiti upoređivanje (obratiti pažnju da su oznake klase i UR broja identične na originalnom i krivotvorenom dokumentu).

Uprava Autocesta FBiH je nakon toga 05.10.2020.godine donijela odluku o poništenju javne nabavke, između ostalog kao podlogu koristeći krivotvorene dokumente, a sve protivno odluci Komisije za javne nabavke koja je 03.07.2020.godine bila donijela odluku da se ugovor dodijeli najpovoljnijem ponuđaču – vođi sarajevskog konzorcija Coning d.o.o.

Ovu spornu i nezakonitu odluku uprave Autocesta FBiH kojim je postupak još jednom vraćen na početak i još jednom iznevjerena očekivanja građana koji žive u blizini autoputa i godinama čekaju da budu zaštićeni od prekomjerene buke, potpisali su:

Marin Jelčić, dipl.ing.saob., izvršni direktor za upravljanje i održavanje &

Adnan Terzić, dipl.ing., direktor Autoceste FBiH

♦♦♦

Marko Kolobarić iz URŽ poslao upozorenje Etika.ba portalu

U ovom tekstu ćemo se fokusirati na praćenje sudbine (gore pomenutih) krivotvorenih dokumenata, što je, zanimljivo, iznerviralo predsjedavajućeg Ureda za razmatranje žalbi BiH, g.Marka Kolobarića, koji je portalu Etika.ba poslao čak i pisano upozorenje.

Naime, u prošlom tekstu 04.06.2022.godine smo već najavili da ćemo u ovom tekstu 11.06.2022.godine ekskluzivno objaviti dokaze kako URŽ nije prijavio nadležnim organima saznanje da je odvjetnik Davor Bunoza dostavio krivotvoreni dokument, te što je još zapanjujuće, URŽ je krivotvoreni dokument kasnije iskoristio kako bi donio nerazumnu odluku da 14.04.2022.godine poništi već potpisani ugovor za izvođenje bukobrana koji je najpovoljniji ponuđač –  Coning d.o.o. Sarajevo, napokon bio potpisao sa Autocestama FBiH, te bio krenuo, na zadovoljstvo građana, sa pripremnim radnjama po ugovoru. Još nerazumnija odluka URŽ-a je da, osim potpisanog ugovora, poništi i postupak javne nabavke u cjelosti kao i sve akte ugovornog organa u predmetnom postupku!? Zbog ovih, teško shvatljivih, odluka URŽ-a koje su donijete protivno javnom interesu, građani će se još nekoliko godina načekati da dobiju bukobran, a možda čak i cijelu deceniju.

Postavili smo po dva pitanja svim članovima URŽ

U ponedjeljak 06.06.2022.godine Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su postavili po dva pitanja svim članovima Ureda za razmatranje žalbi u BiH, koji su na plenarnoj sjednici 30.03.2022.godine i 14.04.2022.godine donijeli odluku protivnu javnom interesu da ponište ugovor i cijeli postupak o ugradnji bukobrana, pritom svjesno upotrebljavajući i dalje stavljajući u pravni promet krivotvoreni dokument.

Obzirom da je predsjedavajući URŽ-a Marko Kolobarić prethodno već proglasio tajnim zapisnik sa sjednice na kojoj se glasalo o poništenju ugovora, te je odbio zahtjev Korekt d.o.o. i Etika.ba portala da po ZOSPI (Zakon o slobodi pristupa informacijama) dobiju ovu informaciju (odgovor Kolobarića pogledajte klikom ovdje), analitičari iz Korekt-a su pregledom rješenja o poništenju ugovora i drugih dostupnih dokumenata, web site-a URŽ-a i logičkim zaključivanjem utvrdili da se odlučivalo na plenarnoj sjednici, što znači da učestvuju svi članovi URŽ-a iz sjedišta URŽ-a u Sarajevu, a to je 7 osoba, vidljivih na ovom linku (uključujući i predsjedavajućeg Marka Kolobarića koji je potpisao sporno rješenje): https://www.urz.gov.ba/index.php?id=02b&jezik=bs 

Članovi URŽ u sjedištu u Sarajevu navedeni na web site su:

 1. Marko Kolobarić, predsjedavajući URŽ
 2. Adin Kondžić, Član URŽ, sjedište Sarajevo
 3. Siniša Tešanović, Član URŽ, sjedište Sarajevo
 4. Nikolina Silak, Član URŽ, sjedište Sarajevo
 5. Jelena Račić, Član URŽ, sjedište Sarajevo
 6. Sanela Salihović, Član URŽ, sjedište Sarajevo
 7. Larisa Demirović, Član URŽ, sjedište Sarajevo

Napomena: Korekt d.o.o. crpi legalno, legitimno i etičko pravo da analizira događaje sa sjednice, uprkos tome što je predsjedavajući Marko Kolobarić sjednicu proglasio tajnom, a sve zbog opravdane sumnje da su članovi URŽ počinili krivično djelo prilikom glasanja, iz čega je Korekt d.o.o. formirao opravdanu sumnju da se sjednica proglasila tajnom iz razloga prikrivanja krivičnog djela. Korekt d.o.o. će već naredne sedmice upoznati nadležno Tužilaštvo sa saznanjima i sumnjama u počinjeno krivično djelo prilikom odlučivanja URŽ-a.

Pitanja smo postavili direktno na e-mail svakom od članova URŽ-a i ostavili rok od 48h da nam se odgovori, a ona glase ovako:

 1. Da li ste učestvovali u procesu donošenja Rješenja o usvajanju žalbe ponuđača Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija, i poništenju Ugovora o javnoj nabavci za ”Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko” broj 01-01.3-3952-110/19 Ma od 23.12.2021.godine, donešenog dana 14.04.2022.godine pod brojem: JN2-01-07-1-270-12/22?
 2. Da li ste upoznati sa podneskom advokatice Taiba Purišević od 23.11.2020.godine koji je dostavljen URŽ BiH, a kojim se dostavljaju dokazi da je advokatska kancelarija Paponja-Bunoza 01.09.2020.godine dostavila krivotvoren dokument Autocestama FBiH u ime svojih klijenata Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija, a koji su učestvovali u pomenutom procesu javne nabavke?

Za javnost i nadležne organe je bitno da se sazna da li se sporna odluka donijela preglasavanjem, npr. 4 naprema 3 ili 5 naprema 2 u korist poništenja ugovora i postupka ili je to bilo jednoglasno. Ukoliko se odluka donijela preglasavanjem onda će biti interesantno utvrditi da li su članovi koji su bili protiv izvršili ili nisu izvršili prijavu krivotvorenih dokumenata nadležnom Tužilaštvu ili objelodanjivanjem putem javnosti, jer je u određenim situacijama dozvoljeno da se objelodanjivanje izvrši putem javnosti, kako to predviđa Zakon o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u državnim institucijama BiH. Interesujemo se da li su prijavu izvršili članovi koji su glasali protiv, jer i oni su odgovorni za prikrivanje ukoliko nisu izvršili prijavu, bez obzira što su glasali protiv, jer nema logike da su prijavu izvršili oni članovi koji su znali za krivotvorine i pritom glasali za nezakonitu odluku. Članovi URŽ-a mogu pogrešno smatrati da ih interni pravilnici obavezuju na tajnost u vezi glasanja, a to se nikad ne može odnositi na situacije u kojima postoji sumnja da je počinjeno krivično djelo, ili se isto skriva ili se koristi dalje u pravnom prometu što multiplicira krivične posljedice.  

Marko Kolobarić šalje pismeno upozorenje Korekt d.o.o. i portalu Etika.ba

Predsjedavajući URŽ-a Marko Kolobarić u ostavljenom roku od 48h dostavlja odgovor i naglašava da je odgovor ispred institucije, dok se ostali članovi URŽ nisu očitovali, iz čega proizilazi da je dogovoreno da se odgovori jednim dopisom.

U odgovoru Marko Kolobarić ne odgovara na pitanje jesu li članovi URŽ-a bili upoznati da odluku zasnivaju na krivotvorenom dokumentu, što je ključni aspekt utvrđivanja počinjena krivičnog djela, već skreće pažnju sa suštine nebitnim navođenjem da se nakon odluke URŽ može pokrenuti spor pred sudom, te nabraja da su odluku donosili u više navrata na bazi razmatranja raznih osnova i razloga, te upućuje da se slučaj mora cjelovito posmatrati, prilikom čega mi ništa od toga nismo pitali.

Nas samo interesuje jesu li znali ili nisu znali da u pravni promet stavljaju krivotvoreni dokument. Na kraju dopisa Kolobarić izriče upozorenje i blagu prijetnju Korekt-u i portalu Etika.ba sljedećim riječima:

”U vezi sa naprijed navedenim, molimo Vas da, u skladu sa Etičkim kodeksom novinara BiH, na koji se pozivate, prethodno sagledate sve činjenice vezano za predmetni postupak, te objektivno informišete javnost, imajući u vidu da pogrešno plasiranje informacija može izazvati neželjene posljedice i povući Vašu odgovornost za pogrešno predstavljene informacije.”

Iz ove prijetnje Kolobarića proizilazi da oni ne razumiju težinu svoje situacije ako se dokaže da su svjesno stavili u pravni promet krivotvoreni dokument, te da nas iz tog razloga interesuje samo taj dio. Oni nas pozivaju da sagledamo sve činjenice za predmetni postupak, što ćemo mi u nastavku i učiniti, ali fokusirajući se na dokaze i činjenice koje NEOBORIVO dokazuju da su znali da je dokument KRIVOTVOREN.

Na ovom linku možete pročitati cijeli dopis od predsjedavajućeg URŽ.

Kojim riječima je URŽ priznao krivotvoreni dokument kao legitimni dokaz?

Na stranici 16 i 17 spornog Rješenja URŽ-a od 14.04.2022.godine se navodi sljedeće:

Prvi navod:

Iz stanja u spisu ovaj organ (op.a. misli se na URŽ) je također utvrdio da je žalitelj (op.a. misli se na Unipromet d.o.o., Čačak) nastavio svoje uključenje u postupak aktom koji je dostavljen mailom od strane punomoćnika Davora Bunoze odvjetnika iz Mostara, ugovornom organu (op.a. misli se na Autoceste FBiH) 01.09.2020.godine (op.a. misli se na krivotvoreni dokument) u kojem stoji sljedeće: „Obraćamo vam se ovim putem kao punomoćnik društva Unipromet d.o.o. Čačak, a u vezi nabave radova „Izvođenje radova na izgradnji bukobrana na dionici Podlugovi – Visoko“ te vam u attachmentu dostavljam podnesak od 01.09.2020. godine kao prilog te molimo da se isti podnesak sa prilozima uzme u obzir prilikom odlučivanja u ovoj pravnoj stvari. Napominjem da je isti podnesak dostavljen i putem preporučene pošte.

Drugi navod:

Iz naprijed navedenog konstatovano je (op.a. konstatovao je URŽ) da je žalitelj (op.a. Unipromet d.o.o.) dostavljanjem podneska (op.a. krivotvorenog dokumenta) održavao svoju aktivnu legitimaciju jer je u ovom postupku aktivno učestvovao u daljem nastavku postupka, a što je ugovorni organ (op.a. Autoceste FBiH) propustio, te je nedonošenjem Zaključka o pređašnjem stanju kao i prestankom daljeg obavještavanja o ishodu postupka uskratio pravo na žalbu te onemogućio žalitelju (op.a. Uniprometu) da kao stranka štiti svoja prava i interese u predmetnom postupku.

Napomena: Iz zaključka URŽ-a proizilazi da je Unipromet d.o.o. održavao svoju aktivnu legitimaciju tako što im je URŽ krivotvoreni podnesak priznao kao legalni. Logičkom analizom se može zaključiti da bi URŽ morao napisati u zaključku da Unipromet d.o.o. nije održavao svoju aktivnu legitimaciju da im nije priznat krivotvoreni podnesak od 01.09.2020.godine kao da je legalni i legitimni podnesak. Iz načina kako je ovo URŽ zaključio dalje proizilazi da je aktivna legitimacija bila ključna URŽ-u da prihvati žalbu Uniprometa, što sve članove URŽ-a dovodi u trostruki problem:

 1. Propustili da prijave nadležnim institucijama lica koja su dostavila krivotvoreni dokument;
 2. Svjesno održavali krivotvoreni dokument u pravnom prometu;
 3. Po njihovim riječima proizilazi da je krivotvoreni dokument bio ključni za dodjelu statusa aktivne legitimacije Uniprometu, a to znači da je krivotvoreni dokument bio odlučujuća prevaga da se poništi ugovor i postupak te ugrozi javni interes građana, koji zbog odluke URŽ-a neće dobiti bukobran još godinama.

Kad je URŽ imao saznanje da je odvjetnik Davor Bunoza u ime Unipromet d.o.o. Čačak podnio podnesak – krivotvoreni dokument?

Prvi put:

23.11.2020.godine (17 mjeseci prije sporne odluke URŽ-a)

Coning d.o.o. putem punomoćnika advokata Taibe Purišević iz Sarajeva, 23.11.2020.godine, na protokol URŽ-a dostavlja dokaze da je podnesak koji je Autocestama dostavio odvjetnik Davor Bunoza krivotvoreni dokument.

Advokatica traži od URŽ da se obavijeste sve nadležne institucije:

„Smatramo da se iz postupanja navedenih osoba odnosno odvjetničkog ureda Paponja-Bunoza može zaključiti da se radi o nezakonitom postupanju, te smatramo da o istom treba obavijestiti sve nadležne institucije.“

Iz ovih dokaza proizilazi da je Coning d.o.o., skoro 17 mjeseci prije nego što je URŽ priznao krivotvorinu kao značajni legalni argument za poništenje ugovora, upoznao URŽ putem dostavljanja dokaza na protokol da se radi o krivotvorenim dokumentima.

Na ovom linku možete pogledati podnesak advokatice Taibe Purišević.

Nakon ovog datuma URŽ je u kontinuitetu dobijao informaciju da se radi o krivotvorini, ali je sve te informacije URŽ ignorisao, što navodi na zaključak da su svjesno odbacivali ovo saznanje. U nastavku hronološki iznosimo sva naredna pisana saznanja kojima je URŽ raspolagao, ista citirao i bio dužan da sa istim savjesno postupi:

Drugi put:

31.01.2022.godine (2.5 mjeseca prije sporne odluke URŽ-a)

 Autoceste FBiH se obraćaju URŽ-u i daju izjašnjenje na žalbu Uniprometa od 24.01.2022.godine:

”Pozivamo Ured za razmatranje žalbi BiH da jednom stane u kraj notornom nepoštovanju odluka URŽ-a i očiglednom ismijavanju pravnog sistema u BiH od strane privrednog subjekta Unipromet d.o.o., Čačak, Srbija i njihovih advokata, te maltretiranju ovog ugovornog organa frivolentnim i besmislenim podnescima i žalbama na koje nemaju pravo, u skladu sa važećom legislativom o javnim nabavkama… Ovaj privredni subjekt i njegovi advokati su, u svom pohodu na rušenje postupka provedenog u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama, između ostalog, dostavljali “dokaze” koji su krivotvoreni (što je potvrdio organ iz Republike Hrvatske čije navodne akte su dostavili), iznosili neosnovane optužbe i klevete protiv članova komisije i sl. te se pouzdamo da će Ured za razmatranje žalbi u BiH izvršiti svoju dužnost…“

Dokument možete pogledati klikom na ovaj link.

Apsurdno, odvjetnički ured Paponja-Bunoza iz Mostara, u žalbi od 24.01.2022.godine, kritikuje Autoceste što nisu uzeli krivotvorene dokumente u razmatranje, pa čak drži moralnu lekciju o savjesnoj ocjeni dokaza, iako su falsifikati otkriveni još 14 mjeseci prije ovog datuma. Advokati Paponja-Bunoza 24.01.2022.godine navode sljedeće:

”Zabrinjavajuće je da ugovorno tijelo (op.a. Autoceste FBiH) nije ni spominjalo dokaze koje je dostavio žalitelj (op.a. Unipromet d.o.o.) u svom podnesku od dana 10.09.2020.godine (op.a. misli se na podnesak od 01.09.2020.), iz kojih dokaza proizilazi da su ponuđeni certifikati izabranog ponuđača (op.a. misli se na Coning d.o.o.) nevažeći, a što je potvrđeno od relevantnih institucija. Ove dokaze ugovorno tijelo nije cijenilo, a čime je prekršeno temeljno načelo iz upravnog postupka-načelo ocjene dokaza-članak 13.Zakona o upravnom postupku, a koje načelo propisuje da će službena osoba činjenično stanje utvrditi na osnovu savjesne i brižljive ocjene svakog dokaza posebno, i svih dokaza zajedno, kao i na osnovu rezultata cjelokupnog postupka. U konkretnom slučaju, ugovorno tijelo je u potpunosti ignoriralo dostavljene dokaze (op.a. krivotvoreni dokumenti) od srane žalitelja (op.a. Unipromet d.o.o.), a sve sa ciljem kako bi se favorizirao izabrani ponuđač.”

Ovu žalbu Uniprometa možete pogledati klikom na ovaj link.

Treći put:

14.04.2022.godine (na dan odluke u vezi spornog Rješenja URŽ-a)

URŽ u spornom rješenju navodi gornji citat Autocesta FBiH o krivotvorenim dokumentima, što dokazuje da je URŽ sa punom sviješću (uključujući sve članove koji su čitali i glasali o odluci) ignorisao upozorenje Autocesta da je Unipromet dostavio krivotvorene dokumente sa ciljem da eliminiše najpovoljnijeg ponuđača i da dokažu aktivnu legitimaciju.

Četvrti put:

20.05.2022.godine (mjesec dana nakon sporne odluke URŽ-a)

Događaj koji se dogodio mjesec dana nakon sporne odluke URŽ-a, pogoršava situaciju URŽ-a u smislu svjesnog činjenja krivičnog djela. Naime, riječ je o tužbi Coning d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača protiv URŽ-a pred Sudom BiH. U tužbi je Coning d.o.o. ponovio argumente i dokaze o krivotvorenim dokumentima. Po proceduri Sud BiH je poslao tužbu na izjašnjenje URŽ-u, prilikom čega je URŽ bio dužan da analizira sve navode Coning-a i da koriguje svoje zaključke ukoliko se u tužbi nalaze relevantni dokazi. Predsjedavajući Marko Kolobarić je i ovom prilikom odlučio da ignoriše dokaze o krivotvorenim dokumentima i samo jednom rečenicom je u odgovoru na tužbu potvrdio da URŽ ostaje u cjelosti pri svim navodima iz svog Rješenja.

Na ovaj način je predsjedavajući URŽ-a pokazao posebnu upornost u istrajavanju da krivotvoreni dokumenti ostanu u pravnom prometu kao da su legalni i legitimni dokumenti.

Coning d.o.o. je u tužbi protiv URŽ-a naveo sljedeće:

”Rješenje posebno ne sadrži ni obrazloženje u vezi sa bitnim navodima Ugovornog organa (op.a. Autoceste FBiH) iz akta kojim je dostavio žalbu Tuženom (op.a. URŽ) na odlučivanje, a koji su ukazivali na zloupotrebu procesnih prava od strane poslovnog subjekta Unipromet, pri čemu je Ugovorni organ ukazivao i na moguće radnje koje bi se mogle smatrati krivičnim djelima krivotvorenja određenih isprava. Naime, u svom aktu od 31.01.2022. godine, kojim je dostavio žalbu Uniprometa Tuženom sa svojim izjašnjenjem, Ugovorni organ je jasno, osim na nedostatak aktivne legitimacije Uniprometa koji je bio detaljno obrazložen, uputio i na obijesnu zloupotrebu procesnih prava od strane ovog subjekta, te je navedeno da je Unipromet u ranijem toku Postupka javne nabavke, između ostalog, dostavljao i „’dokaze’ koju su krivotvoreni (što je potvrdio organ iz Republike Hrvatske čije navodne akte su dostavljali“. 

Dokazi: Akt Ugovornog organa od 31.01.2022. godine

Email nadležnih organa Republike Hrvatske od 19.11.2020. godine, kojim se dokazuje da je Unipromet u ranijem toku Postupka javne nabavke dostavio krivotvoren dokument”

Marko Kolobarić, predsjedavajući URŽ-a, u odgovoru na tužbu navodi:

”Tuženi u cjelosti ostaje kod navoda iz pobijanog rješenja broj JN2 01-07-1-270-12/22 od 14.04.2022.godine, te predlaže da Sud BiH odbije tužbu tužioca kao neosnovanu.”

Ovaj dokument možete pogledati klikom na ovaj link.

Ured za razmatranje žalbi snosi veću odgovornost za krivotvorinu od advokata Davora Bunoze

Nesporno je odvjetnik Uniprometa Davor Bunoza dostavio krivotvoreni dokument sa ciljem da se iz tenderske utakmice izbaci najpovoljniji ponuđač Coning d.o.o. O tome ko je sačinio krivotvoreni dokument će nadležnim organima morati odgovoriti niko drugi do odvjetnik Bunoza koji je krivotvoreni dokument dostavio. Ovo djelo možemo staviti u kategoriju pokušaja da se krivotvorenim dokumentima utiče na postupak, ali to ostaje pokušaj dok ne ostvari željeni efekat. U slučaju da Autoceste FBiH i URŽ nisu znali da su dokumenti krivotvoreni, onda bi sva težina krivičnog djela pala na lica koja su napravila i dostavila dokument sa ciljem da obmanu upravne organe. Međutim, iz svega proizilazi da su Autoceste FBiH od trenutka kad su saznale za krivotvoreni dokument u kontinuitetu upozoravale URŽ da postoje dokazi počinjenja krivičnog djela, što ih donekle ‘vadi’ iz ove neugodne situacije (ostaje pitanje i Autocestama da li su krivično djelo prijavili tužilaštvu ili policiji). Ako sad kroz isti filter sagledamo URŽ, lako ćemo zaključiti da je za društvo i državu manji problem što je odvjetnik Davor Bunoza dostavio krivotvoreni dokument, što je još uvijek u kategoriji pokušaja da se nezakonito utiče na odluku, od toga što je URŽ uz višestruka saznanja da se radi o krivotvorini donio konačnu odluku o poništenju ugovora i zaustavljanju radova, čime je URŽ postao taj koji je stvorio štetnu posljedicu, a ne odvjetnik Davor Bunoza.

♦♦♦

Nastaviće se…

U narednom nastavku 18.06.2022.godine ćemo objaviti NOVA konkretna imena i dokaze za korupciju u ovom slučaju koja će zapanjiti čitatelje, koja po svojoj drskosti i bahatosti prevazilazi sva korupciona ponašanja koja smo do sada otkrili i prezentovali u ovom slučaju.

♦♦♦

DODATAK PRAVNICIMA ZA RAZMIŠLJANJE:

Pored nabrojanih indicija o počinjenim krivičnim djelima vezanim za stavljanje i korištenje krivotvorenih dokumenata u pravni promet sa posljedicom po javni interes, Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su primijetili da u spornom Rješenju URŽ-a nije elaboriran i razmotren javni interes prilikom donošenja odluke o raskidu ugovora, a u Zakonu o javnim nabavkama BiH je definisano sljedeće:

ZJN-Odjeljak E.

Odlučivanje po žalbi

Član 111

(5) URŽ NEĆE poništiti ugovor ili okvirni sporazum ako, nakon što je razmotrio sve relevantne okolnosti, utvrdi da prevladavajući razlozi u vezi s opštim interesom zahtijevaju da ugovor treba da ostane na snazi.

Dakle, URŽ u spornom rješenju uopšte nije razmatrao okolnosti povezane sa opštim interesom, a koje se odnose na desetine peticija i tužbi koje su građani, koji žive u blizini autoputa, pokrenuli sa ciljem smanjenja saobraćajne buke u svojim domovima, što dovodi do ugrožavanja zdravlja velikog broja ljudi. Razmatranje opšteg interesa je bilo obligatorno u ovim situacijama jer zakon decidno navodi da se ugovor NEĆE poništiti nakon što se utvrdi da prevladava opšti interes. Nažalost, URŽ uopšte nije uzeo u razmatranje interese građana.

Kada se priča u vezi krivotvorenih dokumenata stavi u kontekst sa zanemarivanjem opšteg interesa , tačnije potpunim prešućivanjem istog u spornom rješenju, logično se dolazi do zaključka da je neki ”viši” interes uspio da prevagne u donošenju ove, po građane, izrazito štetne odluke URŽ-a.

♦♦♦

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.