Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Marko Kolobarić, predsjedavajući URŽ-a, poslao upozorenje Etika.ba portalu

Predsjedavajući URŽ-a Marko Kolobarić u ostavljenom roku od 48h dostavlja odgovor i naglašava da je odgovor ispred institucije, dok se ostali članovi URŽ nisu očitovali, iz čega proizilazi da je dogovoreno da se odgovori jednim dopisom.

U odgovoru Marko Kolobarić ne odgovara na pitanje jesu li članovi URŽ-a bili upoznati da odluku zasnivaju na krivotvorenom dokumentu, što je ključni aspekt utvrđivanja počinjena krivičnog djela, već skreće pažnju sa suštine…

Pročitajte više

Slučaj: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Korekt d.o.o. je prikupio niz neoborivih dokaza da su pojedinci iz JP Autocete FBiH aktivno sarađivali sa jednim od ponuđača, koji nije bio najpovoljniji ponuđač, pokušavajući na sve moguće načine, kršeći sve zakone i norme državne službe, da ponište postupak i da u novom postupku izaberu protežiranog ponuđača. Ovo je razlog zbog kojeg se postupak toliko dugo otegao unutar samih JP Autoceste FBiH.

Pročitajte više

Koja prava ima poreski obveznik u BiH?

Prethodno smo objavili tekst koji se bavi primjenom metode indicija koju poreski službenici mogu koristiti u toku procesa određivanja poreske osnovice poreskih obveznika. Još uvijek sa velikim interesovanjem iščekujemo odgovore na pitanja koja smo postavili nadležnim poreskim upravama o tome kako je ova metoda regulisana u zakonu i praksi. U međuvremenu, ćemo sami potražit odgovore na još neka zanimljiva pitanja, a koji bi mogli biti od velike koristi za poreske obveznike. Pitanje kojim se bavimo u ovom tekstu je: Koja prava ima poreski obveznik?

Pročitajte više

Odokativna metoda razrezivanja poreza u BiH

Teorija kaže da se riječ indicija u latinskom jeziku koristila kao pojam za “znakove” ili pojam kojim “se nešto ističe”. Indicije su „Okolnosti koje ukazuju na to da je moguće da neka činjenica postoji, ali ne i da ona zasigurno postoji.“ Koliko god indicije bile brojne, one samo pokazuju da stvar može biti, a ne da je bila.  (…) Treba napomenuti da je utvrđivanje činjenica putem indicija u procesnoj teoriji prihvaćeno stajalište, da je to posebna vrsta ocjene dokaza i da indicije nisu dokazna sredstva i logika ne jamči apsolutnu sigurnost indicijalnih zaključaka. Ona upozorava na to da su ti zaključci samo relativno sigurni. 

Sada kada znamo šta su indicije (pretpostavke), shvatamo da metoda zasnovana na indicijama ne daje vrlo pouzdan rezultat o poreskoj osnovici. Ako indicije samo naslućuju postojanje nečega, onda bi indicijalna metoda samo naslućivala postojanje neke poreske osnovice. Postavlja se pitanje: Da li je pravedno da poreski obveznik na osnovu „naslućivanja“ poreske osnovice plaća poresku obavezu? 

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.