Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Mrak u sudnici 2. dio – Kolariću paniću u Općinskom sudu u Sarajevu

Nakon upućenog zahtjeva za uvid u spis, čekali smo 45 dana na odgovor postupajuće sudije Naide Tabaković. Naš zahtjev za uvid u spis podrazumijevao je uvid u procesne odluke za koje mi smatramo da su prekršile odredbe Zakona o zaštiti ličnih podataka BiH. Pošto na prvu urgenciju nismo dobili nikakav odgovor, uputili smo i drugu. U drugoj urgenciji smo naveli da čekanje na odgovor 45 dana predstavlja „nemar u radu i zaštiti javnog interesa u navedenom predmetu“. Uslijedila je neočekivano burna i neprofesionalna reakcija postupajuće sudije koja nam je odgovorila na običnom papiru, bez memoranduma i bez naziva dopisa. Ovakav akt sam po sebi nažalost više liči na istupanje u privatnom svojstvu nego na dostavljanje službenog odgovora od strane sudije, a kojim nam se kao portalu prijeti izricanjem novčane kazne zbog neprimjerenog obraćanja sudu riječima „nemar u radu“.

Pročitajte više

Istraživanje: Integritet poreskih inspektora i procesa razrezivanja poreza kompanijama u BiH?

Iz iskustva poreskih obveznika, poreski službenici vrlo često ne prihvataju podnijete dokaze kao dovoljne, proizvoljno tumačeći ne samo poreske zakone već i druge zakone, kao što je npr. zakon o obligacionim odnosima, koji i propisuje šta se smatra prividnim ugovorom, kako bi cijeli iznos ugovora bio proglašen spornim i kako bi se na kompletan iznos razrezale dodatne obaveze, tj. porezi i doprinosi kao da su u pitanju lična primanja. Česti su primjeri da se pravna tumačenja poreskih organa uporno ponavljaju u istoj ili sličnoj formi čak i u situacijama kada su sudovi proglasili takva tumačenja nezakonitim.

Pročitajte više

Etika.ba prati novi slučaj – Mrak u sudnici Općinskog suda u Sarajevu!

U serijalu pod nazivom ‘’Mrak u sudnici’’ istražujemo zašto je sutkinja Naida Tabaković, inače predsjednica parničnog odjeljenja Općinskog suda u Sarajevu, donijela odluku da u jednom privrednom sporu potpuno zatvori predmet za javnost i šta je natjeralo sutkinju da radikalno zaprijeti Etika.ba portalu, koji istražuje nepravilnosti sutkinje u tom predmetu u rukovanju sa ličnim podacima od preko 18 hiljada građana Kantona Sarajevo.

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.