Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Rasprava o korupciji u VSTV između Milana Tegeltije, Bojana Bajića i Monike Mijić

Forum za etiku i uskladjenost u BiH objavljuje transkript rasprave između Milana Tegeltije (predsjednik VSTV-a), Bojana Bajića (predsjednik WEFEC-a) i Monike Mijić (članice VSTV-a), koja se održala javno na fejsbuku. Rasprava je na vidjelo izbacila velika nerazumijevanja oko primjene etičkih standarda u pravosuđu, ali i različita tumačenja samog Zakona o VSTV, Poslovnika o radu Vijeća i Pravilnika o sukobu interesa. Iako pisanje na fejsbuku predstavlja nešto slobodniju formu izražavanja koja nije prikladna za kolumnističko-analitičke forme, Forum za etiku i usklađenost se ipak odlučio da istu čitaocima prenese, jer smatra da u javnosti nema dovoljno direktne razmjene argumenata. Smatramo da reformama u BiH nedostaje demokratije, javnosti i kritičke rasprave, pa u tom smislu cijenimo da ovaj transktipt doprinosi reformi pravosuđa u BiH.

Rasprava između Milana Tegeltije i Bojana Bajića na temu tumačenja Člana 6, stav 3 Zakona o VSTV i Člana 6(b) Poslovnika o radu Vijeća:

Prvi čin: Forum za etiku i usklađenost je uputio pritužbu VSTV-u (11.06.2019.godine):

Forum za etiku i usklađenost u BiH je 11.06.2019.godine uputio pritužbu članovima VSTV-a protiv predsjednika Vijeća g.Milana Tegeltije, koji je 23.05.2019.godine organizovao protivzakonito i manipulativno glasanje Vijeća u smislu dobijanja podrške za svoj budući rad, čime je prekršio Zakon o VSTV-u i Poslovnik o radu Vijeća koji u slučajevima sumnji u integritet članova Vijeća predviđaju provođenje disciplinskog postupka protiv člana Vijeća, te obavezno privremeno udaljenje sa dužnosti do okončanja postupka. Predsjednik Vijeća je na ovaj način svjesno izbjegao da postupi po Zakonu i Poslovniku kako bi onemogućio da Vijeće ispita činjenice i utvrdi odgovornost samog predsjednika Vijeća.

Cijeli tekst pritužbe se može pročitati na ovom linku: https://etika.ba/prituzba-za-nepostupanje-predsjednika-vstv-milana-tegeltije/

Drugi čin: Milan Tegeltija na svom fejsbuk profilu (13.06.2019.godine u 18:36h):

Pošto se u javnost plasiraju potpuno neprofesionalna, pogrešna i manipulativna tumačenja odredbi Zakona o VSTS i Poslovnika o radu VSTS, kojom se pokušava stvoriti utisak da su na sjednici VSTS od 23.05.2019 prekršene Poslovničke odredbe, dužan sam da svim zainteresovanim pojasnim sljedeće:

1. Odredba člana 6b Poslovnika o radu VSTS, koja predvidja formiranje ad hoc komisjje, a koja je nadležna da utvrdjuje činjenice u pogledu povrede dužnosti člana ili predsjednika VSTS i koja može da predloži postupanje po članu 6 stav 3. Zakona o VSTS (prihvatanje ili odbijanje prijedloga za smjenu), je poslovnička odredba koja predstavlja medjufazu izmedju prijedloga za smjenu za koji je potrebno namanje 1/3 članova VSTS ( 5 članova VSTS) i odluke o smjeni predsjednika ili člana VSTS za koju je potrebna dvotrećinska većina članova koji su prisutni i glasaju (VSTS ima ukupno 15 članova)

2. Prema tome, do formiranja ad hoc komisije iz člana 6b Poslovnika ne može doci ukoliko nema prijedloga za smjenu, potpisanog od 1/3 članova VSTS kako je to predvidjeno članom 6 Zakona o VSTS.

3. Ad hoc komisija iz člana 6b Poslovnika o radu VSTS je poslovnička odredba koja služi za provedbu Zakona o VSTS a ne kao njegova zamjena, pa prema tome ad hoc komisija iz člana 6b Poslovnika nije alternativa nužnoj 1/3 članova VSTS koji su ovlašteni za pokretanje te procedure smjene iz člana 6 Zakona o VSTS.

4. Znači, da bi došlo do formiranja ad hoc komisije iz člana 6b Poslovnika, prethodno mora biti potpisana inicijativa za smjenu člana ili predsjednika VSTS od strane 1/3 odnosno najmanje 5 članova VSTS.

Treći čin: Bojan Bajić na svom fejsbuk profilu (13.06.2019.godine u 21:17h):

VANREDNA VIJEST: Milan Tegeltija korak bliže smjeni. (što se mene tiče slučaj riješen).

Milan Tegeltija se oglasio nakon što sam ispred Foruma za etiku i usklađenost uputio pritužbu VSTV-u da predsjednik Vijeća nije postupio po Članu 6, stav 3 Zakona o VSTV-u i Član 6b Poslovnika o radu Vijeća po kojem je morao formirati Ad hoc disciplinsku komisiju koja bi ispitivala činjenice o ‘potkivanju’, a to bi značilo obavezno udaljenje s dužnosti dok se ne okonča postupak, te da je umjesto toga Milan Tegeltija 23.05. organizovao manipulativnu i irelevantnu ceremoniju glasanja članova Vijeća o podršci predsjedniku.

OBRAZLOŽENJE:

Tegeltija netačno tumači Zakon više puta i kaže:

– Ad hoc komisija se formira kao među faza, tek nakon što jedna trećina članova Vijeća (tj. pet njih) zatraži smjenu člana ili predsjednika Vijeća;

– do formiranja ad hoc komisije iz člana 6b Poslovnika ne može doći ukoliko nema prijedloga za smjenu, potpisanog od 1/3 članova VSTS kako je to predviđeno članom 6. Zakona o VSTV-u;

– kaže da ad hoc komisija nije alternativa inicijativi za smjenu od 1/3 članova, koji su navodno jedini ovlašteni za pokretanje inicijative za smjenu;

– I konačno Tegeltija podvlači: ‘znači , da bi došlo do formiranja ad hoc komisije iz člana 6b Poslovnika, prethodno mora biti potpisana inicijativa za smjenu člana ili predsjednika VSTV-a od 1/3 odnosno najmanje pet članova VSTV-a.’

E hajmo sad ljudi da polako potkujemo ovo tumačenje jednom za sva vremena:

Član 6, stav 3 Zakona o VSTV glasi ovako:

Član 6, stav (3): Odluku kojom člana smjenjuje s dužnosti iz razloga navedenih u stavu 1.tač. (d), (e) i (f) ovog člana, Vijeće donosi na prijedlog najmanje jedne trećine svojih članova ili na prijedlog disciplinske komisije, dvotrećinskom većinom glasova svih članova koji su prisutni i koji glasaju.

Obratite pažnju na rastavni veznik (ili) na sljedećem mjestu: …jedne trećine svojih članova (ili) na prijedlog disciplinske komisije…

Ovaj rastavni veznik (ili) govori da inicijativu za smjenu mogu pokrenuti ili 1/3 članova ili disciplinska komisija. Dakle Tegeltija li Tegeltija, ad hoc komisija JESTE ALTERNATIVA inicijativi za smjenu koju može pokrenuti 1/3 članova i NE MORA biti prethodno potpisana inicijativa od 1/3 članova da bi došlo do formiranja ad hoc komisije!

SADA kada imamo priznanje Tegeltije da Članovi 6 u Zakonu i Poslovniku mogu da ga smijene, te kada imamo dokaz da nije obratio pažnju na ovaj legendarni rastavni veznik (ili), sada je potrebno da stručni, časni, pošteni i savjesni članovi Vijeća ne dozvole da ih Tegeltija povuče za sobom u ponor pravnog amaterizma, bahatosti i neodgovornosti, i da u narednu srijedu na sjednici Vijeća aktiviraju ove članove Zakona i Poslovnika pa da se pozdravimo sa Tegeltijom i onda krenemo polako da sređujemo to pravosuđe kako treba.

Hvala na pažnji,
Bojan Bajić, predsjednik Foruma za etiku i usklađenost u BiH

Milan Tegeltija se više nije oglašavao po ovom pitanju. Rasprava završena.

 

*****

 

Rasprava između Monike Mijić i Bojana Bajića na temu sukobu interesa:

Prvi čin: Bojan Bajić objavljuje kolumnu na portalu Foruma za etiku i usklađenost pod nazivom: Etički dvoboj u VSTV: Monika Mijić vs Svetlana Brković (26.06.2019.godine)

Kolumna argumentuje kako je Monika Mijić bila u sukobu interesa zato što nije podnijela ostavku na članstvo u Vijeću kada je odlučila da aplicira za poziciju sudije Ustavnog suda Federacije BiH, te kako je to u osnovi bio neetički standard ponašanja. Nasuprot ponašanju Monike Mijić se suprostavlja primjer članice Vijeća Svetlane Brković, koja je 2016.godine bila u istoj poziciji kada je aplicirala za poziciju sudije Ustavnog suda Republike Srpske, ali je ista iz etičkih i moralnih razloga podnijela ostavku na članstvo u Vijeću, te tako demonstrirala visok standard etičkog ponašanja, javnog interesa i čuvanja reputacije VSTV-a kao institucije.

Cijelu kolumnu možete pročitati na ovom linku: https://etika.ba/eticki-dvoboj-u-vstv-monika-mijic-vs-svetlana-brkovic/

Drugi čin: Monika Mijić na fejsbuku pod imenom Moni Mijić i Bojan Bajić su u periodu 04.-05.jul 2019.godine razmijenili više argumenata na ovu temu, koje ćemo predstaviti hronološkim redom:

Moni Mijić: Da si imao štednju u Ljubljanskoj banci, sigurno bi ranije čuo za mene!

Bojan Bajić: Uspjeh u vezi Ljubljanske banke sam pohvalio u tekstu, čak sam isti nazvao fenomenalnim rezultatom.

M.M.: Druže Bojane, za kolegicu Mijić mogu da kažem da je jedna izuzetna pravnica i da zaslužuje mjesto u VSTVu.

Moni Mijić: Hvala dragi M.M.

Bojan Bajić: M.M. mislim da pravni aspekt nisam ni sporio u tekstu, čak sam i pohvalio neke uspjehe. Moja poenta ide u pravcu etičke odgovornosti i stavljanja javnog interesa ispred privatnog. Kod nas se slabo razumije da su zapadne reforme u BiH ugradile u zakone institut povjerenja javnosti kao pravno relevantnu činjenicu prilikom odlučivanja. Na kraju krajeva, to jasno piše i u Pravilniku o sukobu interesa.

Moni Mijić: Nema sukoba interesa, jer Vstv ne bira suce ustavnih sudova, vec izvršna i zakonodavna vlast. Jasno ko dan, rasprava potpuno suvišna. U svakom slučaju, hvala na lijepim željama i nadi da za mene nije kasno da se popravim. To mi daje poticaj da budem bolja djevojčica 🙂

Bojan Bajić: VSTV pravi inicijalnu listu kandidata, sa koje izvršna i zakonodavna vlast dalje biraju, što znači da VSTV učestvuje u procesu, a to je onda jasno kao dan da postoji sukob interesa. To znači da se Monika Mijić mogla naći na toj inicijalnoj listi iz razloga pristrasnosti zato što je članica VSTV-a a ne zato što je medju najboljim kandidatima. Mada je ovo sve nebitno, ostavku ste morali podnijeti jer je narušeno povjerenje javnosti, a baš ovaj segment je precizan u pravilniku. Ozbiljan sam bio sa prijedlogom da se trebate korigovati po tom pitanju 🙂

Moni Mijić: Monika Mijić je već bila na toj listi 2013. Dakle već sam od strane tadašnjeg VSTVa bila ocjenjena kao podoban kandidat za Ustavni sud. Vstv stavlja na tu listu sve kandidate koji ispunjavanju uvjete za suca entitetskog ustavnog suda, ništa više.

Ovaj tekst je “so patronizing” pa predlažem korigovanje u tom smislu 🙂

Bojan Bajić: U ovom zadnjem komentaru ste priznali da VSTV učestvuje u procesu, za razliku od predzadnjeg komentara kada to niste pomenuli. Taj dio smo razjasnili.

Da li VSTV sačinjava listu kandidata na bazi formalne ispunjenosti svih neophodnih papira ili se provodi intervju sa kandidatima?

Moni Mijić: provodi intervju, kako bi ocjenili da li je kandidat istaknuti pravnik, podoban da bude sudac entitetskog ustavnog suda. Ja sam tu procjenu davno prošla. Ova odluka VSTV da se taj pravilnik ne primjenjuje na slučajeve izbora sudaca entitetskih sudova je generalne prirode i važi za sve buduće slučajeve kada se član Vijeća prijavi na konkurs za suca ustavnog suda. Umorna sam. Laku noc.

Bojan Bajić: Jeste li se vi prijavili na konkurs za sudiju Ustavnog suda FBiH objavljen u februaru ove godine?

Moni Mijić: na svaki konkurs koji je objavljen za Ustavni sud F BiH. Vjerojatno ću se prijaviti i na idući, ako ne budem sad izabrana. Tada neću biti član Vijeća, ali svi članovi Vijeća će se nakon ove odluke moći prijaviti bez da podnesu ostavku i bez da ih neko lično provlači kroz blato, kao vi mene. Prvi uvijek loše prodju. Ja sam čvrstog stava da nema sukoba interesa i zato je Vijeće moralo odlučivati o tom pitanju. Da sam podnijela ostavku, ovo pitanje bi i dalje ostalo nerješeno i odgodjeno. Ovako, ono je konačno rješeno.

Bojan Bajić: Nemojte se molim vas osjećati da vas provlačim kroz blato, smatram da se oboje ovako provlačimo kroz činjenice, pa kako ispadne. Iz naše dosadašnje rasprave o činjenicama možemo zaključiti sljedeće:

1. Nije bitno što vas je Vijeće u prošlom sazivu već 2013. stavljalo na listu kao podobnog kandidata, jer su prethodni konkursi poništeni kao neispravni (o ovome ima puno informacija na portalima), pa ste se Vi prijavili na konkurs objavljen u februaru ove godine (ovako ste odgovorili na moje pitanje). Ove godine ste nesporno i član Vijeća, a 2013. niste bili član Vijeća.

2. Kao što ste i sami rekli, VSTV provodi intervju i procjenjuje podobnost i adekvatnost kandidata. Tako da ste vi ove godine morali pristupiti na intervju u VSTV po ponovljenom konkursu, dakle nebitno je šta se dešavalo 2013. VSTV je procjenio da ste adekvatan kandidat i stavio vas na listu, što znači da je VSTV mogao procijeniti i da niste adekvatan kandidat. Pošto ste vi trenutno član Vijeća čiju adekvatnost za poziciju u Ustavnom sudu FBiH je procjenjivalo Vijeće, to znači da ste vi u klasičnom sukobu interesa. To je tako očigledno.

3. Vi ste 2 dana prije nego što je Vijeće glasalo o vašem sukobu interesa bili protiv 4 člana Vijeća koji su tražili da se utvrđuje odgovornost Tegeltije, onda je nakon toga Tegeltija bio presudni sedmi glas da niste u sukobu interesa (rezultat glasanja je bio 7:6). Je li primjećujete koliko vi kao član Vijeća možete da utičete na odluke Vijeća??? Zar ne uviđate sukob interesa? Npr. da ste Vi 21.06. podržali 4 člana Vijeća da se utvrdjuje Tegeltijina odgovornost, vi bi bili 5.član te grupe, a po članu 6, stav 3 Zakona o VSTV-u, potrebno je 5 članova da se pokrene procedura utvrdjivanja odgovornosti, tada bi morala biti formirana ad hoc komisija od 3 člana (po Poslovniku) i moglo bi doći do udaljenja Tegeltije iz Vijeća dok traje postupak. To onda znači da se moglo desiti da Tegeltija ne bude prisutan na sjednici 23.06. kada se glasa o vašem sukobu interesa. Sve ovo pokazuje koliko je član Vijeća moćna pozicija koja može da utiče na krupne stvari u pravosuđu, a samim tim postoji i stvarni i percipirani sukob interesa prilikom odlučivanja Vijeća o vašoj adekvatnosti kao kandidata za Ustavni sud.

4. Pravilnik o sukobu interesa predviđa da se ostavka podnosi i kada postoji percipirani sukob interesa, ne samo formalno-pravni, a taj percipirani se objektivizira kroz povjerenje javnosti. Ne možete poreći da je povjerenje javnosti narušeno kada se na sjednici Vijeća od 21. – do 23.06. vidjelo da postoji princip ‘ti meni, ja tebi’ kao što je gore opisano. O percipiranom sukobu interesa se niste očitovali.

5. Niste u pravu kada kažete da je odluka Vijeća razriješila ovu stvar za sva vremena, jer nezakonite i očigledno pogrešne odluke će se morati korigovati kad tad, živi bili pa vidjeli.

I dalje smatram da se trebate korigovati jer je šteta da ugrožavate karijeru i reputaciju zbog toga što niste podnijeli ostavku zbog sukoba interesa 🙂

Moni Mijić: konkurs iz 2013 nije poništen. Na tom konkursu je od strane predsjednika FBIH g. Budimira izabrana gdja Budimir za sutkinju. Ne, vi ne provlačite nista kroz činjenice, već na osnovu poluinformacija i kroz prizmu vaših napada na Vstv onako usput provlačite mene kroz blato, sa visine samoprozvanog procjenitelja prava, etike i morala usudjujete se drugu osobu moralno prosudjivati.

Moni Mijić: Predsjednik je i u Slučaju Brković bio mišljenja da se ne radi o sukobu interesa, sada je samo potvrdio svoj ranije izraženi stav po tom pitanju što nikakve veze nema sa mnom niti mojim stavovima. 3 od 4 člana o kojim govorite su dali podršku glasovanjem predsjedniku. Ne samo to, već su dva puta izabrali tog predsjednika. Niko od njih nije pokrenuo inivijativu za razrješenje, niti je dao ostavku u Vijeću. Svaki član koji smatra da je ovaj sastav Vijeća kompromitiran, može dati ostavku.

Moni Mijić: Ja sam protiv grupiranja članova Vijeća u davanju saopćenja za javnost. Ili saopćenje Vstv ili svako za sebe osobno. Podjele po grupama u obraćanju javnosti smatram neprimjerenim za instituciju.

Bojan Bajić: Ovaj argument u vezi konkursa iz 2013.godine Vas stavlja u još težu situaciju. Dakle, vi ste tada aplicirali i niste prošli. Ali ste gore u svom komentaru pokušali da izmanipulišete javnost kad ste rekli da ste vi još 2013.godine od strane tadasnjeg VSTV-a ocijenjeni kao podobni kada niste bili član Vijeća, ali ste bili prećutali da ste vi sada aplicirali ponovo u februaru, kada jeste član Vijeća, a podobnost i adekvatnost se ponovo utvrđuje. Tako da nikakve veze nema ocjena adekvatnosti iz 2013.godine i 2019.godine, jer se u međuvremenu moglo svašta dogoditi, pa ste vi 2019.godine kao član Vijeća bili u sukobu interesa kada se radila ocjena Vaše adekvatnosti. Da ne upetljavam sad činjenicu da je Pravilnik o sukobu interesa članova VSTV-a donijet tek 29.maja 2014.godine. Nisam ja nikakav samoprozvani procjenitelj morala, nego se profesionalno bavim etičkim standardima i njihovom promocijom i implementacijom. U odnosu na medjunarodno prihvaćene etičke standarde, koji su ugradjeni i u Zakon o VSTV i Pravilnik o sukobu interesa, vi jeste u sukobu interesa.

Bojan Bajić: Tačno je to što kažete da je Milan Tegeltija bio mišljenja da Svetlana Brković ne bi bila u sukobu interesa, ali ja vam ponovo postavljam pitanje na koje izbjegavate odgovor, a to je kako tumačite Pravilnik o sukobu interesa u segmentu percipiranog sukoba interesa, u situacijama kada je narušeno povjerenje javnosti? Npr. u percepciji javnosti, Jadranka Lokmić Misirača koja je bila izričito na poziciji da Svetlana Brković JESTE u sukobu interesa, nije se pojavila na sjednici kada se glasalo o Vašem sukobu interesa. JLM u percepciji javnosti se doživljava kao veliki obožavalac Milana Tegeltije, pa javnost doživljava da se ona ciljano nije pojavila na tom glasanju jer bi morala glasati da ste vi u sukobu interesa, a onda bi rezultat glasanja bio 7:7 i vi ne bi prošli.

Nikako da uvažite da je Zakon o VSTV uradjen po zapadnom modelu, a na zapadu je percepcija javnosti pravno relevantna činjenica za ocjenu sukoba interesa. To znači da se bira izmedju vašeg ličnog interesa i interesa VSTV-a. Odlukom Vijeća je ostvaren vaš lični interes, ali je s aspekta povjerenja javnosti srozan rejting VSTV-a kao institucije.

To je sukob interesa, morali ste odustati od svog ličnog interesa da bi spriječili narušavanje povjerenja javnosti u VSTV. Po etičkim standardima, morate znati da postoji percipirani sukob interesa čak i u slučaju da Jadranka Lokmić Misirača sad predstavi i opravdanje za nedolazak tog dana, npr. da joj je bilo pozlilo i da je primala infuziju tog dana, jer javnost već sumnja da se u VSTV igraju igre.

Takodje, mora se napomenuti da je većina članova Vijeća u diskusiji 2016.godine iskazalo stav da bi Svetlana Brković bila u sukobu interesa da nije dala ostavku. To vam govori da bi 2016.godine odluka Vijeća bila većinski da JESTE sukob interesa, a u vašem slučaju se nategnuto desilo da je Vijeće glasalo da NIJE sukob interesa. Zar ovo nije opravdan razlog da javnost posumnja u kredibilitet VSTV-a?

Imali ste samo jednu opciju, a to je da postupite kao Svetlana Brković, da iznad ličnog interesa postavite javni interes i da podnesete ostavku.

Bojan Bajić: 4 člana Vijeća su tražili da se o odgovornosti Tegeltije ponovo raspravlja, a koristili su argument da na vanrednoj sjednici Vijeća 23.05.2019.godine u 9 ujutro, još uvijek nije bio pušten snimak u javnost, tako da to glasanje o podršci predsjedniku nije uključilo razmatranje snimka. Po meni ovaj argument izgleda logično, pa nikako ne mogu razumjeti zašto se vi 21.06.2019. godine na redovnoj sjednici Vijeća niste složili da se raspravlja o odgovornosti Tegeltije. Šta je sporno da Vijeće razmotri sporni snimak? Zašto spriječiti tu raspravu? A znate i sami da se Tegeltija mora izuzeti iz aktivnosti kada Vijeće raspravlja o njemu samom? Znate i sami da je za inicijativu za razrješenje potrebno 5 članova Vijeća, a njih je bilo 4. Zamislite kako bi javnost pozitivno reagovala da ste vi dali taj presudni 5.glas i pokrenuli inicijativu za razrješenje, pa da se u postupku utvrdjivanja činjenica fino raspravi je li Tegeltija odgovoran ili nije. Imao bi on šansu da u postupku iznosi svoje argumente, možda bi se na kraju odlučilo i da nije odgovoran. Ovako ste vi bili na strani onih koji ne dozvoljavaju da Vijeće uopšte provede postupak utvrdjivanja odgovornosti? Vjerujte da ne želim moralisati, ali Vijeće je prekršilo abecedu etičke odgovornosti i bazičnog postulata demokratije i pravne države da niko nije iznad propisanih pravila i da se svačija odgovornost može propitati.

Bojan Bajić: Vezano za grupno obraćanje javnosti. Grupe u Vijeću već postoje i one se prepoznaju po činjenju ili nečinjenju. Nesporno je da u Vijeću ima grupa koja ne dozvoljava da Vijeće vodi postupak utvrdjivanja odgovornosti Milana Tegeltije, i u toj grupi nečinjenja spadate i vi, te svojom ćutnjom šaljete glasnu poruku javnosti. S druge srane, mi kao javnost smo čuli da postoji i grupa od 4 člana koja želi da se utvrdjuje odgovornost Milana Tegeltije i to su jasno saopštili javnosti. Dok vi upirete prst u grupu koja traži da se utvrdjuje odgovornost Tegeltije, vjerujte da veliki dio javnosti upire prst u vašu grupu koja to ne dozvoljava.

Bojan Bajić: Poštovana Monika, gore ste napisali ovo:

”Predsjednik je i u Slučaju Brković bio mišljenja da se ne radi o sukobu intersa, sada je samo potvrdio svoj ranije izraženi stav po tom pitanju što nikakve veze nema sa mnom niti mojim stavovima.”

Time uopšte niste odgovorili na moju prethodnu konstataciju ovu:

”Vi ste 2 dana prije nego što je Vijeće glasalo o vašem sukobu interesa bili protiv 4 člana Vijeća koji su tražili da se utvrđuje odgovornost Tegeltije, onda je nakon toga Tegeltija bio presudni sedmi glas da niste u sukobu interesa (rezultat glasanja je bio 7:6). Je li primjećujete koliko vi kao član Vijeća možete da utičete na odluke Vijeća??? Zar ne uviđate sukob interesa? Npr. da ste Vi 21.06. podržali 4 člana Vijeća da se utvrdjuje Tegeltijina odgovornost, vi bi bili 5.član te grupe, a po članu 6, stav 3 Zakona o VSTV-u, potrebno je 5 članova da se pokrene procedura utvrdjivanja odgovornosti, tada bi morala biti formirana ad hoc komisija od 3 člana (po Poslovniku) i moglo bi doći do udaljenja Tegeltije iz Vijeća dok traje postupak. To onda znači da se moglo desiti da Tegeltija ne bude prisutan na sjednici 23.06. kada se glasa o vašem sukobu interesa.”

Dakle, ja Vam kažem da ste spasili Tegeltiju da ne bude privremeno udaljen iz Vijeća, čime ste pomogli sebi osiguravajući većinu, a vi meni odgovarate kako je on samo potvrdio svoj prethodni stav. Ovo nema veze jedno s drugim.

Monika Mijić se više nije oglašavala po ovom pitanju. Rasprava završena.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.