Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Sarajevo Tower: ANS Drive nokautirao Općinski sud u Sarajevu

Portal Etika.ba objavljuje 5.tekst u serijalu oko nastojanja kompanije ANS Drive d.o.o. da eliminiše sarajevsku sutkinju Ivanu Krželj iz sporova koji se vode između ANS Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o., koji su suinvestitori na projektu ‘Sarajevo Tower’.

U prethodna 4 teksta smo pisali o neuspjesima ANS Drive-a da na neetičan način skine sutkinju Ivanu Krželj sa predmeta i o relativnim pobjedama Općinskog suda u Sarajevu.

U 5.tekstu obavještavamo javnost da je ANS Drive ipak uspio da nokautira Općinski sud u Sarajevu i da u foto finišu ostvari svoj cilj rotacije sudije, zbog čije stručnosti i visokog nivoa integriteta je ANS Drive pokazao naglašeno visoki nivo straha.

♦♦♦

ANS DRIVE PRVI PODIGAO TUŽBU PROTIV SMART INVEST-a

Podsjećamo da je prvo ANS Drive podnio tužbu i zahtjev za donošenje sudske mjere po kojoj je od Općinskog suda u Sarajevu tražio da naloži izbacivanje njihovog partnera i suinvestitora ‘Smart Invest’ iz procesa završetka objekta ‘Sarajevo Tower’.

Onda je Smart Invest kao reakciju na potez ANS Drive-a zatražio od Općinskog suda suprotno, tj. da Općinski sud dozvoli Smart Invest-u da samostalno završi objekat.

CMS sistem Općinskog suda za slučajno dodjeljivanje sudija po tužbama je odredio sutkinju Ivanu Krželj.

♦♦♦

SMART INVEST SE ODBRANIO ARGUMENTIMA

Prvo je krenuo ANS Drive sa iznošenjem argumenata, Smart Invest se branio. Sutkinja Ivana Krželj je donijela odluku da odbaci zahtjev ANS Drive-a kao neutemeljen, što je Kantonalni sud ubrzo nakon toga potvrdio.

Indikativno u toj odluci Ivane Krželj je visok nivo obrazloženosti i dokumentovanosti razloga na kojima je sutkinja utemeljila svoju odluku. Nakon čitanja te odluke je postalo jasno da ANS Drive nije imao pažnje vrijedne argumente po kojima bi se Smart Invest mogao izbaciti iz igre. Čak suprotno, iz argumenata i dokaza koje je sutkinja elaborirala proizilazilo je da zapravo Smart Invest po ugovoru ima argumente na svojoj strani. Tada je postalo jasno da su šanse Smart Invest-a da preuzme projekat porasle značajno.

Ročište za odlučivanje po zahtjevu Smart Invest-a je sutkinja Krželj bila zakazala za 17.11.2020.godine.

ANS DRIVE KREĆE PRVOM TUŽBOM PROTIV SUTKINJE IVANE KRŽELJ

Međutim, ANS Drive-a je 11.11.2020.godine (6 dana prije ročišta) podnio tužbu protiv sutkinje Ivane Krželj u Općinskom sudu u Sarajevu, o čemu su advokati obavijestili sutkinju na početku ročišta, što je istu primoralo da prekine ročište i uputi zahtjev predsjednici Suda Janji Jovanović da se odluči o sukobu interesa. Poseban tekst o prvoj tužbi ANS Drive-a pročitajte klikom ovdje.

Janja Jovanović je ubrzo donijela odluku da sukob interesa ne postoji jer sudija Općinskog suda u Sarajevu koji je zadužio predmet da postupa po tužbi ANS Drive-a protiv sutkinje Krželj još uvijek nije dostavio tužbu na odgovor sutkinji Krželj. Po Zakonu o parničnom postupku FBiH smatra se da parnica počinje da teče tek kad tužena strana zaprimi tužbu na odgovor, a to onda povlači pitanje sukoba interesa za sudiju koji ne može postupati u predmetu ako postoji neka druga parnica sudije sa strankom u postupku.

♦♦♦

ANS DRIVE PROLONGIRA PROCES MANEVROM SA UMJEŠAČIMA

Tako je sutkinja Ivana Krželj zakazala novo ročište za 13.01.2021.godine, o čemu možete više pročitati klikom ovdje. Tada se na ročištu pojavljuju umješači na strani ANS Drive-a, koji traže od sutkinje da im odobri pravo da budu umješači. Po zakonu tada sutkinja traži od advokata ANS Drive-a da se očituje da li prihvata umješače kako bi se ročište moglo nastaviti. Advokat ANS Drive-a izjavljuje kako mu treba dodatno vrijeme od 5 dana da se konsultuje sa poslodavcem, što je primoralo sutkinju da otkaže i ovo ročište, uz obavezu ANS Drive-a da dostave očitovanje u roku od 5 dana.

ANS Drive u ostavljenom roku nije dostavio očitovanje, što je bio znak da je odgađanje ročišta bio manevarski potez da se još jednom izbjegne situacija da sutkinja Krželj odluči po zahtjevu Smart Invest-a. Odgađanje ročišta je bio znak da se ANS Drive plaši da Ivana Krželj donese odluku. Javnost nikad neće saznati šta bi Ivana Krželj tada odlučila da su joj dozvolili, ali strah ANS Drive-a je bio pokazatelj da su argumenti Smart Invest-a utemeljeni, jer ipak ANS Drive jako dobro zna kakav je raspored argumenata i dokaza u predmetu.

Sutkinja Ivana Krželj je zakazala ročište po treći put.

Održano je 29.01.2021.godine. U tom trenutku se očekivala odluka u jednom od najvećih privrednih sporova i sigurno najvećem korupciono poslovno pravosudnom skandalu u zadnjih desetak godina u Kantonu Sarajevo i Bosni i Hercegovini.

Ivana Krželj je podsjetila advokata ANS Drive-a da se isti nije izjasnio o umješačima u roku od 5 dana kako je tražio i bila je spremna da nastavi ročište u pravcu donošenja odluke. U tom trenutku je 420 kupaca stanova čekalo sa neizvjesnošću hoće li dobiti svoje stanove za koje su izvršili uplatu.

♦♦♦

ANS DRIVE PODNOSI DRUGU TUŽBU PROTIV SUTKINJE IVANE KRŽELJ

Međutim, tada advokat obavještava sutkinju da ju je ANS Drive ponovo tužio, ali sada pred Općinskim sudom u Visokom i pokazuje dokaz da je sutkinja iz Visokog Nina Mujagić, samo jedan dan nakon podnošenja tužbe, tj. 27.01.2021.godine, otpremila tužbu na izjašnjenje Ivani Krželj. Pošto je tužba otpremljena, to znači da čim poštar uruči tužbu sutkinji Krželj tada počinje teći parnica i nastaje sukob interesa.

To znači da je ANS Drive naučio lekciju iz propalog pokušaja sa tužbom pred Općinskim sudom u Sarajevu, tj. vidjeli su da je Općinski sud izvrdao ovu situaciju sa sukobom interesa tako što sudija nije odmah poslao tužbu tuženoj sutkinji Krželj. Tekst o ročištu od 29.01.2021.godine pročitajte klikom ovdje.

SUMNjIVA ASISTENCIJA ANS DRIVE-u OD SUTKINJE NINE MUJAGIĆ IZ VISOKOG

Već smo pisali o tome da je vrlo sumnjivo kako je i zašto sutkinja Nina Mujagić iz Visokog tako ekspresno otpremila tužbu, jer je BiH naviknuta na tromo pravosuđe, pa su građani jako sumnjičavi kada pravosuđe radi nevjerovatnom brzinom. Ako svemu dodamo obavezu da je sudija po ZPP-u dužan da izvrši prethodno ispitivanje u vezi tužbe, što u ovom slučaju očigledno nije rađeno jer bi onda sutkinja Mujagić pronašla razloge zbog kojih je morala odbaciti tužbu ANS Drive-a kao nedopuštenu, te na taj način ne bi proizvela sukob interesa u Općinskom sudu u Sarajevu, koji odlučuje o sudbini projekta koji vrijedi oko 100 miliona KM.

Dokaz da je potez sutkinje Nine Mujagić veoma sumnjiv je stav Vrhovnog suda Federacije BiH koji je protumačio Zakon o parničnom postupku FBiH i donio pravni stav da se tužbe protiv sudija u vezi postupanja u parnici imaju odbaciti zbog imuniteta, jer je predviđeno da se eventualni odštetni zahtjevi namiruju od države a ne od sudija lično.

Sutkinja Nina Mujagić nije poštovala stav Vrhovnog suda FBiH, otpremila je tužbu i tako je formalno-pravno počela teći parnica, čime je fabrikovan sukob interesa sutkinji Ivani Krželj, čime je nokaut ANS Drive-a protiv Općinskog suda u Sarajevu i generalno pravosuđa bio precizan i ubitačan. Poseban tekst o ponašanju sutkinje Nine Mujagić pročitajte klikom ovdje.

Sutkinja Ivana Krželj je bila prinuđena da opet prekine ročište i da uputi zahtjev predsjednici Općinskog suda Janji Jovanović novi zahtjev da odluči o izuzeću.

Etika.ba je objavila poseban tekst o ročištu od 29.01.2021.godine gdje smo konstatovali da je manevarski prostor Janje Jovanović u ovoj situaciji bio mali, tj. ANS Drive je bio bliže ostvarenju svog cilja nego što je bio sa prvom tužbom i manevrom sa umješačima.

♦♦♦

NEJAKA JANJA JOVANOVIĆ JE POTPISALA KAPITULACIJU

Da je bosansko-hercegovačko pravosuđe imalo nalik na američko pravosuđe, kao što svi znamo da nažalost nije, i da je predsjednica Općinskog suda Janja Jovanović proaktivna kao američke sudije makar 20%, ona je ipak mogla poduzeti određene proaktivne korake.

Mogla je odmah prijaviti sutkinju Ninu Mujagić predsjedniku Općinskog suda u Visokom Enesu Behluloviću zbog nepoštivanja stava Vrhovnog suda Federacije BiH i tražiti korektivne akcije.

Mogla je podnijeti disciplinsku prijavu UDT-u i tražiti hitno udaljenje sa slučaja ili suspenziju sutkinje Nine Mujagić, mogla je tražiti vanrednu sjednicu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća.

Mogla je pisati Vrhovnom sudu Federacije BiH da pita šta se može uraditi u slučaju ovakvih flagrantnih zloupotreba protiv pravosuđa u BiH. Mogla je okupiti sve svoje sudije iz Općinskog suda Sarajevo da na vanrednoj sjednici naprave raspravu oko ove situacije. Mogli su smisliti neki način da spasu ugled i dostojanstvo pravosuđa.

Nažalost, nije ništa od toga uradila. Filozofija naših pravosudnih radnika je sažeta u narodnoj doskočici: ”brigo moja pređi na drugoga”. Tu se pridodaje i mentalitet nezamjeranja plus rigidno-birkokratski pristup tumačenja zakonskih odredbi očišćen od bilo kakve suštine, namjere zakonodavca i javnog interesa. U bosansko-hercegovačkom pravosuđu je forma uvijek iznad suštine, uz neutemeljeno bandoglavo tvrđenje pravosudnih radnika da je zakon-zakon, ne razumijevajući da zakonska odredba uvijek ima svoju suštinu i svoju formu. Pasivan pristup ovoj materiji po principu: ”nije moje da se bunim i miješam u svoje ovlasti”, doveo je pravosuđe na samo dno, a ANS Drive sa svojim marifetlucima na vrh piramide pravosudnog sistema.

Tako je Janja Jovanović, predsjednica Općinskog suda, operisana od bilo kakve proaktivne aktivnosti u skladu sa svojim nadležnostima, izabrala da bude pasivna i umorna predsjednica najvećeg suda u zemlji, i birokratski saopštila da je parnica počela teći i da je to kraj za sutkinju Ivanu Krželj.

♦♦♦

Janja Jovanović je kapitulirala. Ali ne samo to, ona je kapitulirala u ime Općinskog suda u Sarajevu. Ali ne samo ni to, ona je kapitulirala u ime pravosuđa Bosne i Hercegovine. Ali ne samo ni to, ona je poslala poruku svim dobronamjernim i nekorumpiranim investitorima da bježe iz zemlje. Ali ne samo ni to, ovo je kraj pravosuđa u poslovnoj sferi. Ugovor više nije nikakav garant investicije, jer sudstvo više nije garant bilo čega. Janja Jovanović je legalizovala praksu zloupotrebe pravosuđa od stranaka u postupku.

♦♦♦

NAVALI NARODE, ZLOUPOTREBA PRAVOSUĐA JE OD SADA LEGALNA

Zbog toga, Etika.ba pokreće kampanju edukacije građana kako mogu legalno i legitimno da smjenjuju sudije u svojim postupcima i da tako tjeraju sve dok ne nabasaju na nekog sudiju koji im odgovara.

Od 09.02.2021.godine, od odluke Janje Jovanović da smijeni Ivanu Krželj sa predmeta, zvanično je nastupila pravna anarhija u zemlji. Nakon ove odluke više ništa neće biti isto. Ljudi će morati uzeti nepravdu u svoje ruke i birati sebi sudiju.

Na linku pročitajte odluku Janje Jovanović i naučite kako i sami da legalno manipulišete pravosuđem, klikom ovdje.

Nastaviće se…

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.