Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

SARAJEVO TOWER: Da li su Halilagić i Mahmutović uhapšeni na prevaru? (SST 9. dio)

U današnjem tekstu objavljujemo novi dokaz (dokument) da je Tužilaštvo KS u slučaju ‘Sarajevo Tower’ postupilo po lažnoj krivičnoj prijavi. Podsjećamo, krivičnu prijavu protiv rukovodstva Smart Invest-a je podnio podizvođač fasaderskih radova, Elmedin Pinjić zvani Hodža, predstavnik firme ‘Euro Profil commerce’. Postupajući tužilac je Sanin Bogunić.

♦♦♦

UVODNE NAPOMENE:

Novi dokument je do portala Etika.ba stigao iz pravca Tužilaštva Kantona Sarajevo. Pouzdano, sa sigurnošću od 100%, znamo da je sa dokazom bio upoznat postupajući tužilac Sanin Bogunić. Na dokumentu stoji datum: 07.06.2019.godine, to je tri dana nakon što je Hodža podnio lažnu krivičnu prijavu u FUP-u 04.06.2019.godine. Metoda elaboracije koju ćemo primijeniti da bi predstavili kako ovaj dokument dokazuje da je podnijeta lažna krivična prijava, biti će hronologija unazad, u kojoj ćemo predstaviti 4 događaja unazad između 07.06.2019.godine i 28.05.2019.godine. Nakon ovoga ćemo hronologijom unaprijed razriješiti slučaj lažne krivične prijave.

♦♦♦

HRONOLOGIJA UNAZAD:

07.06.2019.godine

Novi dokaz se nalazi na ovom linku.To je standardni obrazac za odobrenje materijala za ugradnju na objektu Sarajevo Tower. Zahtjev je podnijet 07.06.2019.godine od strane podizvođača ‘Euro Profil’ commerce, koga zastupa gore pomenuti Elmedin Pinjić zvani Hodža. Hodža traži da mu se odobri ugradnja kamene vune: KNAUF INSULATION.

Na drugoj stranici obrasca se nalaze rubrike za odobrenje materijala. To je takođe standardna procedura. Da bi se materijal smatrao odobrenim potrebno je da potpis stavi projektant ‘Argentaria’, nadzor ‘Zarka’, predstavnik investitora Sedin Halilagić. Ukoliko ste pogledali dokaz na gornjem linku, primjetićete da ove tri rubrike nisu potpisane. Potpisana je samo četvrta rubrika, koju je potpisao Zjajo Bahrudin, predstavnik firme Percon iz Sarajeva, koja je Hodžin dobavljač materijala. 

 04.06.2019.godine

Hodža odlazi u FUP (Federalna uprava policije) i podnosi krivičnu prijavu protiv rukovodstva Smart Invest-a: a) protiv gore pomenutog predstavnika investitora Sedina Halilagića, kojeg je imenovao Smart Invest, i b) protiv direktora Smart Invest-a Elvedina Mahmutovića.

Hodža tada tvrdi da ga rukovodioci Smart Invest-a ucjenjuju i da mu iznuđuju 200.000 KM, navodeći između ostalog da mu Sedin Halilagić na sastanku 28.5.2019.godine nije htio odobriti izmjenu materijala-kamene vune za izradu fasade, a to odbijanje je po Hodžinoj prijavi bilo iz osvete jer je odbio da da 200.000 KM.

03.06.2019.godine

Hodža održava sastanak u Uniticu u prostorijama Smart Invest-a sa Sedinom Halilagićem, na kojem se naknadno priključio direktor Smart Invest-a Elvedin Mahmutović.

U Hodžinoj izjavi koju je dao u FUP-u se tvrdi da je on na sastanku 03.06. otvorio mogućnost da da traženih 200.000 KM, a kako stoji u krivičnoj prijavi Sedin je pare zatražio na sastanku 28.05.2019.godine.

28.05.2019.godine 

Održava se sastanak između Hodže i Sedina Halilagića na temu Hodžinog zahtjeva da mu se odobri da zamijeni materijal koji je predviđen za ugradnju po ugovoru: ROCKWOOL, sa materijalom koji nije predviđen ugovorom: KNAUF INSULATION.

Po Hodžinoj krivičnoj prijavi koju je dao u FUP-u 04.06.2019.godine, Hodža tvrdi da je 28.5.2019.godine Sedin pitao Hodžu: ”Hodža, šta ćemo sa Jukinih 200.000 KM?’. U izjavi dalje piše da je Hodža odgovorio Sedinu kako ne zna ništa za Jukinih 200.000 KM, da ga to ne interesuje i da ne pristaje da umanji svoj ugovor za 200.000 KM.

Hodža je dalje izjavio da je nakon toga Sedin odbio da odobri da se na Sarajevo Tower ugradi kamena vuna: KNAUF INSULATION, umjesto ugovorom predviđene: ROCKWOOL, tvrdeći da je to Sedin uradio iz osvete, a onda je Hodža reagovao tako što je rekao Sedinu da će za nekoliko dana nabaviti kamenu vunu predviđenu ugovorom.

Hodža je dalje izjavio u FUP-u da je nakon ovog sastanka otišao kod svog advokata i da su se odlučili da podnesu krivičnu prijavu protiv rukovodstva Smart Invest-a.

(Napomena: već prethodno smo elaborirali da se u slučaju ‘Sarajevo Tower’ radilo o Jukinih 200.000 KM koje su se nalazile kod Hodže, da je Hodža bio dužan te pare, te da to nije bio nikakav dar ili mito kako je lažnom krivičnom prijavom tvrdio Hodža, a tužilac Bogunić je prihvatio lažnu krivičnu prijavu i uhapsio rukovodstvo Smart Invest-a u trenutku preuzimanja duga od Hodže, pa se kasnije u optužnici složio sa Hodžom da se dug preimenuje u dar ili mito. Ovom prilikom se nećemo dublje baviti elaboracijom o Jukinih 200.000 KM, jer smo tu analizu već prethodno objavili, što možete pročitati klikom ovdje.)

♦♦♦

HRONOLOGIJA UNAPRIJED (uključuje i dodatne informacije i tumačenja koja Hodža nije pomenuo u svojoj prijavi):

28.05.2019.godine

Hodža najavio da će za nekoliko dana nabaviti materijal koji je predviđen ugovorom: ‘ROCKWOOL’, jer navodno nije pristao da da 200.000 KM mita kako bi mu bilo odobreno da ugradi materijal ‘KNAUF’.

01.06.2019.godine

Hodža predaje zahtjev za odobrenje materijala koji je predviđen ugovorom: ROCKWOOL. Klikom na link ovdje možete pogledati ovaj zahtjev.

03.06.2019.godine

Hodža tvrdi da se sastao sa Sedinom i da je otvorio mogućnost da da traženih 200.000 KM. Dakle, ispada da je 28.5.2019.godine odbio da da 200.000 KM pa mu je zato Sedin navodno iz osvete odbio zahtjev za zamjenu materijala, a onda se Hodža predomislio pa je inicirao novi sastanak 03.06. na kojem je sada promijenio mišljenje i ‘otvorio mogućnost da da traženih 200.000 KM’.

Iz ovoga proizilazi, zaključujući po Hodžinoj izjavi, da je Sedin uspio da iznudi 200.000 KM a zauzvrat će odobriti zamjenu materijala, kako bi Hodža umjesto ROCKWOOL-a ugrađivao KNAUF.

Po Hodžinoj izjavi bi logičan ishod ‘dogovora’ bio da se prethodno predati zahtjev Hodže za ugradnju materijala ‘ROCKWOOL’ od 01.06.2019.godine stornira, da Hodža preda novi zahtjev za odobrenje za ‘KNAUF’ i da onda Sedin odobri KNAUF.

Međutim, ako sad detaljnije pogledate zahtjev za odobrenje materijala ‘ROCKWOOL’ od 01.06., vidjećete na drugoj stranici da ‘ROCKWOOL’ nije storniran, već je naprotiv ‘ROCKWOOL’ odobren.

Da bi stvar bila još interesantnija, Sedin Halilagić potpisuje odobrenje ‘ROCKWOOL-a’ 03.06.2019.godine, tj.istog dana kada je bio sastanak između Hodže i Sedina i na kojem je Hodža ‘otvorio mogućnost da da 200.000 KM’. Isti dan materijal odobrava nadzorni organ, dok projektant materijal odobrava 07.06., a dobavljač materijala Zjajo Bahrudin se potpisuje 10.06.2019.godine.

Iz svega proizilazi da Sedin Halilagić nije imao pojma da je 28.5.2019.godine Hodžu ucjenjivao zamjenom materijala, da nije imao pojma da je navodno trebao da zauzvrat odobri materijal: ‘KNAUF’ ako Hodža pristane da da 200.000 KM.

Nema nikakve logike da Sedin Halilagić isti dan kada Hodža pristane da da 200.000 KM odobri materijal ‘ROCKWOOL’.

Ovo sve dokazuje da je 03.06.2019.godine Hodža na sastanku samoinicijativno ponudio (kako je i izjavio da je ‘otvorio mogućnost’) da vrati 200.000 KM para koje duguje (gore pomenute Jukine pare), što je predstavljao dogovor o vraćanju duga, da Sedin nije imao pojma da će već sutra Hodža otići u FUP i podnijeti lažnu krivičnu prijavu i dug preimenovati u mito, a da će Sedinovo insistiranje da se ugradi ugovorom predviđeni materijal biti preimenovano u navodnu ucjenu. 

07.06.2019.godine

Sada se vraćamo na sami početak teksta gdje smo prezentovali novi dokument/dokaz koji je do nas stigao iz pravca Tužilaštva Kantona Sarajevo, a odnosi se na zahtjev za odobrenje materijala ‘KNAUF’ od 07.06.2019.godine.

Kakvog ima smisla da se 07.06.2019.godine pojavi zahtjev za ‘KNAUF’ kad je Hodža prethodno 01.06. već poslao zahtjev za ‘ROCKWOOL’ a Sedin 03.06. isti već odobrio i kada su se svi ostali koji odobravaju materijale potpisali do 07.06. na zahtjev za ‘ROCKWOOL’?

Jedini smisao je u tome da je ‘neko’ analizirao Hodžinu izjavu u FUP-u od 04.06. i da je zaključio da je po pitanju zamjene materijala to lažna krivična prijava, da je puna nelogičnosti i kontradiktornosti, pa je ciljano fabriciran ovaj fiktivni neodobreni zahtjev za ‘KNAUF’, koji bi stajao među hiljadom drugih papira u ovom predmetu, kako bi koliko-toliko stvorio površni dojam da ‘KNAUF’ čeka na odobrenje.

Moramo čitaocima ukazati na činjenicu da je onima koji hoće da zamute vodu u nekom predmetu, oprobana tehnika i praksa da se u predmet ubaci na hiljade papira od kojih su neki relevantni a neki nisu, kako bi neoprezni čitalac ‘preletio’ preko nekog papira. Zbog toga je potrebno veoma pažljivo i studiozno analizirati da bi se proniknulo u sve ‘spletke’ koje se praktikuju kod postupanja po lažnim krivičnim prijavama.

Ko je, kad i kako ubacio ovaj fabricirani dokument u predmet, posao je koji trebaju istraživati nadležni organi, jednog dana kada budu bili profesionalni, nepristrasni, etični i kada budu radili u ime javnog interesa.

UMJESTO ZAKLJUČKA, TUŽILAC SANIN BOGUNIĆ

Svjesni smo da će se neki čitaoci ovog teksta složiti sa analizom portala Etika.ba, a da se neki neće složiti. Međutim, najinteresantnija stvar od svega je da se sa nama slaže tužilac Sanin Bogunić.

Naime, tužilac Sanin Bogunić je bio svjestan da je nelogičan dio Hodžine krivične prijave koji govori o tome da mu Sedin iz osvete nije odobrio drugi materijal.

Kako znamo za ovo?

Pa vrlo jednostavno. Tužilac Bogunić u optužnici koju je podigao nije optužio rukovodstvo Smart Invest-a po pitanju zamjene materijala.

U optužnici je stavio druge stvari: ‘Prema optužnici, Mahmutović i Halilagić su od Pinjića zahtjevali da im isplati iznos od 200.000 KM, kako bi u svojstvu odgovornih osoba priznali izvršenje građevinskih radova, te i odobrili dodatne građevinske radove, svjesni i znajući da u okviru svojih ovlaštenja to moraju učiniti, pri tome uslovljavajući Pinjića da im isplati taj iznos prijetnjom bankarske garancije date za ovaj posao, na šta je pristao obećavajući isplatu cjelokupnog iznosa i plaćanjem prve rate.’

Mi se slažemo da je ispravno iz optužnice bilo izbaciti priču oko zamjene materijala, što znači da je tužilac Bogunić bio veoma promišljen i svjestan svega prilikom pisanja optužnice, jer mu to nije promaklo. Međutim, jedna stvar mu je ipak promakla, a to je logično pitanje šta ćemo onda sa dokazanom činjenicom da je Hodža podnio lažnu krivičnu prijavu? Da li je on kredibilan kao prijavitelj i svjedok ako je lagao u svojoj krivičnoj prijavi? Da li je zakonom predviđena sankcija za lažno prijavljivanje?

♦♦♦

Sigurno se sad čitaoci pitaju otkud to da tužilac Bogunić u optužnici navodi da su Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović iznuđivali 200.000 KM od Hodže (Pinjića) i to prijetnjom bankarske garancije, a ne uslovljavanjem zamjenom materijala kako je Hodža u izjavi u FUP-u predstavio sastanak od 28.05.2019.godine.

♦♦♦

Nastaviće se…

Uskoro čitajte:

  • Otkud priča o bankarskoj garanciji u optužnici tužioca Bogunića?;
  • Kako je moguće da niti jedna tvrdnja u optužnici tužioca Bogunića nije tačna?;
  • Nastavak teksta: ‘Marifetlukom protiv sarajevske sudinice Ivane Krželj‘, o tome kako je ANS Drive putem neetičnog poteza podnošenja tužbe protiv sudinice probao da sudinici kreira lažni sukob interesa, kako bi kako kome ‘neugodno’ nepristrasnog, profesionalnog i stručnog sudiju izbacio iz parničnog spora u vezi gradnje ‘Sarajevo Tower’;

♦♦♦

Portal Etika.ba cijeni veliki interes i strpljenje čitalaca koji prate detaljne i iscrpne analize i izvještaje o etičkim nepravilnostima u slučajevima, jer Etika.ba ostaje dosljedna svom principu da za svaku napisanu riječ ima argument i/ili dokaz.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.