Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Sarajevo Tower: Vrhovni sud FBiH odlučuje o zloupotrebama kompanije ANS Drive

Sutkinja Općinskog suda u Sarajevu, Elma Zorabdić, pokrenula je 26.02.2021.godine inicijativu pred Vrhovnim sudom Federacije BiH da se odluči o pravnim zloupotrebama kompanije Ans Drive.

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BiH
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
BROJ: 65 0 Ps 845927 20 Ps
Sarajevo, 26.02.2021.godine

Vrhovni sud F BIH

Kod ovog suda u toku je postupak u pravnoj stvari tužitelja “ANS DRIVE” d.o.o. Sarajevo, protiv tuženog “SMART INVEST” d.o.o. Sarajevo, radi utvrđenja i preuzimanja prava iz Ugovora o zajedničkom ulaganju.

U prilogu dopisa dostavljamo vam cio spis broj gornji, a radi odlučivanja o Zahtjevu za rješavanje spornog pravnog pitanja od 26.02.2021.godine.

S U D I J A, Elma Zorabdić, s.r.

♦♦♦

FIKTIVNE TUŽBE ZA KLEVETU PROTIV SUDIJA

Podsjećamo da je kompanija ANS Drive posegnula za fiktivnim tužbama za klevetu protiv sutkinje Ivane Krželj, sa ciljem da istu makne sa predmeta, budući da nisu bili zadovoljni činjenicom da je sutkinja Ivana Krželj odbila njihov zahtjev za preuzimanjem cijelog projekta ‘Sarajevo Tower’, te zakazala ročište da saopšti odluku hoće li dozvoliti suprotnoj strani, kompaniji ‘Smart Invest’, da oni preuzmu cijeli projekat.

U prethodnim tekstovima smo detaljno opisali kako je ANS Drive prvo podnio tužbu za klevetu protiv sutkinje Krželj pred Općinskim sudom u Sarajevu, koja je sukladno stavu Vrhovnog suda odbačena, pa je tako propao prvi pokušaj eliminacije sutkinje sa predmeta. Nakon toga su podnijeli tužbu za klevetu u Općinskom sudu u Visokom, koji ni po čemu nije nadležan, prilikom čega je postupajuća sutkinja iz Visokog Nina Mujagić, protivno stavu Vrhovnog suda, otpočela parnicu i na taj način je vještački fabriciran sukob interesa za sutkinju Ivanu Krželj u Sarajevu, u svim predmetima u kojima je bila postupajući tužilac ANS Drive-u.

Čim je formalno-pravno otpočela parnica, ANS Drive je predsjednici suda Janji Jovanović poslao zahtjev za isključenje sutkinje Ivane Krželj sa svih predmeta. Janja Jovanović je pristala i na taj način legalizovala ovakvu vrste zloupotrebe prava, te poslala poruku svim advokatima i građanima da je pravna anarhija zvanično stupila na scenu i da sada sve stranke mogu putem podizanja fiktivnih tužbi za klevetu skidati sudije koje im se ne sviđaju.

Nakon toga je CMS sistem dodjelio predmet sutkinji Elmi Zorabdić, koja je digla svoj glas protiv ove zloupotrebe prava i stala u odbranu pravosuđa.  

Podsjećamo da je sutkinja Zorabdić prvo upozorila predsjednicu Općinskog suda u Sarajevu, Janju Jovanović, da je ponašanje ANS Drive-a opasna zloupotreba prava sa dalekosežnim negativnim posljedicama po pravni sistem u BiH, te je tražila da Općinski sud ne dozvoli manipulaciju. Obzirom da je Janja Jovanović podržala ANS Drive, sutkinja Elma Zorabdić je pokrenula sporno pitanje pred Vrhovnim sudom Federacije BiH.

♦♦♦

PROTIVPRAVNO I VANUGOVORNO POSTUPANJE ANS DRIVE-a

Bez obzira na odluku koju će donijeti Vrhovni sud FBiH po ovom pitanju, kompanija ANS Drive je već uspjela u svom naumu da zloupotrebom prava ostvari svoje poslovne ideje. Naime, poslovna odluka ANS Drive-a je bila da iz gradnje nebodera ‘Sarajevo Tower’ izbaci svog partnera i suinvestitora, kompaniju Smart Invest. Prvo je taj plan pokušan putem podnošenja tužbe i zahtjeva da sud donese mjeru osiguranja i dodijeli cijeli projekat ANS Drive-u. Na tom putu se ispriječila sutkinja Ivana Krželj, koja je donijela autoritativnu i dobro obrazloženu odluku odbijanja mjere osiguranja, gdje je elaborirano da zahtjevi ANS Drive-a nisu osnovani ni po ugovoru ni po zakonu. Na nesreću Ans Drive-a, obrazloženje sutkinje Ivane Krželj je tako dobro potkrijepljeno činjenicama i materijalnim dokazima, gdje je iz čitanja istog proizilazilo da zapravo Smart Invest ima šanse da po ugovornim odredbama i po zakonu preuzme cijeli projekat, a ne Ans Drive koji je prvi podnio tužbu.

U tom trenutku se Ans Drive našao u situaciji koju je narod davno pretočio u narodnu mudrost: ”Ko drugom jamu kopa, sam u nju upada!”, jer im je prijetila opasnost da oni sami budu izbačeni iz projekta.

Tada su odlučili da pokrenu dvostruku protivpravnu strategiju. Jedan pravac je prethodno već dobro opisani put zloupotrebe prava kroz eliminaciju sutkinje Ivane Krželj sa predmeta, što su na kraju krajeva uspjeli uz asistenciju sutkinje Nine Mujagić iz Visokog i predsjednice suda u Sarajevu Janje Jovanović. Iako ANS Drive možda nije računao da će se tome žestoko i argumentovano usprotiviti sutkinja Elma Zorabdić, oni su ipak uspjeli da značajno prolongiraju i otegnu proces odlučivanja o zahtjevu druge strane da se njima dodijeli cijeli projekat.

Ova kupovina vremena je ANS Drive-u pomogla da realizuje drugi protivpravni proces, a to je da na terenu, de facto izbaci svog partnera i suinvestitora iz projekta. Ovaj drugi proces se odvija tako što je ANS Drive u nekoliko zadnjih mjeseci, paralelno sa zloupotrebom prava protiv sutkinje Ivane Krželj, odlučio da zanemari sve ugovore koje ima potpisane sa drugim suinvestitorom Smart Invest-om, kojima je regulisano sve u vezi gradnje objekta, od načina finansiranja i jedinstvenog računa, preko odlučivanja i odobravanja situacija, nadzora nad izvođenjem radova, i dr. Tako je ANS Drive protivno svim međusobnim ugovorima odlučio da vrši finansijske transakcije mimo jedinstvenog računa, da samostalno nastavi gradnju bez uvažavanja propisane procedure odobravanja materijala i situacija podizvođačima, zanemaruje naređenja nadzornog organa, što u praksi znači da su partnera de facto iz projekta izbacili protivpravnim i vanugovornim sredstvima.

Kada bi se ova situacija sumirala jednostavnim riječima moglo bi se reći sljedeće: ”Kada sud nije pristao da udovolji neosnovanoj želji ANS Drive-a da izbaci partnera iz projekta, onda je ANS Drive odlučio da protivpravno iz igre izbaci i sud i partnera.”

♦♦♦

NEKO NE MOŽE NIŠTA, DOK NEKO MOŽE SVE 

Način na koji ANS Drive promišlja o pravnoj državi i fer plej poslovnoj utakmici nije stran balkanskom načinu poslovanja, ali je zastrašujući za investitore koji iz ove prakse izvlače jedini mogući zaključak, a to je da u Bosni i Hercegovini ne postoji nikakva pravna sigurnost. ANS Drive otvoreno demonstrira i poručuje svim stranim i domaćim investitorima da im ugovor i sud nisu nikakva pravna zaštita.

Mnogi preduzetnici u Bosni i Hercegovini znaju da im različite nadležne institucije, inspekcije, sudovi, poreske uprave za direktne i indirektne poreze i drugi predstavnici birokratskog aparata, svakodnevno zagorčavaju život za najmanje propuste, prilikom čega se raznorazni inspektori često ponašaju neprofesionalno i bahato te izmišljaju probleme koji ne postoje, pa ostaje nejasno kako se pojedine kompanije, kao što je ANS Drive u ovom slučaju, mogu ponašati kao da su iznad pravnog sistema države u kojoj posluju.

Zbog ovoga ni činjenica da će Vrhovni sud raspravljati o zloupotrebi prava i pravnim marifetlucima jedne kompanije ne zvuči više tako snažno, kako bi zvučalo u uređenim demokratskim zemljama kojima je pravna sigurnost sveto slovo države i društva. U budućnosti ćemo vidjeti i analizirati da li Vrhovni sud FBiH ima snage da garantuje pravnu sigurnost ili ćemo zauvijek ostati društvo u kojem neko ne može ništa, dok neko može sve.

Jedina nada su pojedinci sa integritetom i hrabrošću koji činom lične hrabrosti i dostojanstva ustaju protiv zloupotrebe na svim nivoima. Zbog toga potez sutkinje Elme Zorabdić, iako nesvakidašnji u ustajaloj pravosudnoj močvari u BiH, izaziva strahopoštovanje i daje nadu da ćemo u budućnosti, možda stajati mirno pred društvenim statusom i značajem funkcije koja se zove: ”SUDIJA”.

U nastavku pročitajte cijelo obraćanje sutkinje Elme Zorabdić Vrhovnom sudu Federacije BiH:

 
 

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.