Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj korupcije ‘Bukobran’ (8): Ko povlači konce iz sjene?

Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.

Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine

Ugovorni organ: Autoceste FBiH

Oblast: javne nabavke

Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 8/10

NOVI DOKAZI: U ovom tekstu objavljujemo nove činjenice koje ukazuju da je slučaj ‘Bukobran’ korupcija na visokom političkom nivou.

♦♦♦

PODSJEĆANJE IZ PRETHODNIH TEKSTOVA

Autoceste FBiH su u dosluhu sa građevinskom firmom Unipromet d.o.o. iz Čačka, prije zvanične objave, vršili štimanje tendera za ugradnju bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Visoko. Tekst o štimanju tendera možete pročitati klikom ovdje.

Nakon objave naštimanog tendera, kreatorima korupcije je došlo iznenađenje u vidu sarajevske firme Coning d.o.o., koja je ispred domaćeg konzorcija dostavila ponudu za preko 800 hiljada KM nižu od Unipromet d.o.o. iz Čačka.

Koruptivna mreža tada stupa na scenu i pokušava nekoliko godina da kroz razne nezakonitosti uspori i prekine proces dodjele i implementacije ugovora sarajevskoj firmi Coning d.o.o., što je na kraju izvedeno uspješno, kada je URŽ poništio ugovor o izvođenju radova, priznavajući falsifikovane dokumente kao validne. Tekst o falsifikatima možete pročitati klikom ovdje.

Za sve to vrijeme koruptivna mreža uopšte ne vodi računa o građanima koji žive u blizini auto ceste i čije zdravlje je ugroženo prekomjernom bukom. Video o patnjama građana možete pogledati klikom ovdje.

♦♦♦

TRAGAMO ZA ČOVJEKOM IZ SJENE!

U ovom tekstu ćemo predstaviti činjenice koje snažno upućuju na zaključak da je korupcija u slučaju ‘Bukobran’ hijerarhijski organizovana na višem političkom nivou, nego što je to nivo Javnog preduzeća ‘Autoceste FBiH’. Javno preduzeće je ‘samo’ provodilo nezakonite naloge koji su dolazili sa višeg nivoa.

Krenimo onda redom, pa da pokušamo otkriti ko je čovjek iz sjene koji je povlačio sve konce!

Koje niže i srednje igrače smo do sada otkrili i povezali sa nezakonitostima u ovom slučaju?

1. Marin Jelčić, bivši direktor Sektora za upravljanje i održavanje u JP Autoceste FBiH – SREDNJI IGRAČ (upravljao Sektorom koji je štimao tender prije zvanične objave sa ponuđačem Unipromet d.o.o. iz Čačka i skoro 2 godine bio kolovođa opstrukcije dodjele tendera najpovoljnijem ponuđaču firmi Coning d.o.o. iz Sarajeva);

2. Krešimir Rajko Bagarić, uposlenik Sektora i član Komisije za javne nabavke u slučaju ‘Bukobran’ – NIŽI IGRAČ (dokazali smo da je ovaj uposlenik u tendersku dokumentaciju inkorporirao naštimane i izmijenjene grafičke prikaze panela, koji su napravljeni u dosluhu sa firmom Unipromet d.o.o. iz Čačka);

3. Davor Bunoza, odvjetnik iz Mostara, opunomoćenik Uniprometa iz Čačka – SREDNJI IGRAČ (dostavio falsifikovane isprave u postupku, koje je Marin Jelčić koristio za opstrukciju postupka dodjele ugovora);

4. Adnan Terzić, bivši direktor Autoceste FBiH – SREDNJI IGRAČ (asistirao Marinu Jelčiću kod upotrebe falsifikovanih isprava prilikom opstrukcije postupka, putem donošenja nezakonite odluke o poništenju procesa javne nabavke od 05.10.2020.godine);

5. Elmedin Voloder, novi aktuelni direktor Autoceste FBiH – SREDNJI IGRAČ (asistirao Marinu Jelčiću kod nezakonitog otkazivanja javne nabavke od 22.07.2021.godine);

*uredništvo portala Etika.ba želi naznačiti da se Elmedin Voloder nakon ovog nezakonitog otkazivanja koje je kao direktor potpisao, naknadno pismeno ogradio od Marina Jelčića, te povukao određene pozitivne poteze u pravcu otkrivanja nezakonitosti koje su rađene od strane Marina Jelčića i Adnana Terzića, tako da ćemo ostaviti mogućnost da eventualno nije bio svjestan šta potpisuje, obzirom da je na čelo Autoceste FBiH imenovan 10.06.2021.godine, što je nešto više od mjesec dana prije nego što je potpisao nezakonito otkazivanje javne nabavke. U svakom slučaju, za njega i nadležne organe je bitno da li je svjesno ili nesvjesno stavio svoj potpis, ali za nas je nesporno da je svojim potpisom postao dio šire grupe koja je omogućila koruptivne radnje. U nekom od narednih tekstova ćemo detaljno eleborirati njegovu ulogu, te predstaviti javnosti, a do tada ćemo pokušati i njega kontaktirati da nam objasni je li bio svjestan šta potpisuje.

6. Marko Kolobarić, predsjedavajući Ureda za razmatranje žalbi BiH – SREDNJI IGRAČ (asistirao koruptivnoj mreži kada je 30.03. i 14.04.2022.godine, i nakon toga, URŽ raspravljao i donio istorijsku odluku poništenja ugovora za ugradnju Bukobrana sa Coning d.o.o., kao najpovoljnijim ponuđačem, i to tako što je URŽ priznao falsifikovane isprave kao zakonite. Etika.ba smješta Kolobarića kao dio ove koruptivne šeme jer je na pitanje da li su bili svjesni da su priznali falsifikate kao zakonite dokumente, pismeno zaprijetio portalu Etika.ba, a pritom izbjegao da odgovori na pitanje o falsifikatima i odbio da napravi koektivne mjere. I drugi dokumenti sa njegovim potpisom kojim istrajava u namjeri da održi falsifikate u daljnjem pravnom prometu ukazuju na njegovu punu svjesnost i namjeru u vezi falsifikata, samim tim po našem mišljenju pomaže koruptivnu grupu);

♦♦♦

MATEMATIKA I KOMBINATORIKA

E sad, sigurno se čitaoci pitaju kako nabrojana imena mogu biti srednji i niži igrači, kad se tu nalaze čak jedan direktor sektora i dva generalna direktora u Autoceste FBiH, kao i jedan predsjedavajući institucije na državnom nivou kao što je URŽ.

Molimo čitaoce da pažljivo prate naredni slijed argumenata i novih činjenica:

I. Nama je bilo čudno otkud to da firma Unipromet d.o.o. iz Čačka, koja je u dosluhu sa Marinovim Sektorom za upravljanje i održavanje vršila nezakonite prepravke projektnih nacrta, za punomoćnika uzme odvjetnika iz Mostara Davora Bunozu?

II. Nama je bilo čudno zašto bi bilo koji advokat sa svoje lične e-mail adrese, što je uradio odvjetnik Davor Bunoza, navodno komunicirao sa Ministarstvom graditeljstva u Zagrebu, te nakon toga dostavio navodni dokument od Ministarstva iz Zagreba Autocestama FBiH, za koji je kasnije, kako smo već objavili, Ministarstvo iz Zagreba potvrdilo da se radi o falsifikatu?

Ovo je bio preveliki rizik za advokata da se toliko upetljava ako se radilo o običnom zastupanju. Po našoj pretpostavci, Unipromet d.o.o. iz Čačka nije ni znao da odvjetnik Davor Bunoza dostavlja ove falsifikate Autocestama. U ovoj fazi bi mogli pomisliti da je advokat Bunoza glavni organizator koruptivne šeme, ali do kraja će postati jasno zašto smo ga stavili u kategoriju SREDNJEG IGRAČA. Sve indicije ukazuju da je neko moćan dogovorio korupciju sa Uniprometom i rekao da uzmu advokata Davora Bunozu za opunomoćenika i da se ne brinu dalje.

III. Znamo da je Marin Jelčić razriješen sa pozicije direktora Sektora za upravljanje i održavanje u Autoceste FBiH, za što je Vlada Federacije BiH dala prethodnu saglasnost za razrješenje 07.04.2022.godine, na 310.sjednici Vlade. Iz izvora u Autoceste FBiH smo saznali da je Marin Jelčić izjavio da je smijenjen jer nije uspio završiti da Unipromet d.o.o. iz Čačka dobije posao na ugradnji bukobrana. Nesporno je da je Marin Jelčić bio SREDNJI IGRAČ, tj.izvršilac u koruptivnoj šemi.

IV. Znamo da je na istoj sjednici Vlade FBiH data predhodna saglasnost da se na mjesto Marina Jelčića postavi Mirko Rogić. Znamo da je Nadzorni odbor JP Autoceste FBiH imenovao Mirka Rogića 20.maja 2022.godine.

V. Znamo da Autoceste FBiH potpadaju pod resor Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, koje u ime Vlade FBiH predstavlja skupštinu dioničara Autocesta, te u tom kapacitetu postavljaju nadzorni odbor, a koji onda provodi procedure izbora rukovodstva. Ovo sve znači da je Marin Jelčić otpisan još ranije kad je Nadzorni odbor zatražio od Vlade FBiH prethodnu saglasnost za razrješenje. Dakle, ako Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH misli da Marin treba da ide, a Mirko da dođe u Autoceste FBiH, onda je to svršena stvar.

VI. Ko je Mirko Rogić, novi direktor Sektora za upravljanje i održavanje u Autoceste FBiH? Njegovu biografiju smo pronašli na stranici BH Telecoma, jer je Mirko Rogić prije dolaska na Marinovo mjesto u Autoceste FBiH bio v.d.član nadzornog odbora BH Telecom.

VII. Bitno je naglasiti da je Vlada FBiH većinski vlasnik BH Telecoma, te da je nadležno ministarstvo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija FBiH. Po istom principu ovo Ministarstvo vedri i oblači kako u BH Telecomu, tako i u Autocestama. Mirko Rogić je suštinski bio predstavnik Vlade FBiH u Nadzornom odboru BH Telecoma, dakle čovjek od povjerenja Ministarstva prometa i komunikacija FBiH.

VIII. E, sad da se vratimo na biografiju Mirka Rogića. Molimo Vas da sami pogledate i vidite da li Vam je išta čudno sa ovom biografijom, možete pogledati na ovom linku.

Da, da, Mirko Rogić je radio pet godina u Zajedničkom odvjetničkom uredu Paponja-Bunoza. To je onaj odvjetnički ured iz kojeg je odvjetnik Davor Bunoza, koji je sa svog e-maila komunicirao falsifikovane dokumente i iste dostavio u Autoceste FBiH.

IX. Da napravimo kratki rezime, ali molimo čitaoce da ne prekidaju čitanje, jer ‘najbolje’ tek slijedi. Dakle, Unipromet d.o.o. odnekud bira baš odvjetnički ured Paponja-Bunoza iz Mostara za svog opunomoćenika. Odvjetnik Davor Bunoza preuzima nevjerovatno veliki rizik da sa svog e-maila navodno komunicira sa Ministarstvom iz Zagreba i tako stavlja veliku sumnju na sebe da je kreator falsifikovanih dokumenata, a ne samo dostavljač istih što je već potvrđeno. U odvjetničkom uredu Paponja-Bunoza je radio Mirko Rogić, koji je bio imenovan u nadzorni odbor BH Telecoma, gdje je ključno Ministarstvo prometa i komunikacija FBiH, a onda Mirko Rogić uz ključnu podršku Ministarstva prometa i komunikacija FBiH prelazi iz BH Telecoma u Autoceste FBiH, i to na mjesto smijenjenog Marina Jelčića, koji je smijenjen jer nije uspio da do kraja izgura korupciju u slučaju ‘Bukobran’.

X. A sada spektakl, što bi rekli Nadrealisti. Hajde da provjerimo šta se desilo sa upražnjenim mjestom u Nadzornom odboru BH Telecoma. Vlada FBiH je predložila predstavnike državnog kapitala u Nadzornom odboru BH Telecoma, te 23.06.2022.godine na 320.sjednici je dala prethodnu saglasnost za imenovanje, koga? Znamo da je teško pogoditi a možda još teže povjerovati, ali Vlada FBiH je dala prethodnu saglasnost za imenovanje advokata Davora Bunoze iz Mostara. Dokument možete pogldati klikom na ovaj link.

♦♦♦

KONSTITUTIVNI NARODI U FBiH

Šta nam ovo sve govori? Možda će naredni pasus biti malo konfuzan. Marin Jelčić je rukovodio Sektorom koji je vodio proces štimanja tendera za Unipromet Čačak, a vidjeli smo da isti nije mogao biti na toj poziciji bez amina Ministarstva prometa i komunikacija FBiH. Na njegovo mjesto je došao Mirko Rogić, koji bez amina pomenutog Ministarstva nije mogao biti član Nadzornog odbora BH Telecoma, a sada direktor u Autoceste. Mirko Rogić je 5 godina radio u odvjetničkom uredu Paponja-Bunoza, koji odnekud zastupaju baš Unipromet iz Čačka, iz kojeg je odvjetnik Davor Bunoza u ime korupcije u slučaju ‘Bukobran’ poslao falsifikovane dokumente, a Marin i Adnan iste iskoristili za nezakonito poništenje tendera. Da je i sam Davor Bunoza čovjek od iznimnog povjerenja Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, tj.’državni čovjek’, potvrđuje činjenica da je Vlada FBiH dala prethodnu saglasnost da sad on zastupa državni kapital u BH Telecomu, koji je prije njega zastupao Mirko Rogić, koji je prije radio u Paponja-Bunoza odvjetničkom uredu, a sad je Mirko Rogić došao na Marinovo mjesto da dalje rukovodi ugradnjom ‘Bukobrana’…!?!

I nama je ovo teško posložiti u glavi, jer za ove kadrovske rokade i kombinatorike treba biti iznimno dobar matematičar.

Sve u svemu, slučaj ‘Bukobran’ je dokazao ono što narod odavno priča, a to je da konstitutivni narodi u BiH po paritetu dijele nadležnosti u BiH, ali isto tako postoji paritet u tenderskoj korupciji. Narod priča da jedan koruptivni tender u Federaciji BiH pripada komponenti ‘B’, a drugi komponenti ‘H’ i sve tako cik-cak, dok u Republici Srpskoj sve ide komponenti ‘S’. Pošto je Federacija BiH kompleksnije uređena, onda komponenta ‘B’ potpisuje žmireći dokumente kad komponenta ‘H’ korumpira tender, a onda komponenta ‘H’ žmireći potpisuje dokumente kad komponenta ‘B’ korumpira tender.

U slučaju ‘Bukobran’ smo pokazali da direktori Adnan Terzić i Elmedin Voloder kao predstavnici komponente ‘B’ potpisuju nezakonito poništenje i otkazivanje tendera, pazite sad paradoksa, sarajevskoj firmi koja je bila najpovoljniji ponuđač, i tako vraćaju koruptivni dug komponenti ‘H’, koja je u ovom slučaju imala koruptivni dogovor, pazite sad još većeg paradoksa, sa firmom iz Srbije.

Srećom, u Krivičnom zakonu BiH se ne spominju ni ‘B’, ni ‘H’, ni ‘S’, nego jednostavno piše da se ide u zatvor od 6 mjeseci do 3 godine ako se prave i koriste falsifikati sa ciljem da se prikažu kao istiniti:

♦♦♦

Napomena 1: Za gore pominjanog Mirka Rogića ne raspolažemo nikakvim saznanjima ili indicijama da je uradio bilo šta nezakonito, ali su ova politička imenovanja i kadrovske rokade indikativni za sklapanje šire slike.

Napomena 2: Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su 06.jula postavili pitanje Vladi FBiH i BH Telecomu o etičnosti imenovanja odvjetnika Davora Bunoze u Nadzorni odbor BH Telecoma. Vlada FBiH nam nikad nije odgovorila, a BH Telecom, odnosno izvršni direktor Samir Jusufović je bio ljubazan i 08.jula odgovorio da Davor Bunoza, zbog poslovnih i obiteljskih obaveza, ipak nije prihvatio predloženu kandidaturu, pa tako na sjednici Skupštine društva, koja se održala 08.07.2022.godine, Davor Bunoza ipak nije imenovan za v.d.člana Nadzornog odbora. Na ovom linku možete pročitati cijeli odgovor Samira Jusufovića, a Etika.ba se raduje ako je svojim otkrićima korupcije doprinijela da se koruptivne veze bilo kol’ko uzdrmaju.

♦♦♦

Nastaviće se…

U narednom redovnom nastavku 30.07.2022.godine nastavljamo hronološki opis svih nepravilnosti u ovoj javnoj nabavci i polako ćemo razotkrivati ovu korupcionu šemu u svim smjerovima.

*U međuvremenu ćemo objavljivati vanredne vijesti u slučaju novih saznanja da koruptivna mreža aktivno radi na uništavanju dokaza ili poduzima druge mjere kako bi izbjegli odgovornost ili se ponaša protivno javnom interesu na bilo koji drugi način.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.