Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj Sarajevo Tower: ANS Drive, Ivana Krželj, Janja Jovanović (2) (SST 3.1. dio)

Prethodno smo objavili tekst: ‘Marifetlukom protiv sarajevske sudinice Ivane Krželj’, koji je Etika.ba objavila 22.11.2020.godine, u kojem je elaboriran pokušaj kompanije ANS Drive da se na neetičan način, putem podnošenja tužbe protiv postupajuće sudinice, iz sudskog predmeta ‘Sarajevo Tower’ izbaci sudinica Ivana Krželj.  

♦♦♦

Nova vijest je da sudinica Ivana Krželj nije izbačena sa predmeta i ona je za 13. januar 2021.godine zakazala ročište po prijedlogu mjere osiguranja kojom Smart Invest traži da samostalno bez ANS Drive-a završi gradnju objekta ‘Sarajevo Tower’.

Etika.ba ne može u ovom trenutku sa sigurnošću potvrditi da li je predsjednica Općinskog suda Janja Jovanović pokazala integritet i zaustavila “marifetluk” društva Ans Drive d.o.o. ili je neetičnu tužbu protiv Ivane Krželj povukao ANS Drive nakon pisanja Etika.ba portala ili se desilo nešto treće, u svakom slučaju pouzdano znamo da je Ivana Krželj zakazala novo ročište.

Neetičan potez ANS Drive-a
ANS Drive je podnio tužbu protiv postupajuće sudinice Ivane Krželj i tražio njeno izuzeće

Ovo ročište je trebalo biti održano još 17. novembra 2020. godine ali je opozvano jer je Ans Drive d.o.o. 11.11.2020.godine podnio tužbu protiv sutkinje Ivane Krželj.

Tada je Ivana Krželj saopštila strankama da ima saznanje da je protiv nje podnijeta tužba, te da je SPIS dostavljen upravi suda na ruke predsjednice Janje Jovanović kako bi donijela odluku o isključenju sudije. 

O pravnom marifetluku društva Ans Drive d.o.o. i učestalom podnošenju tužbi protiv sudija, portal etika.ba je već obavjestio javnost, analizirajući sudsku praksu i međunarodne standarde kada je riječ o podnošenju tužbi protiv sudija, iz koje je proizišao zaključak da Sud ne smije pristati na ove ‘pravosudne igre’. Detaljnije možete pročitati na ovom linku.

♦♦♦

Podsjećamo da je prvo ANS Drive podnio tužbu protiv Smart Invest-a sa zahtjevom da preuzme projekat, a nakon toga je Smart Invest podnio vlastitu tužbu protiv ANS Drive sa istim zahtjevom. 

Postupajuća sudija Ivana Krželj 31.08.2020.godine je donijela rješenje kojim je odbijen prijedlog za određivanje mjere osiguranja predložene od strane Ans Drive d.o.o. Sarajevo. Žalbu uloženu od strane Ans Drive d.o.o. Sarajevo, Kantonalni sud u Sarajevu 07.10.2020.godine je odbio kao neosnovanu, te u cjelosti potvrdio rješenje sudinice Ivane Krželj.

Janja Jovanović
Da li je predsjednica Općinskog suda pokazala integritet i odbila zahtjev ANS Drive za izuzeće sudinice Ivane Krželj?
Nakon ove odluke ANS Drive d.o.o. se našao u neugodnoj situaciji jer nije uspio sa svojom namjerom da brzo preuzme projekat, te dodatno tome je bio u neizvjesnosti naredna dva mjeseca do 17.11.2020.godine, kada je bilo zakazano ročište po  tužbenom zahtjevu Smart Invest-a da oni preuzmu cijeli projekat od Ans Drive-a. Dodatni razlog za brigu Ans Drive-a je predstavljalo i vrlo detaljno i činjenicama elaborirano obrazloženje sudinice Ivane Krželj iz kojeg je jasno proizilazio zaključak da je Ans Drive-ov zahtjev neosnovan, što je na kraju krajeva potvrdio i Kantonalni Sud.

Procesna smetnja za održavanje ročišta 17.11. po kontra zahtjevu Smart Invest-a uzrokovana je činjenicom da je 6 dana prije tog ročišta Ans Drive d.o.o. Sarajevo podnio tužbu protiv sudinice Ivane Krželj, uz zahtjev za izuzeće iste, jer zakon predviđa da sudija ne može suditi u predmetu ukoliko između sudije i stranke teče druga parnica.  

♦♦♦

Ugovor o zajedničkom ulaganju

Ans Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o. su 18. novembra 2014. potpisali Ugovor o zajedničkom ulaganju, a zatim 16. januara 2015. i Aneks ugovora o zajedničkom ulaganju a u vezi finansiranja izgradnje kompleksa Kolodvorska u Sarajevu, poznatijeg kao projekat “Sarajevo Tower”. Ovim su Ans Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o. se usaglasili da će u cilju realizacije projekta Sarajevo Tower podijeliti financijske obaveze, finansiranje vršiti po principu ulaganja 50:50 posto, otvoriti zajednički escrow račun na koji će ići sva sredstva od kupoprodaje poslovnih, stambenih i garažnih mjesta, odobrenog kredita, a da će raspolaganje sredstvima na računu vršiti se isključivo na osnovu dva potpisa lica ovlaštenih za zastupanje svake od ugovorenih strana. Uz obaveze suinvestitora, Ans Drive d.o.o. je i generalni izvođač radova.

Preuzimanje Sarajevo Tower-a
Ugovor između suinvestitora predviđa da ukoliko jedna strana nije u mogućnosti da nastavi realizaciju poduhvata, druga strana ima pravo da jednostranom pismenom izjavom raskine Ugovor.
Suinvestitori Ans Drive i Smart Invest su potpisivanjem ugovora i prateće dokumentacije dogovorili i da ukoliko jedna od strana nije u mogućnost da nastavi realizaciju poduhvata (iz bilo kojeg razloga, poput stečaja, nelikvidnosti ili slično) ili ukoliko kasni sa izvršavanjem obaveza iz Ugovora više od 60 dana, druga strana ima pravo da jednostranom pismenom izjavom raskine Ugovor. Ukoliko dođe do raskida Ugovora druga strana samostalno nastavlja poduhvat izgradnje stambeno-poslovnog objekta Sarajevo Tower, a što podrazumijeva samostalno upravljanje escrow računima i samostalnu prodaju za svoj račun.

Stambeno-poslovni prostor u Kolodvorskoj je trebao biti završen 31. jula 2019., pa 01.09.2019., kada je 420 kupaca trebalo useliti u stanove koje su uredno platili. Međutim, to se nije dogodilo. Analizu zastoja u gradnji Sarajevo Tower možete pročitati klikom ovdje.

Neuspjeli pokušaj preuzimanja projekta od strane Ans Drive

ANS Drive želi cijeli projekat
ANS Drive je prvi 29.5.2020.godine zatražio da preuzme prava iz Ugovora o zajedničkom ulaganju u iznosu od 10 miliona maraka i faktički partnera Smarta Invest izbaci sa projekta. U istom periodu ANS Drive kao generalni izvođač radova i većina podizvođača sinhronizovano prekidaju radove na Sarajevo Tower.

Ans Drive d.o.o. je prvi zatražio da preuzme prava iz Ugovora o zajedničkom ulaganju u iznosu od 10 miliona maraka i faktički partnera Smart Invest izbaci sa projekta. Od Općinskog suda u Sarajevu, odnosno postupajuće sutkinje Ivane Krželj, zatražili su određivanje mjere osiguranja kako bi ANS Drive d.o.o. samostalno poduzimao pravne i faktičke radnje radi okončanja projekta i izvršenja obaveza po Ugovoru i Aneksu, zaključivanjem ugovora sa podizvođačima i nadzornim organom, te samostalno raspolaganje sredstvima sa escrow računa kod Sberbank BiH za plaćanje obaveza nastalih u vezi sa završetkom izgradnje objekta, te da zaključuju ugovore o kupoprodaji sa kupcima koji su prije rješenja zaključili predugovore o kupovini stambenih jedinica, poslovnih prostora i garažnih mjesta, te da iste uvedu u posjed predmetnih nekretnina.

Smart Invest d.o.o. se usprotivio prijedlogu mjere osiguranja od partnera Ans Drive d.o.o, detaljno obrazloživši da ne krši obaveze iz Ugovora o zajedničkom ulaganju, kao ni potpisani Aneks, te da izvršavaju obaveze u skladu sa potpisanim rokovima.  

Mjera osiguranja koju je zatražio Ans Drive d.o.o. je odbijena, a razlozi zašto nalazi se u detaljnom obrazloženju sutkinje Krželj, koje je 07.oktobra 2020. potvrdio Kantonalni sud u Sarajevu odbacivši žalbu Ans Drive d.o.o. Rješenje Kantonalnog suda u Sarajevo možete pogledati ovdje.

Reakcija Smart Invest-a i kupaca stanova

Smart Invest i kupci odgovaraju tužbama
Kao reakciju zbog zaustavljanja radova i zbog pokušaja ANS Drive da preuzme projekat, Smart invest pokreće vlastitu tužbu u iznosu od 20 miliona KM, a kupci zbog zastoja radova pokreću izvršenja za penale i traže povrat sredstava uplaćenih za stanove.

U drugom parničnom postupku, koji je kao reakciju na pokušaj ANS Drive-a pokrenuo Smart Invest d.o.o. radi prekida ugovora o zajedničkom ulaganju u iznosu od 20 miliona, zatraženo je određivanje sudske mjere osiguranja. Predmet je dodjeljen sutkinji Krželj. Na ročištu 17.11. 2020. sutkinja Krželj je obavjestila strane u postupku da ima saznanja da je Ans Drive d.o.o. protiv nje pokrenuo tužbu.

Ans Drive d.o.o. se zbog svega našao u nezavidnoj situaciji jer nije uspio da preuzme projekat izgradnje Sarajevo Tower, odnosno da izgura Smart Invest, a nezadovoljstvo kupaca koji su zbog svega ostali bez svojih stanova  raste iz dana u dan i prijeti da eskalira sa nekoliko stotina novih tužbi od strane kupaca, što bi deblokadu projekta dodatno otežalo.  

♦♦♦

Obzirom da će ročište zakazano za 13.01. biti otvoreno za javnost, Etika.ba će blagovremeno obavijestiti javnost o odluci Općinskog suda u Sarajevu u ovoj pravnoj stvari.

Nastaviće se…

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.