Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj Sarajevo Tower: Asmir Dževlan, Hodža i tužilac Bogunić

U današnjem tekstu opisujemo ulogu Asmira Dževlana, direktora firme ANS Drive, koja je suinvestitor na objektu ‘Sarajevo Tower’, u aktivnosti podnošenja lažne krivične prijave protiv drugog suinvestitora Smart Invest. U prethodnim tekstovima smo već dokazali da je Tužilaštvo KS postupilo po lažnoj krivičnoj prijavi, o čemu više možete pročitati klikom ovdje.

♦♦♦

Podsjećamo, krivičnu prijavu protiv rukovodstva Smart Invest-a kao suinvestitora na projektu ‘Sarajevo Tower’ je podnio podizvođač fasaderskih radova, Elmedin Pinjić zvani Hodža, predstavnik firme ‘Euro Profil commerce’, tako što je dug iz obligacionog odnosa u policiji krivo predstavio kao mito.

Napomena: Prošla su 94 dana otkako je Korekt d.o.o. predao kredibilna saznanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici Sabini Sarajliji o tome da Sanin Bogunić, postupajući tužilac u predmetu ‘Sarajevo Tower’, forsira montiranu optužnicu, ali nažalost od nje nije bilo nikakavog glasa, tako da nam ostaje da sumnjamo da li ona izvršava svoju službenu dužnost očuvanja integriteta institucije kojom rukovodi.

Izvještaj o postupanju Sabine Sarajlije možete pročitati klikom ovdje: https://etika.ba/sarajevo-tower-sabina-sarajlija-glavna-tuziteljica/

♦♦♦

Gdin. Asmir Dževlan, direktor ANS Drive-a je 06.06.2019.godine oko 11:00 časova samoinicijativno pristupio u službene prostorije Federalne uprave policije i dao izjavu koja podupire prijavu koju je dva dana ranije, 04.06.2019. podnio podizvođač fasaderskih radova Elmedin Pinjić, zvani Hodža. Asmir Dževlan je ispričao u FUP-u da je Smart Invest njegova partnerska kompanija s kojom je zaključio ugovor o zajedničkom ulaganju u stambeno-poslovni objekt ‘Sarajevo Tower’ sa udjelom od po 50%. Takođe je rekao da je od strane Elmedina Pinjića 30.05.2019.godine saznao da lica Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović iz partnerske kompanije ‘Smart Invest’ d.o.o. Sarajevo od imenovanog suprotno valjanom Ugovoru zahtijevaju uplatu 200.000,00 KM.

O posjeti Asmira Dževlana FUP-u su inspektori Zoran Draško i Nedžad Ćatić sačinili službenu zabilješku. U njoj se navodi sljedeće:

”Gdin Dževlan je u pogledu iznošenja detaljnih informacija u pogledu navedenog istakao da mu nisu poznati bliži detalji u vezi spornog zahtjeva za pomenutu uplatu iz razloga što u okviru ugovornog odnosa o zajedničkom ulaganju u Projekat izgradnje stambeno-poslovnog objekta ”I 13 Sarajevo Tower” postoji partnerska podjela prema kojoj je pravno lice ”Ans Drive” d.o.o. Sarajevo generalni izvođač, dok je pravno lice ”Smart Invest” d.o.o. Sarajevo između ostalog zaduženo za izbor nadzornog organa i izbor podizvođača, tako da se cjelokupan događaj odvija između pravnih lica ”Smart Invest” d.o.o. Sarajevo i ”Euro-Profil Commerce” d.o.o. Visoko.”

U ovom tekstu ćemo iznijeti dokaze da je Asmir Dževlan dao lažnu izjavu u FUP-u, te da je zajedno sa Elmedinom Pinjićem koordinirao aktivnosti oko podnošenja prijave i dovođenja u zabludu Federalne uprave policije.

♦♦♦

Analizu Dževlanove izjave u FUP-u počinjemo sa citatom iz filma ‘Male stvari’ (eng. The little things) u kojoj glumac Denzel Washington koji glumi starijeg policijskog inspektora, govori mlađem inspektoru kojeg glumi Rami Malek: ”It’s the little things that are important, Jimmy. It’s the little things that get you caught.” – prevedeno na BHS: ”Male stvari su važne, Džimi. Male stvari su te zbog kojih budeš uhvaćen.”

U Dževlanovoj izjavi ima jedna naizgled mala neistina, ali ista razotkriva cijelu laž oko ove krivične prijave. U gore citiranom pasusu Dževlan navodi da je pravno lice ”Smart Invest” d.o.o. Sarajevo između ostalog zaduženo za izbor nadzornog organa i izbor podizvođača. Kod ove izjave ćemo zastati da bismo analizirali riječ po riječ.

Tačno je da ”Smart Invest” po Ugovoru o zajedničkom ulaganju vrši izbor nadzornog organa. Međutim, izbor podizvođača je kompleksnija stvar, jer su oba suinvestitora učestvovala u izboru i dogovaranju oko izbora podizvođača. Ovaj zajednički princip je funkcionisao prilikom izbora svih podizvođača, osim jednog. Čitaoci mogu u ovom trenutku pretpostaviti da ovaj princip nije primjenjen jedino na izboru Elmedina Pinjića zvanog Hodža – podizvođača fasaderskih radova.

Iz Dževlanove izjave jasno proizilazi da je ”Smart Invest” d.o.o. bio taj koji je izabrao podizvođača fasaderskih radova, pa se na taj način Asmir Dževlan dodatno ograđuje od svega i daje kredibilitet Pinjićevoj prijavi. Međutim, kao što Denzel Washington kaže u filmu, a što se u našem narodu prevodi kao: ”đavo se nalazi u detaljima”, istina se nalazi linearno na potpuno suprotnoj strani u odnosu na Dževlanovu izjavu. Naime, istina je da su prilikom izbora drugih podizvođača suinvestitori generalno zajednički odlučivali, ali baš kod izbora fasadera Pinjića iz ‘Euro Profil commerce’ d.o.o. je ANS Drive bio taj koji je samostalno izabrao podizvođača i to bez učešća ”Smart Invest-a”.

Ovo je ključni detalj u cijelom slučaju i nije slučajno da Dževlan ovdje izgovara neistinu, jer odgovor na pitanje ko je odabrao podizvođača fasaderskih radova obara priču da je pomenutih 200.000 KM mito, već dokazuje da se radi o dugu iz obligacionog odnosa.

Naime, kada je prvobitno planirani fasader Juka iz ”MTH ARI” d.o.o. odustao od izvođenja fasade na ”Sarajevo Tower”, ANS Drive je kao zamjenu doveo Elmedina Pinjića, zvanog Hodža iz ”Euro Profil Commerce” da bude podizvođač fasaderskih radova. ANS Drive je sve dogovorio sa Hodžom i onda poslao obavještenje ”Smart Invest-u” da je Hodža novi podizvođač, a ”Smart Invest” je kao suinvestitor izdao saglasnost na odluku ANS Drive-a.

Zašto je ova činjenica toliko bitna?

Etika.ba je već pisala o tome kako je ANS Drive dugovao Juki 275.000 KM, pa je onda cesijom dug od 200.000 KM prebačen na Panameru, a onda je Juka putem knjižne obavijesti oprostio dug Panameri, ali su mu zato Smart Invest i ANS Drive na ponudu za izradu fasade na ‘Sarajevo Tower’ dodali 275.000 KM kako bi ga obeštetili. Detaljan opis ovih transakcija je opisan u tekstu: Gdje su Jukine pare?.

Tada je Juka odustao od posla i dogovorio se sa Hodžom da isti preuzme posao, s tim da je Hodža obećao da će Juki dati njegovih 200.000 KM viška iz ugovora kad primi avans od suinvestitora. Ove događaje smo detaljno opisali u tekstu:  https://etika.ba/sarajevo-tower-krunski-svjedok-montirane-optuznice/

Nesporno je da se kod Hodže u ugovoru nalazilo 200.000 KM koje njemu nisu pripadale i koje je trebalo da vrati Juki od primljenog avansa. Međutim, pošto Juka nije imao potpisan ugovor sa Hodžom oko ovih 200.000 KM, Hodža je odbio da ispoštuje dogovor sa Jukom, nakon čega se Juka odlučio da tuži ”Smart Invest” i ”ANS Drive” tražeći ponovo pare koje je već jednom dobio u povećanoj ponudi. Tako je ‘Smart Invest’ došao u rizik da dug od 200.000 KM plati dva puta. 

Tako je došlo do situacije da Hodža i Asmir Dževlan nakon višemjesečnog poslovnog neprijateljstva na gradilištu, koje je kulminiralo 31.05.2019.godine trećim pismom upozorenja fasaderu od strane ANS Drive, naprave dogovor o podnošenju lažne krivične prijave protiv ”Smart Invest-a” na način da Hodža ponudi predstavnicima Smart Invest-a da vrati 200.000 KM iz ugovora koje mu ne pripadaju, a da se to onda uz pomoć nadležnih organa pretvori u mito. Ovaj dogovor je podrazumijevao da će ANS Drive u nastavku štititi Hodžu od aktiviranja bankarske garancije na način da će suprotno vlastitim riječima izrečenim u tri pisma upozorenja tvrditi da fasader nije odgovoran za zaostatak u radovima. Tekst/analizu o dešavanjima na gradilištu do podnošenja krivične prijave možete pročitati u tekstu: https://etika.ba/slucaj-investitor-u-raljama-banana-drzave/.

Sada dolazimo do razloga zašto je Dževlan imao potrebu da u FUP-u izgovori neistinu u smislu distanciranja od procesa izbora podizvođača i da sve prebaci na ‘Smart Invest’, jer je znao da se tu radi o 200.000 KM koje su prvobitno pripadale Juki, a nikad nisu pripadale Hodži. Očito je ova ”Mala stvar” imala potencijal da razotkrije cijeli slučaj, što naravno u tom trenutku nije moglo biti jasno inspektorima Zoranu Drašku i Nedžadu Ćatiću, a ni tužiocu Saninu Boguniću koji iz čudnih razloga nije temeljno pristupio preispitivanju navoda Elmedina Pinjića i Asmira Dževlana, već je ekspresno pokrenuo pravosudno-policijsku mašineriju u pravcu mita.

Šta je sve Asmir Dževlan znao i šta je poduzimao?

a)  Asmir Dževlan je znao da se Juka (MTH ARI) dogovorio sa Sedinom Halilagićem iz Smart Invest-a da mu se poveća ponuda za 200.000 KM!

DOKAZ – ročište 05.03.2020.godine, tužilac Bogunić ispituje svjedoka Dževlana:

Tužilac: Znači dao je knjižnu obavijest.

Svjedok: Dao je knjižno odobrenje.

Tužilac: Kako ste vi reagovali?

Svjedok: Znači knjižno odobrenje, knjižno odobrenje, kad je, pošto je on donio te sve papire, donio je knjižno odobrenje, donio je i papir koji je rekao, nama rekao da je to rukopis od Sedina Halilagića, gdje ima pisana instrukcija da se ponuda podigne za cca 200 hiljada, da se da knjižno odobrenje za 198 hiljada, on je to dao i došao je čini mi se da nam prizna, da nam kaže šta je uradio jer je bio u tom momentu vjerovatno svjestan šta je napravio.

Tužilac: Samo da se vratimo kratko znači Mth-ari je poslao ponudu, je li tako, za posao?

Svjedok: Poslao ponudu, poslao ponudu, dao knjižno odobrenje i mi dobili saglasnost da Mth-ari izvodi radove, isti dan su knjižno odobrenje i saglasnost za Mth-ari data.

Tužilac: Knjižno odobrenje za Panameru i isti dan saglasnost

Svjedok: Knjižno odobrenje za Panameru i isti dan je Smartinvest dao saglasnost da izvodi radove.

Tužilac: Na Sarajevo tauver.

Svjedok: Da, na Sarajevo tauver.”

b)  Asmir Dževlan prijeti Juki da će njega i ‘Smart Invest’ prijaviti policiji zbog povećanja ponude u iznosu od 200.000 KM!

DOKAZ – ročište 05.03.2020.godine, tužilac Bogunić ispituje svjedoka Dževlana:

”Tužilac: Kažite nam kako vi reagujete kada saznajete od Jusufa Muhića da je on pristao da da odobrenje za Panameru nakon što  je isti dan dobio saglasnost od Smartinvesta?

Svjedok: Pa, ne znam možda sam ja tada iskreno da kažem pogriješio sa mojom reakcijom, možda sam trebao drugačije reagovati.

Tužilac: Kako ste reagovali recite nam ?

Svjedok: Ja sam ovaj, burno reagovao i rekao da ću tužiti i njega i njegovu firmu i Smartinvest. Nakon toga je on u roku od dvije minute napustio prostorije firme i navodno poslije se javio mom šefu tehničke pripreme da je završio u hitnoj pomoći i poslao je dopis sutradan da iz zdravstvenih razloga odustaje od posla.

Tužilac: Na Sarajevo tauveru ?

Svjedok: Na Sarajevo tauver.”

c)  Asmir Dževlan pronalazi i dogovara cijenu novog podizvođača fasaderskih radova!

DOKAZ – ročište 05.03.2020.godine, tužilac Bogunić ispituje svjedoka Dževlana:

Tužilac: Šta vi potom poduzimate kada je Jusuf Muhić odustao od posla tom pismenom obaviješću ?

Svjedok: Pa ništa, mi i dalje kao generalni izvođač radova znači tražimo od Smartinvesta da se pristupi odabiru drugog izvođača radova, znači je li neko još dao ponudu, ko je dao ponudu, tako dalje jer nama je izuzetno važno u tom momentu da krenu fasaderski radovi iz više razloga jer su ugovarane cijene sa kupcima stanova odnosno konačne cijene prodaje stanova su ugovarane, neki ugovori su vezani za početak izvođenja fasade, pa uplate koje se trebaju desiti od kupaca i vrlo nam je važno da što prije uvedemo izvođača radova u projekat.

Tužilac: Dobro, vidjeli smo aneks 9 ugovor sa Europrofilom, kako dođe ste do Europrofila?

Svjedok: Onda sam ja kontaktirao dobavljača, znači Erkona, Zjaja Bahrudina da vidimo ima li neki prijedlog on kao isporučilac materijala na projektu jer je nama bilo važno da je to taj sistem, ko će izvoditi radove nam u konačnici nije mi bilo ni bitno i on je predložio firmu Europrofil. Prema mojim saznanjima oni su onda kontaktirali ili je njih Sedin kontaktirao, to ne znam tačno onaj.”

d)  Asmir Dževlan dogovara cijenu radova sa novim fasaderom i ne smanjuje cijenu ugovora za 200.000 KM!

DOKAZ – ročište 15.07.2020.godine, branilac I optuženog ispituje svjedoka Elmedina Pinjića:

”Branilac I optuženog: Ko vam je dao informacije koliki je bio iznos ponude MT Harija (Juke)?

Svjedok (Hodža): Ponuda firme MT Hari mi kad smo sjedili ja Bahud Zjajo i Asmir Dževlan je rekao da ponuda ne može biti veća ni jedne marke, investitor je usvojio budžet i to je taj budžet i rekao je Asmir Bahrudinu Zjaji, Zjajo znaš ponudu Jukinu koju je Juka dao znači ako hoćete raditi ako nećete odstupite.

Branilac I optuženog: Sjećate li se kad se to dešava, to je taj razgovor koji imate malo pred ugovor je li?

Svjedok: Malo pred ugovor

Branilac I optuženog: Malo pred ugovor

Svjedok: jeste mi smo poslali našu ponudu Sedinu 28.decembra za fasadu 26.decembra za skelu i malter

Branilac I optuženog: Recite mi ovaj Asmir vam je rekao ako sam vas dobro shvatio ni marke manje ni marke više od te ponude, znači njemu je ponuda Juke ovoga MT Harija bila prihvatljiva, je li tako?

Svjedok: On je rekao da je investitor usvojio tu ponudu i rekao je Zjaji, ja prvi put tad Asmira Dževlana viđam prvi put se sa njima nikad nisam čovjeka vidio fizički

Branilac I optuženog: Dobro, ali koji investitor?

Svjedok: Nije rekao koji investitor samo je rekao investitor je usvojio budžet ne može biti ni marku više ni marku manje.”

ZAKLJUČAK:

Iz svega proizilazi da je Asmir Dževlan dao lažnu izjavu u FUP-u da je ‘Smart Invest’ izabrao Elmedina Pinjića zvanog Hodža kao podizvođača. Očigledno je pronalazak i dogovor oko posla uradio Asmir Dževlan lično. ‘Smart Invest’ je po pitanju ovog podizvođača samo dao saglasnost po završenom dogovoru.

Očigledno je da Asmir Dževlan nije imao problem da Hodža potpiše ugovor sa 200.000 KM Jukinih para u istom, jer da se Asmir Dževlan smatrao prevarenim od strane Smart Invest-a zbog povećavanja Jukine ponude onda ne bi rekao Hodži i Zjaji da se ugovor ne može ni za marku smanjiti.

Očigledno je da je Asmir Dževlan smatrao da Juka treba da se naplati 200.000 KM iz Hodžinog ugovora, jer je znao da je priča o tih 200.000 KM krenula od toga što je ANS Drive dugovao Juki pare.

Očigledno je Asmir Dževlan znao da Hodža ide ciljano u FUP da priču o dugu i Jukinih 200.000 KM pretvori u priču o mitu.

Asmir Dževlan je morao znati da je Hodža rekao Juki da će dobiti svojih 200.000 KM kad ovi budu strpani u zatvor.

Na ove okolnosti je Juka već dao izjavu portalu Etika.ba, a što je već objavljeno:

Novinar: On je rekao (op.aut. Hodža rekao u izjavi u policiji) ja ne znam ni za Juku, ni za 200 hiljada, ja ne znam ništa?

Juka: To je znao, i on je znao i Asmir, svi su to znali…Tako je dogovoreno, ja odustajem od posla, on uskače.

Novinar: Bogunić neće da sluša tvoju priču?

Juka: Ma nije htio bolan. Ja otišao bolan, nemam ti šta pričati, otišao sam kod Bogunića u ljeto, recimo juli mjesec, pretpostavljam mjesec ne znam koji, kraj juna ili jula, ne znam koji, već kad su ovi strpani u zatvor… Ja krenem i moj Haris sin, ogadilo mi se sve to. Mi gore, on dođe, sjedili smo oko tri ili četiri popodne, možda izišao s posla, pred kraj radnog vremena.

Juka pita Bogunića: Mogu li dobiti ovaj mi je rekao Hodža?

Bogunić: Ma kakvi, nema ništa.

Novinar: Šta ”rekao mi Hodža da ću dobiti 200 hiljada”?

Juka: Ma ja, kad ih strpamo ovo ono odmah ćeš dobiti 200 hiljada, od ovih

Bogunić: Nemam ja od toga ništa, ide to svojim putem.

Juka: Tako u tom smislu, ne znam pet minuta vidim samo je prao ruke od svega toga. Ja mislim došao tužilac da će on otići tamo njih stisnuti dajte čovjeku neka odustane, jer sam išao na varijantu laički odustajem od moje izjave i tužbi dajte meni mojih 200 hiljada.

Bogunić: Nema ništa od toga.

Nastaviće se 15.02.2021.godine…

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.