Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj Sarajevo Tower: FUP & OSA

U današnjem tekstu opisujemo ulogu Federalne uprave policije (FUP) i Obavještajno-sigurnosne agencije (OSA) u slučaju ‘Sarajevo Tower’, gdje je kao što smo već prethodno dokazali Tužilaštvo KS postupilo po lažnoj krivičnoj prijavi, o čemu više možete pročitati klikom ovdje.

♦♦♦

Podsjećamo, krivičnu prijavu protiv rukovodstva Smart Invest-a kao suinvestitora na projektu ‘Sarajevo Tower’ je podnio podizvođač fasaderskih radova, Elmedin Pinjić zvani Hodža, predstavnik firme ‘Euro Profil commerce’, tako što je dug iz obligacionog odnosa u policiji krivo predstavio kao iznudu.

Napomena: Prošlo je 88 dana otkako je Korekt d.o.o. predao kredibilna saznanja Glavnoj kantonalnoj tužiteljici Sabini Sarajliji o tome da Sanin Bogunić, postupajući tužilac u predmetu ‘Sarajevo Tower’, forsira montiranu optužnicu, ali nažalost od nje nije bilo nikakavog glasa, tako da nam ostaje da sumnjamo da ona izvršava svoju službenu dužnost očuvanja integriteta institucije kojom rukovodi.

Izvještaj o postupanju Sabine Sarajlije možete pročitati klikom ovdje: https://etika.ba/sarajevo-tower-sabina-sarajlija-glavna-tuziteljica/

♦♦♦

U nastavku ćemo detaljno predstaviti najefikasniji i najbrži dan u istoriji postupanja Federalne uprave policije i ispitati ulogu Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine.

To je 4.jun 2019.godine – dan kada je Hodža došao u FUP da dug pretvori u iznudu!

Stilizovana rekonstrukcija događaja je zasnovana na materijalnim dokazima:

08:00h na posao dolaze federalni inspektori Zoran Draško i Radenko Milić. Po običaju ujutro se sa kolegama pije prva jutarnja kafa.

Međutim, 4.juna je vanredni događaj poremetio prvu kafu, jer su se nakon nekoliko minuta od njihovog dolaska na portirnici pojavila dva nepoznata i nenajavljena lica. Prišli su prijavnici i saopštili da žele da prijave krivično djelo iznude u privrednom poslovanju. Službenik na portirnici je zatražio lične karte nepoznatih lica i upisao imena u knjigu evidencije posjetilaca.

To su bili:

 1. Elmedin Pinjić, zvani Hodža, menadžer firme ‘Euro profil commerce’, podizvođač fasaderskih radova na ‘Sarajevo Tower’;
 2. Nedžad Beća, Hodžin advokat;

Službenik na portirnici je obavijestio nadređenog. Prvi nadređeni je obavjestio drugog, drugi trećeg i tako je zazvonio telefon u kancelariji inspektora Zorana Draška i Radenka Milića. Naređeno je da inspektori pređu u salu za uzimanje izjave i da ostave prvu jutarnju kafu nepopijenu jer je slučaj HITAN, takođe im je rečeno da odlože sve poslove koje su planirali za taj dan.

Inspektori odustaju od kafe bez riječi jer su naviknuti na opštepoznati standard najefikasnije policije na svijetu koja se zove FUP, koja na sami pomen krivičnog djela provodi utrenirani plan efikasnosti postupanja na koji se mogu ugledati policije Japana, SAD-a i Švicarske.

08:15h

Inspektori su u salu došli u 08:10h, pripremili kompjuter za kucanje izjave. Kada su prijavitelji krivičnog djela ušli u prostoriju, inspektori su se predstavili i kratko pozdravili, te zatražili da se odmah pređe na posao.

Tako je tačno u 08:15h inspektor Zoran Draško u svojstvu zapisničara otkucao prvu rečenicu u Zapisniku o prijemu usmene prijave: ”Sačinjen dana 04.06.2019.godine u 08.15h, u službenim prostorijama Federalne uprave policije.”

Posao je bio veoma iscrpljujući i naporan. Usmena izjava se protegla na 6 gusto kucanih stranica usmene izjave. Posao je bez predaha trajao tačno 5h i 35 minuta.

13:50h

Zapisnik je okončan u 13:50h potpisima svih prisutnih, s tim da je prije potpisivanja prijavitelj Elmedin Pinjić, zvani Hodža, pročitao zapisnik i izjavio da odgovara njegovoj izjavi.

Hodža je bio predusretljiv pa je inspektorima olakšao tako što ih je u izjavi poučio šta trebaju dalje da rade: ”Usmeni dogovor je takav da bih ja u narednom periodu trebao dati traženi novac (op.a. 200.000 KM) zbog čega predlažem da se Federalna uprava policije zajedno sa nadležnim tužilaštvom aktivno uključe u postupak, te da putem nadležnog suda pribave naredbu za provođenje posebnih istražnih radnji u okviru kojih bi ja uz audio vizuelnu podršku predao označene novčanice. Smatram da ćemo u skorijoj budućnosti imati češće kontakte, a povodom predmetnog novca, dok za sam čin primopredaje novca postoji vjerovatnoća da će se odvijati u periodu idućih mjesec do dva dana.”

Hodža je takođe naveo da je ovu krivičnu prijavu uradio po nagovoru Asmira Dževlana, direktora ANS Drive-a.

13:55h Hodža i Beća su napustili FUP.

13:57h Inspektori su napokon dočekali priliku da skuvaju propuštenu kafu, pa su se odmah u 13:57h bacili na posao da upale stari policijski mobilni električni šporet sa jednom ringlom. Usput je inspektor Draško ispričao svom kolegi da je zaključio da je Elmedin Pinjić, zvani Hodža, osuđivano lice i da se u momentu podnošenja prijave nalazi na uslovnoj kazni zatvora zbog prethodnog sukoba sa poslovnim partnerima, ali Draško u tom trenutku nije znao da je Hodža pištoljem rješavao poslovne nesuglasice i da je pucao u poslovnog partnera.

14:00h Taman kad su htjeli da zakuhaju kafu, zadovoljni što će se napokon odmoriti nakon napornog jutra, a i brzo će kraj radnog vremena, telefon u kancelariji je opet zazvonio. Duboki i autoritativni glas sa druge strane žice je grmio da se nema vremena za ispijanje kafe i dokoličarenje i naredio da se istog trenutka obavijesti dežurni tužilac Tužilaštva Kantona Sarajevo.

14:00h Inspektori zovu Tužilaštvo Kantona Sarajevo: ‘Halo, centrala, ko je danas dežurni tužilac?’ Centrala odgovara: ‘Borislav Čekić je dežurni tužilac, ali će biti tu za 5, 6 minuta’.

14:08h Inspektori ostvaruju kontakt sa dežurnim tužiocem Čekićem. Telefonski razgovor traje oko 20 minuta, ali dežurni tužilac ne može da shvati šta mu objašnjavaju jer se navodi veliki broj činjenica koje su navedene na 6 gusto kucanih stranica Hodžine izjave. Tada se dogovaraju da policijski službenici pristupe lično u prostorije tužilaštva s ciljem podrobnijeg informisanja dežurnog tužioca o navodima iz prijave.

14:40h Inspektori navrat-nanos kupe stvari i kopiraju papire koje im je Hodža ostavio, opet nemaju vremena za kafu jer žure da završe sa tužiocem do 16h, jer i Tužilaštvo i FUP rade do 16:00h, tako da izlaze iz zgrade u 14:40h. Šetnja do Radićeve ulice im je dobrodošla da razbistre glavu od tolikog posla, a kafu nikako da popiju, pa su zbog toga malo i razvukli hod do Tužilaštva, sve imajući na umu da šef koji ih forsira na efikasnost ponekad provjerava koliko minuta inspektori troše od FUP-a do Tužilaštva. Ponekad inspektori zabušavaju pa skroz okolo Ferhadijom idu do Tužilaštva, međutim danas je vanredni dan i ne smije se puno zabušavati.  

15:00h Inspektori ulaze u zgradu Tužilaštva i veoma brzo u 15:05h ulaze kod dežurnog tužioca u kancelariju. Razgovaraju oko 40 minuta i usaglašavaju se da prihvate Hodžin prijedlog da postupajući tužilac putem nadležnog suda pribavi naredbu za provođenje posebnih istražnih radnji u smislu odredbi iz čl.130. st. 2. Tačke a), c), d), e), f) Zakona o krivičnom postupku Federacije FBiH, te da se Zapisnik o prijemu usmene prijave sa prijedlogom dostavi pismenim putem na Kabinet Glavnog tužioca Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, koji će se naknadno odrediti o navodima iz prijave.

15:50h Inspektori izlaze iz Tužilaštva, tračaju dežurnog tužioca koji im nije ponudio kafu i planiraju da napokon sjednu negdje u Radićevoj da popiju kafu i da onda pravo idu kući jer je radno vrijeme u FUP-u svakako do 16:00h. Međutim, telefon je ponovo zazvonio, šef opet zove, inspektor se javlja i govori: ”šefe, završili smo sa tužiocem, odosmo sad na kafu pa pravo kući i onda sutra završavamo službenu zabilješku”. Šef uzvraća: ”pa sunce Vam vaše neradničko, odmah dolazite ovamo, noćas radimo do ponoći na ovom slučaju. I ne smijete usput hodati po kafama sa tako važnim papirima.

16:10h Inspektori su se vratili u FUP i ponovo pale kompjutere u kancelariji i pišu službenu zabilješku. Dogovaraju se da naprave zabilješku na jednoj stranici obzirom da su već pripremili Zapisnik na 6 stranica i da onda napokon idu kući. Telefon opet zvoni. Inspektor se javlja i glas mu saopštava da obavezno u službenoj zabilješki navedu da je prijavilac izrazio načelnu spremnost da osigura novčana sredstva u visini jedne četvrtine traženog iznosa (op.a. da osigura sredstva koja će poslužiti kao obilježene novčanice za akciju hapšenja). Ali šefe, to nismo napisali u Zapisniku! Nema veze, napiši u zabilješci sad.

Inspektor pita kolegu: ”šta ćemo sad?”, ”ma piši šta nas briga, samo da hoćemo više ići negdje na kafu!”, odgovara drugi kolega. ”Kako ćemo napisati, ispada glupo, ne smijemo se mi sa prijaviteljem na prvom susretu dogovarati kako ćemo izvršiti hapšenje i dogovarati se sa licem koje je prvi put pristupilo u policiju oko pripreme obilježenih novčanica, što ne smijemo raditi dok sud ne odobri posebne istražne radnje. Hodža se mora prvo provjeriti možda nam nešto podmeće?”. ”Slušaj kolega, ti se buni ako hoćeš i ako smiješ, ja neću!”.

16:40h Šefe, završili smo službenu zabilješku, odosmo mi kući? Ne može još, hajde sad istražite u Registru poslovnih subjekata u BiH ko su vlasnici prijavljene firme ‘Smart Invest’ i analizirajte sve podatke o firmi i sačinite taj izvještaj, jer hoću da napišem da direktor Smart Invest-a hoće da ošteti vlasnike firme. Ali šefe, Hodža kao prijavitelj nije govorio o tome, otkud mi sad smijemo to da pretpostavljamo? Radi kako ti se kaže i napišite još jedan pasus u kojem ćete ukratko sublimirati sve što je Hodža rekao u prijavi na onih 6 stranica.

17:30h Šefe, završili smo Registar i onaj pasus, možemo li sad kući? Ne može još, sad napravite podnesak za Glavnog tužioca da tražimo da postupajući tužilac pribavi naredbu od suda za posebne istražne radnje što Vam je Hodža predložio a dežurni tužilac podržao.

18:30h Šefe, završili smo podnesak, mi odosmo! Stani, ubacite još jednu rečenicu da policijski službenici stoje na dispoziciji u pogledu registracije prijavitelja u svojstvu informatora. Ali šefe, ne znamo ko je ovaj Hodža, on je na uslovnoj kazni zatvora, nije ispravno da ga odmah registrujemo. Radi kako ti se kaže, otkud ti znaš kako treba! I čekajte do 19:00h u kancelariji, treba još nešto da se ubaci.

Kolega se obraća kolegi kad je šef izašao: ”Šta si zapeo za informatora i provjeru, možda ga je šef već provjerio?”, ”pa jesi li čuo jutros u 08:10h kad je Hodža došao da su on i advokat rekli da im je ovo prvi kontakt sa FUP-om u vezi ovog slučaja?”, kolega odgovara zbunjeno.

19:00h Šef zove: ”ubacite u podnesak da pored informatora policijski službenici stoje na dispoziciji realizacije ostalih određenih radnji uz tehničku asistenciju Obavještajno-sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine”. Šefe, imamo li potvrdu OSA-e? Imamo, sve je završeno.

19:30h Šefe, sve smo završili, hoćemo li mi potpisati? Ma jok, kakvi vi da potpisujete podnesak prema Sabini Sarajliji, glavnoj kantonalnoj tužiteljici. Potpisaće Ensad Korman, zamjenik direktora. Vi ćete sutra ujutro odnijeti na protokol Glavne kantonalne tužiteljice. Možemo li ići sad? Ne možete još dok se ne stavi pečat i potpiše.

20:00h Nakon 12 sati najbržeg postupanja FUP-a u istoriji postojanja institucije, družina se razišla prilično umorna ali zadovoljna što rade u instituciji koja nema pardona u borbi protiv kriminala i korupcije.

♦♦♦

REZIME AKTIVNOSTI PODUZETIH 04.06.2019.GODINE:

 • uzimanje izjave od nenajavljenog prijavitelja u trajanju od 5h i 35 min;
 • dogovor sa prijaviteljem oko obezbjeđivanja obilježenih novčanica za organizaciju klopke hapšenja u iznosu četvrtine sredstava od 200.000 KM navodne iznude;
 • telefonski razgovor inspektora i dežurnog tužioca;
 • sastanak inspektora i dežurnog tužioca u zgradi Tužilaštva;
 • sačinjavanje službene zabilješke o prijavi i sastanku sa dežurnim tužiocem;
 • razmatranje i usvajanje prijedloga unutar FUP-a da se prijavitelju dodijeli status informatora;
 • razmatranje i odluka da će se u prikupljanje dokaza ići putem posebnih istražnih radnji;
 • provjera Smart Invest-a u Registru poslovnih subjekata i promišljanje zamjenika direktora FUP-a Ensada Kormana o mogućoj ugroženosti vlasnika Smart Invest-a;
 • dogovor FUP-a i OSA-e da će sarađivati na hapšenju rukovodioca Smart Invest-a;
 • sačinjavanje službene prijave FUP-a za upućivanje Glavnoj kantonalnoj tužiteljici, potpisane od strane zamjenika direktora Ensada Kormana (v.d.rukovodioca u tom trenutku) sa zahtjevom da se pokrene procedura odobrenja za provođenje posebnih istražnih radnji sa obrazloženom srategijom u vezi informatora, saradnje sa OSA, itd.

ZAHVALNOST:

Zahvalnost za ‘efikasno’ postupanje sistema po Hodžinoj prijavi i iskazanu spremnost za koordinaciju institucija u najefikasnijem danu u istoriji FUP-a kada je u pitanju nepripremljeni i nenajavljeni dolazak prijavitelja na portirnicu, personalno zaslužuju:

 • Ensad Korman, zamjenik direktora FUP-a koji je kasno naveče izvan radnog vremena radio i potpisao podnesak;
 • Osman Mehmedagić, direktor OSA-u, koji je dinamično i predusretljivo stavio na raspolaganje resurse Agencije po hitnoj proceduri odobravanja u samo nekoliko sati od Hodžine prijave;
 • Borislav Čekić, dežurni tužilac, koji je izašao u susret da promptno podrži Hodžinu uputu o provođenju posebnih istražnih radnji;
 • Zoran Draško i Radenko Milić, policijski inspektori, koji su cijeli dan vrijedno radili bez popijene kafe i prekovremeno radili u ‘javnom’ interesu po Hodžinoj prijavi;

♦♦♦

Nastaviće se…

U sljedećem nastavku 01.februara ćemo opisati ponašanje nabrojanih aktera u danima nakon 04.06.2019.godine i uključivanje novih aktera kao što su Asmir Dževlan, direktor ANS Drive i Sanin Bogunić, postupajući tužilac.

NAPOMENA:

Ovaj tekst je napisan u skladu sa ključnim materijalnim dokazima na kojima se nalazi pečat FUP-a, uključujući: Zapisnik o prijemu usmene prijave, Službena zabilješka i Službena prijava Ensada Kormana Sabini Sarajliji.

Etika.ba je stilizovala fabulu u ovom tekstu na kreativan način i donekle na šaljiv način ilustrovala detalje i zamislila konverzaciju između inspektora kako bi ključne dokaze približila čitaocu, te kako bi čitalac stekao dojam kako je Hodža imao ‘sreće’ da nenajavljeno dođe u FUP jednog dana, a da se onda cijeli sistem digne da radi po njegovoj prijavi. Iako su građanima poznata iskustva da je sistem veoma trom kada građani prijavljuju korupciju i kriminal, smatramo da je značajno da javnost dobije uvid u situacije kada sistem radi kao podmazan, brzinom koju ne poznaju najsavršeniji pravni sistemi na svijetu.

Misteriozni Šef koji se pojavljuje u tekstu i koji je koordinirao brzinu postupanja u ovom slučaju, koja nije mogla biti postignuta spontano i dalje ostaje neimenovan dok se ne predstave detaljno svi dokazi o postupanju iz dana u dan.  

JAVNI INTERES:

Etika.ba je pažljivo cijenila javni interes od objavljivanja internih dokumenata FUP-a i obzirom da postoje utemeljene i dokumentovane sumnje da je sistem umišljajno postupio u procesuiranju lažne krivične prijave, opravdano je upoznati javnost sa svim detaljima kako bi se putem javnosti izvršio legalni i legitimni pritisak na nadležne organe da istraže i ispitaju brojne zloupotrebe zakona na strani postupajućih organa u slučaju ‘Tower’, te kako bi se poslala poruka da nijedna nepravilnost ne može ostati sakrivena. Svijest službenih lica da se jednog dana svi detalji mogu objaviti stvoriće viši nivo opreza i zakonitosti u postupanju, što je takođe širi društveni i javni interes.

Komentariši

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.