Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

SLUČAJ “SARAJEVO TOWER”: Gdje su Jukine pare? (SST 4. dio)

GDJE SU JUKINE PARE? (SST: 7 dio)

Prošle godine po nalogu Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu uhapšeni su Elvedin Mahmutović, direktor firme Smart Invest d.o.o. Sarajevo i Sedin Halilagić, direktor projekta “Sarajevo Tower” zbog sumnje da su počinili krivično djelo primanje dara. Kao što je javnost upoznata Halilagić je 10.07. 2019. od Elmedina Pinjića zvanog Hodža, menadžera firme “Euro-profil commerce” uzeo 30.000 eura kao plaćanje prve rate od ukupno 200.000 maraka u apartmanu broj 102 stambeno-poslovnog objekta pravnog lica “Panamera” na Ilidži.

Nakon više od dva mjeseca, tačnije 30. septembra 2019. optužnicom Kantonalnog tužilaštva Sarajevo navedeno je da je Halilagić zajedno sa Mahmutovićem zahtjevao i primio dar da u okviru svoje funkcije učine što bi morali učiniti.

Prema optužnici, Mahmutović i Halilagić su od Pinjića zahtjevali da im isplati iznos od 200.000 KM, kako bi u svojstvu odgovornih osoba priznali izvršenje građevinskih radova, te i odobrili dodatne građevinske radove, svjesni i znajući da u okviru svojih ovlaštenja to moraju učiniti, pri tome uslovljavajući Pinjića da im isplati taj iznos prijetnjom bankarske garancije date za ovaj posao, na šta je pristao obećavajući isplatu cjelokupnog iznosa i plaćanjem prve rate.

U serijalu tekstova pod nazivom ‘’Gdje su Jukine pare?” a na osnovu materijalnih dokaza i razgovora/prepiski sa relevantnim učesnicima u izgradnji objekta “Sarajevo Tower” objaviti ćemo informacije kako je izabrana Hodžina firma “Euro-profil commerce” za izvođača fasadnih radova, zašto je Jukina firma ‘’MTH-ARI’’ odustala od posla na izradi fasade, kako se u ponudi našlo ‘viška’ 200.000 maraka, da li je taj novac dug prema firmi “MTH ARI” (vlasnika Jusufa Muhića zvanog Juka), da li je riječ o prebijanju ranijih dugova, da li su istražni organi “nasjeli na pogrešnu priču” i poslovni dug okarakterisali kao mito, te ko treba da bude odgovoran prema više od 400 kupaca stanova.

Najveći kuriozitet ove priče je što preduzetnik i fasader Juka još uvijek, 15 mjeseci nakon akcije hapšenja, ne zna kod koga se nalazi njegovih 200.000 KM, tako da Juka još uvijek traga za parama i ne može da odgonetne gdje mu se zagubilo 200.000KM.

Tužilac Bogunić koji je uhapsio Halilagića i Mahmutovića nije se puno zamarao činjenicom da Juka traga za svojih 200.000 KM, pa je zaključio da su na dan hapšenja Pinjić i Halilagić razmjenjivali prvih 60.000 od 200.000 KM mita.   

Javnost će imati priliku i sama da odgonetne da li se radi o mitu ili dugovanju u iznosu od 200.000 KM, te ko je dužan Juki novac.

♦♦♦

Projekat: Izgradnja stambeno – poslovnog prostora “Sarajevo Tower”

Suinvestitori: ANS DRIVE i SMART INVEST ( na ravne časti 50:50)

Vrijednost investicije: Sto miliona maraka

Glavni izvođač radova: ANS DRIVE

Posljedice projekta: Stambeno-poslovni prostor nije završen, kupci stanova trpe štetu. Krivični i nekoliko parničnih postupaka pred pravosuđem.

Planirani završetak projekta: 31.07. 2019.

♦♦♦

Etika.ba je 28.10.2020.godine objavila analizu zastoja u gradnji „Sarajevo Tower“ koju je Korekt d.o.o. Sarajevo dostavio akterima u projektu 13.oktobra 2020. godine. Zbog velikog interesovanja javnosti, kupaca, građevinske i pravosudne zajednice, te zbog rizika od korupcije u pravosuđu, bilo je opravdano i u javnom interesu objaviti ovaj specijalistički izvještaj u cjelosti na sud javnosti. U Analizi je opisan konflikt suinvestitora Smart Invest d.o.o. s generalnim izvođačem radova ANS Drive d.o.o. i podizvođačem fasaderskih radova Euro Profil d.o.o. Pojašnjena je uloga banaka Sberbank BH d.d. i Sparkasse bank BH d.d., kao i uloga tužioca Tužilaštva KS Sanina Bogunića.

Analizu možete pročitati na ovom linku.

Veliki broj čitalaca i stručne javnosti se javio portalu Etika.ba sa zahtjevom da se detaljnije objasni situacija oko izgubljenih Jukinih 200.000 KM, kako bi javnost mogla da samostalno na bazi činjenica prosudi da li je tužilac Sanin Bogunić neoprezno, koristeći se pendrekom, razriješio obligaciono klupko oko Jukinih 200.000 KM na način što je dug preimenovao u mito i tako izvršio hapšenje rukovodioca Smart Invest-a.

S tim ciljem upoznavanja stručne javnosti i ljubitelja kompleksnih obligacionih odnosa, Etika.ba će u tri nastavka predstaviti sve činjenice oko nestanka Jukinih 200.000 KM, pa pošto još uvijek nema pouzdanog zaključaka kako bi Juka najlakše mogao doći do svojih 200.000 KM, pozivamo stručnu javnost da se udubi u ovu problematiku i da pošalje svoju viziju rješenja ovog obligaciono-krivičnog Gordijevog čvora, a Etika.ba će ozbiljne komentare objaviti.

Ovako je Juka na jednom sudskom pretresu molio sudiju da mu pomogne: “Da li će meni neko dati mojih 200 hiljada, ne interesuje me šta je ko pisao, šta piše, ko dopisuje, činjenica po situaciji mene, meni je dužan neko 200 hiljada”, pa ćemo ovaj Jukin apel usmjeriti prema stručnoj javnosti da se uključi u rješenje ove zagonetke.

♦♦♦

JUKINIH 200.000 MARAKA

Uvodne informacije:

Prije više od godinu dana podignuta je optužnica Kantonalnog tužilaštva u Sarajevu u kojoj je navedeno da su Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović, obojica iz firme “Smart Invest” a koja je sunivestitor na projektu “Sarajevo Tower”, tražili 200.000 maraka dara od menadžera firme “Euro-profil commerce”  Elmedina Pinjića zvanog Hodža, a koji je angažiran na izradi fasade na projektu “Sarajevo Tower”.

U optužnici je predstavljeno da je 200.000 KM mita traženo s ciljem da se Hodži priznaju izvršeni građevinski radovi po potpisanom Ugovoru i odobre dodatni. Da li je uistinu riječ o reketiranju, krenut ćemo da objasnimo činjenično na osnovu dokaza s kojima raspolaže Korekt d.o.o, ali i javnih svjedočenja i razgovora/prepiski sa relevantnim akterima projekta “Sarajevo Tower”.

Stambeno – poslovni projekat “Sarajevo Tower” zajednički finansiraju “Smart Invest” i “Ans Drive” s tim da je “Ans Drive” i glavni izvođač radova. Saradnja rukovodstva ove dvije firme je počela i prije projekta “Sarajevo Tower”, kada je “Ans Drive” bio glavni izvođač radova na stambeno-poslovnom objektu “Panamera” na Ilidži.

Tokom izvođenja radova na “Panameri”, na izradi fasade bila je angažirana firma “MTH ARI”, vlasnika Jusufa Muhića zvanog Juka. Saradnja “MTH ARI” i “Ans Drive” datira godinama i sve veće objekte u Sarajevu, poput Sarajevo City Center (SCC), BBI, Grand Centar su radili zajedno.

Sasvim očekivano je bilo da saradnja bude nastavljena i na izgradnji “Sarajevo Tower”, međutim, dolazi do naglog zaokreta. U nastavku ćemo objasniti šta se dogodilo.

PANAMERA

‘Panamera’ je hotelsko-turistički kompleks na Ilidži. Direktor ‘Panamere’ je Elvedin Mahmutović koji je ujedno i direktor Smart Invest-a, firme suinvestitora na objektu ‘Sarajevo Tower’.

Kada je prije nekoliko godina (2016.godine) ‘Panamera’ kao investitor gradila svoj kompleks na Ilidži izabrala je ANS Drive d.o.o. za glavnog izvođača radova. ANS Drive na objektima koje radi uvijek koristi više različitih podizvođača. Jedan od standardnih podizvođača ANS Drive-a je firma ‘MTH-ARI’, zadužena za fasaderske radove, čiji je vlasnik i direktor Jusuf Muhić, zvani Juka.

Situacije za sve izvedene radove na Panameri je Juka podnosio i fakturisao generalnom izvođaču radova ANS Drive. Generalni izvođač je tim slijedom sve situacije dalje fakturisao investitoru Panameri. Investitor je sve situacije za fasaderske radove uredno plaćao generalnom izvođaču, ali generalni izvođač nije dalje vršio plaćanja prema podizvođaču Juki, tako da se dug ANS Drive-a prema Juki gomilao.

Juka je tek naknadno na ročištu-pretresu u krivičnom postupku 2020.godine svjedočio da je on tek naknadno saznao da je Panamera bila sve platila ANS Drive-u, te da je ANS Drive-ov model rada da po nekoliko godina ”vuče” podizvođače sa dugovima prema istim. Ovaj dug ANS Drive-a prema Juki se bio popeo na nekoliko stotina hiljada KM.

„….ja imam dokaz kroz izvode, kroz banku, kroz svaku uplatu po prvoj privremenoj, po drugoj, trećoj, četvrtoj, petoj, šestoj, sedmoj, osmoj i okončanoj ovoj o kojoj smo maloprije pričali kad smo imali, znači u fening plaćena Panamera“, pojasnio je Juka u sudnici Općinskog suda u Sarajevu.

CESIJA ZA “PREBIJANJE” DUGOVA I PONUDA ZA FASADU NA ‘SARAJEVO TOWER’

Nakon što Juka saznaje da je “Ans Drive” suinvestitor i generalni izvođač radova na projektu “Sarajevo Tower”, dostavlja ponudu za izvođenje fasadnih radova i pripadajuće skele na stamebno-poslovnom objektu, a prije toga se dogovorio sa Bahrudinom Zjajom vlasnikom firme “Percon” oko isporuke građevinskog materijala. Ukupna cijena ponude je 2,6 miliona maraka i dostavljena je u decembru 2018. godine.

Prije dostavljanja ponude, s obzirom na dugogodišnju saradnju između Jukine firme i “Ans Drive” postoje neraščišćeni finansijski odnosi.

“Taj dokument mi je podvaljen negdje u oktobru 2018. godine. Direktor firme “Ans Drive Asmir Dževlan me je pozvao u svoje prostorije i pitao je li pečat kod tebe slučajno, otprilike na njegov žargonski način kako smo inače komunicirali, prepotentno jeste, dođi trebaš mi nešto potpisati. U njegovoj kancelariji podmetne mi taj ugovor na sto, ja potpišem ne čitajući naravno jer nikad nismo čitali dokumente jedan drugome, misleći da je to redovna procedura. Znaš li šta si potpisao? Ja ti više nisam dužan 300 ili 250 hiljada, sada sam ti dužan 60 hiljada, a 200 hiljada Panamera”, kazao je Juka na ročištu/pretresu u krivičnom predmetu.

Prema Jukinim riječima, podmetnuta mu je cesija koju je on potpisao, dokument možete pogledati klikom ovdje.

“Uvijek sam vjerovao ljudima na riječ da me neće prevariti ali naknadno poslije određenog vremena shvatio sam da je to klasična prevara od “Ans Drive” jer sam ja sa njima imao ugovorene odnose, ugovore, i oni su mi bili dužni, mene nije interesovala “Panamera”, niti me interesuje bilo ko od njegovih investitora”, prokomentarisao je Juka u sudnici.

Potpisivanjem cesije dio dugovanja ANS Drive-a prema Juki od oko 200.000 maraka prešla su na Panameru. Gore smo već objasnili da je Panamera već platila sve fasaderske radove, ali je na ovaj način ANS Drive pokušao da prebije neka druga potraživanja koja je imao od Panamere. Naime, ANS Drive je imao dodatnih radova na Panameri ali nikad nije dostavio okončanu situaciju i nije dostavio bankovnu garanciju za garantni rok, tako da je u ‘zraku’ visio taj neki trošak koji Panamera treba platiti kad se okončaju situacije, ali taj problem se razvlačio u vremenu jer je bilo dosta reklamacija na izvedene radove i dosta naknadnih popravki.

Očigledno je ANS Drive putem cesije pokušao da nađe način da naplati zaostala potraživanja od Panamere, ali bez okončanja situacije i bez dostavljanja bankarske garancije za garantni rok. Ovaj potez ANS Drive-a je izazvao revolt u Panameri, a naknadno se i Juka revoltirao.

Na ovaj način u kraj 2018.godine se ušlo s dilemom da li će Panamera prihvatiti i proknjižiti cesiju, te prihvatiti dug prema Juki od 200.000 KM, dok paralelno Juka predaje ponudu za izradu fasade na objektu Sarajevo Tower.   

PREGOVORI UHAPŠENOG HALILAGIĆA SA JUKOM

Sedin Halilagić je direktor projekta ‘Sarajevo Tower’ ispred suinvestitora Smart Invest, a ujedno je bio uposlenik Panamere kad se Panamera gradila, tako da Sedin Halilagić nastupa u ime povezanih pravnih lica ‘Smart Invest’ i ‘Panamera’.

Tada krajem 2018.godine nastaje sljedeći plan na relaciji Smart Invest, ANS Drive, Panamera i Juka:

Panamera prihvata i knjiži cesiju 31.12.2018.godine i tako prihvata na sebe ANS Drive-ov dug prema Juki od 200.000 KM;

Nakon ovoga dogovoreno je da se napravi prebijanje dugova između “Panamere” i “Smart Investa” (povezana pravna lica) s jedne strane i Juke (MTH ARI) s druge strane na način da Juka knjižnom obavjesti odustane od potraživanja od Panamere u iznosu od 200.000 KM a da se u novoj ponudi za “Sarajevo Tower” Juka obešteti za tih 200.000 maraka, tako što će svoju ispregovaranu ponudu od 1,6 miliona bez PDV-a povećati na 1,8 miliona bez PDV-a.

Ovaj sporazum je napravljen i realizovan između Sedina Halilagića, Jusufa Muhića Juke i Zjaje Bahrudina, o čemu postoji pisani trag, koji možete pogledati klikom ovdje. Dogovor je obostrano ispoštovan na način da je Juka dao knjižnu obavjest Panameri, u iznosu od 200.000 KM (knjižnu obavijest možete pogledati klikom ovdje), a “Smart Invest” je odobrio Jukinu ponudu od 06. januara 2019.uvećanu za 200.000 maraka, (odobrenje Smart Invest-a možete pogledati klikom ovdje) čime su se dugovi “prebili” i nijedna strana nije oštećena.

Pored ovog dila o prebijanju 200.000 KM kroz uvećanu ponudu za fasadu, u Jukinoj ponudi je bila inicijalno definisana dodatna cijena od 450.000 KM + PDV za ugradnju skele, pa je dogovoreno da se i ovaj trošak podigne na 525.000 KM + PDV kako bi i ANS Drive očistio zaostatak od oko 70.000 KM duga prema Juki.

Zaključak: ANS Drive, Panamera i Smart Invest su stare neraščišćene račune dogovorom sa Jukom prebacili na objekat ‘Sarajevo Tower’.

Ovim dogovorima je dug koji je ANS Drive dugovao prema Juki cesijom prebačen na Panameru, onda je Juka ‘oprostio’ potraživanje od Panamere, ali mu je nadomješeteno 200.000 KM kroz povećanu ponudu na izradi fasade na Sarajevo Tower i 75.000 KM kroz povećanje ponude za skelu.

U ovoj fazi je izgledalo da se kombinatorika obligacionih odnosa uspješno završila. 

JUKIN ZAOKRET

“U ugostiteljskom objektu “Previla” Ilidža susreo sam se sa vlasnikom pravnog lica “Ans Drive” Alijom Gadžom kome sam prezentovao cjelokupan materijal koji se odnosio na pregovore sa firmom “Smart Invest”, prilikom čega su Gadžo i direktor “Ans Drive” Asmir Dževlan upoznati sa pismenim zahtjevom Sedina Halilagića za uvećanje ponude, na osnovu čega su Gadžo i Dževlan došli do zaključka da Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović samoinicijativno i bez njihove saglasnosti i odobrenja hoće prethodno stari dug da izmire preko novog ugovora i da će ovaj slučaj završiti na sudu”, pojasnio je Juka.

Dževlan je u sudnici priznao da je burno reagova kad je Juka pokazao materijal koji se odnosio na pregovore sa “Smart Investom”, odnosno “prebijanje” dugova koji su ugovorom o cesiji sa “Ans Drive” prebačeni na “Panameru”.

“Rekao sam da ću tužiti i njega i njegovu firmu i “Smart Invest”. Nakon toga je on (op.a. Juka) u roku od dvije minute napustio prostorije i navodno poslije se javio mom šefu tehničke pripreme da je završio u hitnoj pomoći i poslao sutradan dopis da iz zdravstvenih razloga odustaje od posla”, kazao je Dževlan.

Direktor Smart Invest-a Elvedin Mahmutović je izjavio da je Asmir Dževlan bio taj koji ga je molio da prihvate ove cesije i prebijanja, pa je on odlučio da pristane kako bi izašao u susret Dževlanu. I to nije uradjeno samo sa Jukom, već sa više podizvođača. U prilog tezi da je Dževlan znao za prebijanja ide i činjenica da je pored 200.000 KM uvećanja ponude u interesu direktora Smart Investa Elvedina Mahmutovića, uvećano i 75.000 KM na osnovu skele u interesu direktora ANS drive Asmira Dževlana. Dodatni dokaz da je ANS Drive znao i učestvovao u dogovorima je činjenica da je novom fasaderu Hodži odobreno potpisivanje ugovora sa povećanom cijene fasade u iznosu od 200.000 KM, što ne korespondira sa izjavom direktora ANS Drive-a da je bio ‘ljut’ što se 200.000 KM prebija preko novog ugovora.    

Nakon sastanka u “Previli” na Ilidži, koji se desio u subotu, Juka razgovara sa članovima porodice i oni mu sugerišu da odustane sa opaskom “nisi spao da nemaš hljeba jesti, što ti treba da te to satare, u grob ćeš otići nećeš moći fizički i psihički izdržati teret tog objekta i investicije”.

U ponedjeljak (sastanak u Previli u subotu) Juka obavještava “Ans Drive” da odustaje od ponude za izvođenje fasaderskih radova na “Sarajevo Tower”.

Da li je ovim odustajanjem od potpisivanja ugovora odustao i od svojih 200.000 KM koje su bile ugrađene u ugovor, ostaje da se vidi u nastavku.

HODŽA NOVI I JUKA STARI FASADER

Kako je pojasnio direktor Dževlan u sudnici, u trenutku kada Juka odustaje od ponude jako je bitno da se odabere novi izvođač fasade kako bi krenuli radovi jer su “ugovarane cijene sa kupcima stanova a neki ugovori su vezani za početak izvođenja radova na fasadi, pa uplate koje se trebaju desiti od kupaca i vrlo je važno da što prije se uvede izvođač radova u projekat”.

“Kontaktirao sam dobavljača “Percona”, Zjaju Bahrudina da vidimo ima li neki prijedlog on kao isporučilac materijala na projektu jer nam je važan taj sistem, ko će izvoditi radove nama u konačnici nije ni bilo bitno i on je predložio firmu “Euro-profil”. Prema mojim saznanjima oni su ga onda kontaktirali…”, kazao je Dževlan.

Juka je s tim u vezi izjavio: ‘’Ja sam Zjaji utrpao Hodžu, on je bio skeptičan po pitanju Hodže, pa rekoh funkcionisat će to…’’.

Da li “Euro-profil commerce” tek tada biva kontaktiran za izvođenje fasaderskih radova na “Sarajevo Tower” vrlo je upitno jer Juka tvrdi u razgovoru za Korekt d.o.o. da je Hodža sve znao, stalno mu se “vrtio oko nogu”, gledao mu sve mailove i onaj “papir koji je Sedin napisao” (papir o “prebijanju” dugova na način da dadne knjižnu obavijest a da se cijena ponude podigne za 200.000 maraka). Juka i Hodža su bili u dogovoru da Hodža bude podizvođač Juki, prilikom čega je Hodža ohrabrivao Juku da uzme posao a da će mu on sve poslove izvršiti, ali Juka nije smio da se usudi da on bude taj koji će dati bankarsku garanciju, plašeći se da ga Hodža ne zavuče i da on onda bude u riziku od aktiviranja bankarske garancije.

Juka je ustvrdio i da mu je Hodža nudio 200.000 maraka ali da je znao da nema odakle da mu da te pare.

“Odakle da mi da Hodža, kad nema. Nisam očekivao da će mi dati, nego da skinem sa sebe, mislim neka nađu nekoga ko će raditi. Kažem mu: Hodža ja šaljem pismo, kaže šalji (op.a. riječ je o pismu o odustanku od posla). Ja pošaljem “Ans Drive” i “Smart Invest”. Imam svjedoke, Zjaju i druge kad je sjedio u mojoj kancelariji i rekao dat ću ti ja 200 hiljada. Ima Zjaja, onaj što je radio sa mnom prozore Kemo jedan, moji kooperanti…Nisam znao ni tad Hodžine zadnje namjere”, kazao je Juka, pojasnivši i da Rifo može potvrditi da mi je Hodža rekao da će mi dati 200 hiljada.

‘’Nije bilo hajde potpiši. Hodža mi je rekao: ‘Čim mi avans legne ja ću ti dati 200.000 KM, nije problem… Objektivno, ja nisam očekivao od Hodže 200 hiljada, mene ne interesuje Hodža, ja jesam njemu, međutim sad rečeno, je li bilo priče, ma kaže, kao ovo je više bilo počastiti će me u smislu, znaš j.bi ga prepuštam mu posao, ma kaže j.bo te 200.000 KM’’, kazao je Juka u razgovoru za Korekt d.o.o.

Novinar: ‘’A da te je počastio, sve bi bilo u redu?’’

Juka: ‘’Ne bi, ja bi i dalje išao sa tužbom.’’

Novinar: ‘’I dalje, još dvjesta i dvjesta?’’

Juka: ‘’Đe piše da me je počastio?’’.

Nakon što je Juka poslao pismo da odustaje, “Euro-profil commerce” šalje identičnu Jukinu ponudu “Smart Investu” i “Ans Drive”, s tim da je samo izmjenjena naslovna stranica na kojoj je umjesto Jukine firme ‘MTH-ARI’ napisano da je ponuđač ‘Euro Profil commerce’’. Juka je svoju ponudu poslao mailom “Euro-profil commerce” i oni su zamijenili samo podatke o firmi i istu dostavili suinvestitorima projekta “Sarajevo Tower”.

“Meni je poznato da je firma “Euro-profil commerce” u kojoj je menadžer Elmedin Pinjić zvani Hodža zaključila ugovor o izvođenju fasaderskih radova i najmu, montaži skele na stambeno-poslovnom objektu “Sarajevo Tower” u visini ponude i pod istim uslovima koju sam ja 06.01. dostavio firmi “Smart Invest” d.o.o. Sarajevo”, kazao je Juka.

Kad je Pinjić potpisao ugovor za izradu fasadnih radova, dobio je avans od 600.000 maraka od kojeg je ranije rekao da će Juki isplatiti 200.000 maraka, kako se to nije dogodilo rekao mu je: “Moraš otići u MUP da ih prijaviš i ti ćeš za tri dana dobiti pare”.

 “Da li će meni neko dati mojih 200 hiljada, ne interesuje me šta je ko pisao, šta piše, ko dopisuje, činjenica po situaciji mene, meni je dužan neko 200 hiljada”, pitao je Juka u sudnici u Sarajevu godinu dana i više nakon ovih događaja.

NOVI FASADER ‘HODŽA’ ULAZI U POSAO

Nakon što su se izdešavale sve peripetije sa Jukinih 200 hiljada KM, čudnim spletom okolnosti je došlo do toga da novi fasader ‘Hodža’ preuzme radove na izradi fasade i da u svom ugovoru preuzme i Jukinih 200.000 KM.

Sedin Halilagić iz Smart Invest-a je bio ključni pregovarač sa Jukom oko svih dogovora, ali se desila situacija da Juka nije poslao Smart Invest-u pismo o odustanku od posla, već je pismo poslao ANS Drive-u. Kada su nakon toga Dževlan iz ANS Drive-a, Zjajo Bahrudin iz Percon-a i Juka odlučili da ubace zamjenu, glavni inžinjer ANS Drive-a je obavijestio Sedina Halilagića iz Smart Invest-a da je došlo do zamjene podizvođača i da je sve dogovoreno.

Sedin Halilagić se nije detaljno raspitivao šta je i kako je dogovoreno, ali je smatrao da Juka ne bi odustao od posla tek tako, a da ne dogovori sa svojom zamjenom šta će biti sa njegovih 200.000 KM. Tako je Sedin Halilagić zaključio da je priča oko 200.000 KM okončana.

U naredna četiri mjeseca od 07.02.2020.godine od kada je Hodža potpisao ugovor uvećan za 200.000 KM na konto fasade i 75.000 KM uvećan na konto fasadne skele su obilježeni raznim neprofesionalnim i vanugovornim postupanjima Euro Profil-a tokom izvođenja radova, o kojima nećemo detaljno ovdje pisati jer su detaljno elaborirani u Analizi o zastoju u gradnji na Sarajevo Tower.

Postupanje Euro Profila u prva četiri mjeseca do hapšenja Sedina Halilagića i Elvedina Mahmutovića se može sublimirati u činjenici da je uspio da izvede samo 3 posto radova, da je bio dotjerao pogrešnu cijevnu skelu na gradilište, da nije uspio na vrijeme da osigura bankovnu garanciju, da nije na vrijeme ugovorio nabavku materijala, da je probao da ugrađuje vanugovorne materijale, da su ga svi partneri optužili da nema kvalifikovanu radnu snagu, prilikom čega je ANS Drive kroz tri rana upozorenja prijetio Euro Profil-u sa aktiviranjem bankarske garancije, što je i Smart Invest u svom pismu takođe učinio, što je sve suprotno od kvalifikacije tužioca Bogunića koji je u optužnici protiv Halilagića i Mahmutovića ustvrdio da:

Prema optužnici, Mahmutović i Halilagić su od Pinjića zahtjevali da im isplati iznos od 200.000 KM, kako bi u svojstvu odgovornih osoba priznali izvršenje građevinskih radova, te i odobrili dodatne građevinske radove, svjesni i znajući da u okviru svojih ovlaštenja to moraju učiniti, pri tome uslovljavajući Pinjića da im isplati taj iznos prijetnjom bankarske garancije date za ovaj posao, na šta je pristao obećavajući isplatu cjelokupnog iznosa i plaćanjem prve rate.’’

U gore pomenutoj Korekt-ovoj Analizi, koju kroz demante nisu uspjeli da ospore ANS Drive i Euro Profil d.o.o., je jasno vidljivo da kvalifikacija tužioca nije tačna, te da se ne mogu odobriti dodatni radovi nekome koji nije ni 3 posto osnovnog ugovora izveo, a isto tako tih 3 posto izvedenih radova je bilo priznato, jedino što nije bilo priznato od strane investitora su puni iznosi po situacijama jer je predviđeno da se situacije dijelom odbijaju od avansne uplate.

Nakon 4 mjeseca slabog izvođenja radova, fasader Hodža je došao u bezizlaznu situaciju u kojoj je bilo nebrojeno realnih argumenata i opravdanih razloga za aktiviranje bankarskih garancija.

Juka je prepričao Korekt-u ovu dramatičnost trenutka kod Hodže u vezi aktiviranja bankarske garancije: ‘’Zašto u tom momentu Hodža dolazi kod mene tri ili četiri puta u kancelariju? Eee, eeejj, eeejjj… Hajde, slušaj, vidi, povukli su mi bankarsku garanciju, hoće bolan da me zatvore, ja sam rekao vraćam ugovor (op.a. Hodža rekao), ne treba mi. Ja još ne znam u kojim su oni tamo petljanjima, govnima (op.a. Juka govori). Ja tako još uvijek računam platit će mi posao, neko će platiti, ja Vlah, ja Turčin, što bi rekli. Kad on kaže ne znam ja šta ću, kud ću, šta ću, ma daj mi (op.a. Hodža govori). Ništa mi nije opet jasno (op.a. Juka govori).’’

Tada je Hodža došao na ideju da prijavi Sedina Halilagića i Elvedina Mahmutovića iz Smart Invest-a sa teorijom da ovi neopravdano odbijaju da priznaju radove, da neće da mu odobre dodatne radove koje navodno moraju i da mu neosnovano prijete bankarskom garancijom, a sve kako bi od njega ishodovali 200.000 KM mita. Tužilac je prihvatio ovu teoriju i kako smo gore već naveli, 10.7.2020.godine u Apartmanu 102 u Panameri na Ilidži je izvršio hapšenje Sedina Halilagića koji je preuzeo prvi dio u iznosu od 60.000 KM od Hodže, od ukupno planiranih 200.000 KM.

Da li je ovih 200.000 KM onih Jukinih 200 hiljada ili se radi o mitu čitajte u nastavku.

JUKA ŠALJE OPOMENU PRED TUŽBU 20.5.2019. I DODATNO KOMPLIKUJE

Značajan događaj za gubitak Jukinih para se desio 20.5.2019.godine. Tada Smart Invest i ANS Drive dobijaju opomenu pred tužbu od strane Juke koji traži da mu se plati 200.000 KM.

Sedin Halilagić i Elvedin Mahmutović iz Smart Invest-a tada zaključuju da Juka ipak nije riješio svojih 200.000 KM kada je prepustio Hodži posao na fasadi.

Očigledno je da Hodža nije htio da ispoštuje usmeni dogovor i isplati Juki njegovih 200.000 KM, a obzirom da je avans dobio sredinom marta, Juka se vjerovatno nadao da će biti isplaćen, pa pošto je prošlo 2 mjeseca od dobijanja avansa izgubio je svaku nadu da će ga Hodža isplatiti i tako je 20.5.2019.godine podnio opomenu pred tužbu ali ne protiv Hodže, nego protiv Smart Invest-a i ANS Drive-a.

Logično je zaključiti da bi Juka odmah čim je odustao od posla, nekad početkom februara, podnio tužbu protiv Smart Invest-a da nije smatrao da će mu Hodža isplatiti njegovih 200.000 KM, ali pošto je čekao da ga Hodža isplati zbog toga je do opomene pred tužbu došlo tek 20.5.2019.godine.

Interesantno je da je Juka prijetio tužbom Smart Investu, a u tužbi koju je podigao krajem 2019.godine je promijenio stav pa nije tužio Smart Invest nego Panameru za knjižnu obavijest koju je dao.

Na pitanje Korekt-a Juki zašto nije tužio Hodžu za 200.000 KM, Juka je izjavio da se to jeste pričalo ali se nije formalizovalo, što znači da se Juka nije osigurao nikakvim papirom sa Hodžom.

Obzirom da je Juka i prije imao pozajmica prema Hodži koje mu je dao u kešu, a ovaj njemu vratio preko banke i napisao da je u pitanju pozajmica prema Juki, zbog čega se onda po papirima vodilo da opet Juka duguje Hodži, Juka je vjerovatno zaključio da se opet prevario sa Hodžom i da od obećanja da će mu ovaj dati 200.000 KM nema ništa.

To je razlog zašto se Juka vratio korak unazad u procesu, za koji ima papirni dokaz, pa se zbog toga odlučio da tuži Smart Invest, kasnije Panameru, i ANS Drive za 200.000 KM, optužujući ANS Drive da je prevaren sa potpisivanjem cesije i optužujući Panameru za knjižnu obavijest koju je dao. Zbog toga Juka kontradiktorno tvrdi da mu Hodža ne duguje 200.000KM, a sve zbog toga što je svjestan da nije riješio prepuštanje posla papirom, iako obrazlaže kako je Hodža pred svjedocima izjavio da će mu dati 200.000 KM kad mu stigne avans. Juka je ovdje vjerovatno napravio grešku, jer je mogao podići tužbu protiv Hodže za 200.000 KM uz navođenje svjedoka koji su bili prisutni kada je usmeni ugovor sklopljen.

ZAKLJUČAK: Do 20.5.2020.godine je Smart Invest mogao smatrati da se kod Hodže nalazi Jukinih 200.000 KM, ali nakon što je Juka poslao opomenu pred tužbu 20.5. i zatražio 200.000 KM od Smart Invest-a, od tog trenutka se došlo u novu situaciju da je Juka izašao iz dogovora sa Sedinom Halilagićem s kojim je napravio prebijanja zbog kojih je prihvaćena povećana Jukina ponuda sa 1.6 miliona KM na 1.8 miliona KM.  Pošto je Smart Invest ispoštovao svoj dogovor i Juki odobrio povećanje za 200.000 KM, koji je isti posle samoinicijativno prepustio Hodži, Smart Invest je smatrao da je već dao tih 200.000 KM. Kada se pojavila Jukina opomena pred tužbu, Smart Invest je smatrao da će sada morati platiti Jukinih 200.000KM dva puta po toliki iznos. Smart Invest d.o.o. je tada zaključio da Juka i Hodža hoće da ih prevare za 200.000 KM, pa je odlučeno da se ide u sudski spor sa Jukom za 200.000 KM, ali je onda ispalo da se od 20.5.2020.godine kod Hodže sada nalaze pare Smart Invest-a a ne Jukine pare.

♦♦♦

Kraj prvog dijela.

Nastavak će biti objavljen u ponedjeljak, 07.12.2020.godine

U nastavku čitajte kako je dugogodišnja obligaciona zavrzlama u vezi Jukinih 200.000 KM u nekoliko dana s kraja maja i početka juna 2019.godine pretvorena u teoriju o mitu. Analiziraćemo dva ključna sastanka između Hodže i Sedina Halilagića 28.5. i 3.6.2020.godine, Hodžin odlazak u FUP 4.juna i njegovu izjavu u FUP-u od 10.6.2020.godine, ekspresni pokušaj tužioca Bogunića da izvrši hapšenje se desio već 14.juna, te konačno i dolazak Juke u FUP 27.6.2019.godine zajedno sa Hodžom, prilikom čega inspektori FUP-a konstatuju da Hodža izjavljuje da mu Smart Invest traži 200.000 KM mito, a Juka izjavljuje kako njemu Smart Invest treba da da njegovih 200.000 KM, prilikom čega inspektori FUP-a i tužilac ne smatraju da se ovdje radilo o jednih te istih 200.000 KM.

Pitanja za razmišljanje do izlaska drugog nastavka:

  1. Da li je Juka bio dužan da kvalitetno dogovori status svojih para kada je odustao od ugovora i prepustio posao Hodži?
  2. Da li su ANS Drive i Smart Invest dužni da riješe Jukin dug ili je Juka sam odgovoran što se nije osigurao sa Hodžom?
  3. Da li Juka ima osnova da tuži Hodžu?
  4. Da li je Juka trajno izgubio svojih 200.000 KM?

NAPOMENA: Molimo čitaoce da eventualna pitanja i komentare šalju na e-mail: info@etika.ba, kako bi uključili dodatna pojašnjenja u nastavku serijala.

Anketa za čitaoce:

 

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.