Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj Sarajevo Tower: Nove muke za predsjednicu Općinskog suda u Sarajevu

Portal Etika.ba je došla u posjed dopisa koji je predsjednici Općinskog suda u Sarajevu uputio sudija Nebojša Joksimović, koji traži da Janja Jovanović poništi svoje rješenje od 22.02.2021.godine o isključenju sudije Ivane Krželj iz spora između kompanija ANS Drive i Smart Invest, koji su suinvestitori na objektu ‘Sarajevo Tower’. Sudija Nebojša Joksimović u dopisu naglašava da je došao u posjed saznanja da je sud u Visokom 05.02.2021.godine rješenjem odbacio nedozvoljenu tužbu za klevetu kompanije ANS Drive od 27.01.2021.godine koju su podnijeli protiv sudije Ivane Krželj, te saopštava da se na to rješenje ANS Drive d.o.o. žalio, te da je drugostepeni Kantonalni sud u Zenici 14.04.2021.godine potvrdio prvostepeno rješenje suda u Visokom o odbacivanju tužbe.

Sudija Nebojša Joksimović takođe upozorava Janju Jovanović da je ona napravila procesnu grešku kada je svojim Rješenjem o isključenju sudije Ivane Krželj u istom odlučila da poništava sve prethodne radnje sudije Krželj, jer je po njegovom mišljenju predsjednica suda na taj način odlučila u stvari za koju je po zakonu nadležan da odluči novoimenovani sudija na predmetu. Sudija Joksimović argumentuje sljedećim riječima: 

‘’Odredbama ZPP-a (357 do 361) koje uređuju postupke prilikom izuzeća i isključenja sudije, jasno i precizno su definisani postupci i uloge koje imaju sudija/e i predsjednik suda, tako da smatram bitnim napomenuti da je odredbama člana 360a stav 1 propisano da će sud ukinuti sve radnje koje je poduzeo isključeni sudija ako zahtjev za isključenje bude usvojen, što direktno upućuje na zaključak da odluku o ukidanju svih radnji koje je poduzeo isključeni sudija, donosi “novi” postupajući sudija, a ne predsjednik suda, zbog čega bi II stav Vašeg rješenja mogao u nekoj fazi postupka (po žalbi) predstavljati ozbiljan procesni problem koji bi sigurno rezultirao ukidanjem odluke ovog suda bez obzira kakva bi ona bila.’’

Etika.ba je detaljno pratila dešavanja oko isključenja sudije Ivane Krželj, a čitaoce podsjećamo da se 29.01.2021.godine održavalo ključno ročište na kojem je sutkinja Ivana Krželj trebala odlučiti da li će prihvatiti mjeru da Smart Invest d.o.o. preuzme cijeli projekat a zbog navoda o kršenju ugovornih odredbi od strane ANS Drive-a. 

Prethodno je Ivana Krželj odbacila identičan zahtjev ANS Drive-a kao neosnovan, s tim da se iz obrazloženja njene odluke moglo zaključiti da veće šanse za preuzimanje projekta ima Smart Invest, a ne ANS Drive koji je prvi podnio tužbu.

Nakon što je ANS Drive d.o.o. odbijen sa svojom mjerom pokušavao je na sve načine da nekako ‘skine’ sutkinju Krželj sa slučaja, pa se prvi pokušaj desio 11.novembra 2020.godine podizanjem tužbe za klevetu protiv sutkinje pred Općinskim sudom u Sarajevu, navodeći da je sutkinja na jednom od ročišta postavila pitanje koje je njima zvučalo kao pristrasno.

Ovaj pokušaj je propao jer je Općinski sud u Sarajevu odbacio ovu tužbu kao nedopuštenu, jer se odštetni zahtjevi prema sudijama rješavaju tako što stranka treba da tuži državu, tj.odgovarajući nivo vlasti (kantoni, entiteti, itd.) koji odgovaraju za štetu koju pričini sudija. Tek naknadno država ima pravo da se regresira od sudije ako se utvrdi odgovornost. Upravo je Vrhovni sud Federacije BiH 2009.godine zauzeo stav da se tužbe protiv sudija imaju odbaciti i da se parnice u meritumu uopšte ne trebaju otpočinjati, jer je kako Vrhovni sud FBiH obrazlaže primjećeno da stranke zloupotrebljavaju ovo pravo kako bi putem fiktivnih tužbi mijenjali sudije koje im ne odgovaraju.

Kada je ANS Drive d.o.o. dobio rješenje o odbacivanju tužbe od Općinskog suda u Sarajevu, što se desilo nekoliko dana prije kritičnog ročišta od 29.01.2021.godine na kojem je sutkinja Ivana Krželj eventualno mogla odlučiti da cijeli projekat dodijeli Smart Invest-u, ANS Drive d.o.o. je novu tužbu za klevetu protiv Ivane Krželj podnio 27.01.2021.godine, ali ovog puta u Visokom, iako Visoko nema nikakve veze sa ovim slučajem. Tužbu je zaprimila sudija Nina Mujagić iz Visokog i ekspresno poduzela radnje na obradi tužbe, bez poštovanja stava Vrhovnog suda FBiH po kojem je morala tužbu odbaciti, te je istu poslala na odgovor sutkinji Ivani Krželj u Sarajevo. Ovaj čin odašiljanja tužbe je danom prijema pošte od strane sutkinje Krželj označio procesni početak parnice, tj. parnica je počela da teče. 

Nakon što je parnica počela da teče ANS Drive je uputio Janji Jovanović zahtjev za isključenje sutkinje Ivane Krželj. Ovim manevrom je ANS Drive d.o.o. uspio da otkaže ključno ročište, koje je sutkinja Ivana Krželj prekinula i zatražila od predsjednice suda Janje Jovanović da odluči o isključenju.

Etika.ba je u svojim tekstovima i analizama iznijela čvrste dokaze da Zakon o parničnom postupku FBiH nudi niz mogućnosti da se ovaj zahtjev ANS Drive-a o isključenju mogao odbaciti jer u zakonu piše da se sukob interesa sudije mora adresirati odmah po saznanju za isti, a to je trebalo uraditi u novembru 2020.godine odmah nakon što je ANS Drive d.o.o. saznao da je sutkinja Krželj na ročištu postavila po njihovom tumačenju pristrasno pitanje, što ANS Drive očito nije uradio odmah već nakon više mjeseci taktiziranja i podnošenja više tužbi, a sve zbog planiranih pokušaja da se fiktivnom tužbom i zloupotrebom prava stvori stanje u kojem stranka odlučuje koji sudija joj se sviđa a koji ne. Elaboraciju ove mogućnosti po ZPP-u možete pročitati u jednom od prethodnih tekstova na Etika.ba, klikom ovdje. 

Janja Jovanović se tada oglušila na glasove zdravog razuma i zauzela pasivno-birokratski stav kojim je 09.02.2021.godine donijela prvo problematično Rješenje o isključenju Ivane Krželj i poništavanju svih njenih prethodnih radnji, čime je potvrdila da u BiH nema pravne države u korist pristojnih ljudi koji poštuju pravila već svoje ciljeve mogu ostvariti samo oni koji beskrupulozno i bez ikakvih etičkih normi ponašanja koriste sve marifetluke i slabosti u sistemu. Rješenje Janje Jovanović od 09.02.2021.godine možete pročitati klikom ovdje. Napominjemo da je Janja Jovanović donijela više rješenja o isključenju sutkinje Ivane Krželj, pri čemu redakcija Etika.ba posjeduje rješenje od 09.02.2021.godine, a sudija Nebojša Joksimović se protivi rješenju od 22.01.2021.godine, ali su u principu sva ista, pa se argumentacija sudije Joksimovića može odnositi na cijeli niz isključenja sutkinje Ivane Krželj.

Interesantno je primjetiti iz dopisa sudije Nebojše Joksimovića da je sud u Visokom donio rješenje 05.02.2021.godine o odbacivanju tužbe ANS Drive-a, kojim je ispravio nesmotrenost sutkinje Nine Mujagić koja je to trebala uraditi sama već 27.01.2021.godine, a da se Janja Jovanović nije uopšte potrudila i zatražila stav suda u Visokom, kako je to učinio sudija Nebojša Joksimović, već je ona 4 dana nakon što je sud u Visokom odbacio tužbu brže-bolje donijela rješenje o isključenju, a nakon toga napravila cijeli niz drugih isključenja, uključujući i ono od 22.02.2021.godine na koje se sudija Joksimović žali.

Bespredmetno je sad analizirati ZPP FBiH i tražiti uporište u stavu da je možda i Janja Jovanović mogla zastati sa svojim rješenjima o isključenju sutkinje Krželj dok Kantonalni sud u Zenici ne donese drugostepenu presudu, na koji način je mogla spasiti obraz pravosuđa i usprotiviti se očitim zloupotrebama prava kojima se koristio ANS Drive u ovom slučaju, ali izgleda da problem Janje Jovanović nije samo u birokratiziranom mentalitetu, strahu od zamjeranja ili nemiješanju u svoje funkcionerske nadležnosti i odgovornosti, već izgleda da postoji i ozbiljno neznanje u vezi tumačenja Zakona o parničnom postupku FBiH, kako je to primijetio i usprotivio se sudija Nebojša Joksimović.

Etika.ba pozdravlja odluku Kantonalnog suda u Zenici kojim se još jednom potvrđuje da portal Etika.ba još nikad nije pogriješio u svojim analizama kroz zdravo-razumsko i suštinsko tumačenje pravnih normi.

Ipak, situacija u pravosuđu nije skroz tamna kako to može izgledati kroz analizu postupaka predsjednice suda Janje Jovanović, a to se pokazuje kroz sve veći broj sudija koji ustaju u odbranu časti profesije tako što izazivaju stavove autoriteta, pa tako samo u ovom slučaju imamo troje sudija koji su se pokazali da imaju vlastiti stav, među kojima Ivana Krželj, poznata po nezavisnosti, sudija Elma Zorabdić koja se već žestoko usprotivila Janji Jovanović na ovom pitanju, a sada i sudija Nebojša Joksimović.

Nastaviće se…

U nastavku možete pročitati integralni prepis dopisa sudije Nebojše Joksimovića ili možete pogledati originalni dokument klikom ovdje:

 

BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
KANTON SARAJEVO
OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
Broj: 65 0 Ps 852357 20 Mo 2
Sarajevo, 11.05.2021. godine

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU
            -UPRAVI SUDA-
            n/r Predsjednice                                       

                                                                    

predmet: prijedlog/zahtjev

Poštovana Predsjednice

         Dana 22.02.2021. godine donijeli ste Rješenje broj 065 0 Su 21 000 181 kojim ste usvojili zahtjev tuženog – protivnika osiguranja “ANS DRIVE” d.o.o. Sarajevo za isključenje sudije Ivane Krželj od daljeg postupanja u predmetu broj 65 0 Ps 852357 20 Ps 2 i predmetu broj 65 0 Ps 852357 20 Mo 2.
stavom II istog rješenja određeno je da se ukidaju sve radnje koje je poduzela isključena sudija Ivana Krželj u predmetu broj 65 0 Ps 852357 20 Ps 2 i predmetu broj 65 0 Ps 852357 20 Mo 2.

Nakon donošenja navedenog rješenja predmet je presigniran meni i cio spis mi je dostavljen u rad 17.03.2021. godine.
Obzirom da je sudija Elma Zorabdić, kojoj je po ranijem rješenju o isključenju sudije Ivane Krželj dostavljen u rad predmet broj 65 0 Ps 845927 20 Ps, uputila Vrhovnom sudu zahtjev za rješavanje spornog pravnog pitanja u kojem je kao jedan od spornih predmeta naveden i predmet broj 65 0 Ps 852357 20 Ps 2, uključujući i Mo fazu to sam zastao u radu po predmetu do odluke Vrhovnog suda FBiH o postavljenom zahtjevu.

U međuvremenu sam, dana 15.04.2021. godine uputio dopis Općinskom sudu u Visokom kojim sam zatražio informaciju u kojoj se fazi nalazi postupak u predmetu broj: 41 0 P 086327 21 P, po tužbi ANS DRIVE protiv Ivane Krželj, a radi poduzimanja procesnih radnji u predmetu broj 65 0 Ps 852357 20 Ps 2, uključujući i Mo fazu.

Dana 28.04.2021. godine kod ovog suda je zaprimljen dopis Općinskog suda u Visokom kojim obavještavaju ovaj sud da je Općinski sud u Visokom dana 05.02.2021. godine, donio rješenje kojim je odbacio tužbu tužitelja ANS DRIVE doo, a na koju odluku je tužitelj izjavio žalbu, nakon čega je cio spis proslijeđen Kantonalnom sudu u Zenici, na dalje odlučivanje, te da je dana 23.04.2021 .godine, predmetni spis vraćen sa Kantonalnog suda u Zenici i da je odlukom tog suda broj 41 0 P 086327 21 Gž od 14.04.2021.godine, potvrđeno prvostepeno rješenje od 05.02.2021 .godine.

Imajući u vidu naprijed navedeno, smatram da je u konkretnom slučaju otpao osnov iz člana 357 stav 1 tačka 4 ZPP-a koji je bio razlog za isključenje sudije Ivane Krželj, te da je iz razloga ekonomičnosti potrebno navedeni predmet vratiti ranijem postupajućem sudiji na dalji rad, jer bi ostavljanjem rješenja broj 065 0 Su 21 000 181 od 22.02.2021. godine na pravnoj snazi očigledno bio ispunjen cilj tužitelja istaknut u zahtjevu za isključenje od 29.01.2021. godine, bez obzira na odluku Općinskog suda u Visokom.

Odredbama ZPP-a (357 do 361) koje uređuju postupke prilikom izuzeća i isključenja sudije, jasno i precizno su definisani postupci i uloge koje imaju sudija/e i predsjednik suda, tako da smatram bitnim napomenuti da je odredbama člana 360a stav 1 propisano da će sud ukinuti sve radnje koje je poduzeo isključeni sudija ako zahtjev za isključenje bude usvojen, što direktno upućuje na zaključak da odluku o ukidanju svih radnji koje je poduzeo isključeni sudija, donosi “novi” postupajući sudija, a ne predsjednik suda, zbog čega bi II stav Vašeg rješenja mogao u nekoj fazi postupka (po žalbi) predstavljati ozbiljan procesni problem koji bi sigurno rezultirao ukidanjem odluke ovog suda bez obzira kakva bi ona bila.

Iz naprijed navedenih razloga Vas najljubaznije molim da ocjenite opravdanost i svrhu održavanja na snazi Vašeg rješenja broj 065 0 Su 21 000 181 od 22.02.2021. godine, te da iz razloga zakonitosti i procesne ekonomije donesete ispravnu odluku o ovom mom prijedlogu/zahtjevu.

         sudija
Nebojša Joksimović
       

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.