Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Štimali su tender u Autocestama FBiH prije zvanične objave

Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.

Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine

Ugovorni organ: Autoceste FBiH

Oblast: javne nabavke

Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 4/6

♦♦♦

Iz prethodna tri teksta:

U prethodnom tekstu (3/6) smo javnosti predočili dokaze kako je Ured za razmatranje žalbi BiH, svoju odluku od 14.04.2022.godine kojom je raskinut ugovor sa najpovoljnijim izvođačem ugradnje bukobrana na relaciji Podlugovi-Visoko, firmom Coning d.o.o. iz Sarajeva,  svjesno zasnovao na krivotvorenom dokumentu.

U tekstu (2/6) otkrili smo da se odvjetnik Davor Bunoza iz Mostara, u ime drugog ponuđača Unipromet d.o.o. iz Čačka, 01.09.2020.godine e-mailom obratio Autocestama FBiH i dostavio im KRIVOTVORENI dokument koji je navodno izdalo Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, u kojem se navodno osporava CE certifikat EN 13488:2005, koji je dostavio Coning d.o.o. iz Sarajeva, vođa sarajevskog konzorcija

Na ovom linku čitaoci mogu pogledati originalni i krivotvoreni dokument i samostalno izvršiti upoređivanje (obratiti pažnju da su oznake klase i UR broja identične na originalnom i krivotvorenom dokumentu).

♦♦♦

Štimali su tender prije objave

Do sada smo pisali o peripetijama i nezakonitostima u postupanju na relaciji Komisija za javne nabavke – uprava Autocesta FBiH – Ured za razmatranje žalbi BiH – advokat Uniprometa g.Davor Bunoza, a sve nakon što su Autoceste FBiH 17.09.2019.godine objavile tender za izgradnju bukobrana na relaciji Podlugovi-Visoko.

Ovim tekstom želimo da upoznamo javnost sa činjenicama i dokazima koje nesporno pokazuju da su pojedinci iz Autoceste FBiH, prije objave tendera bili u zabranjenoj aktivnosti dosluha sa Uniprometom iz Čačka.

Obećali smo da ćemo otkriti konkretna imena ovog dosluha, što ćemo ovom prilikom i učiniti, pa krenimo redom kroz sve faze projektovanja i objavljivanja tendera.

♦♦♦

Projektovanje izgradnje bukobrana Podlugovi-Visoko

Autoceste FBiH su bile naručilac izrade projektne dokumentacije, a Institut za građevinarstvo ‘IG’ iz Banja Luke je u martu 2018.godine izradio/završio Glavni projekat: ‘Zidovi za zaštitu od buke na dionici autoceste Podlugovi-Visoko.

Revident koji je izvršio kontrolu Glavnog projekta bio je Radis d.o.o. iz Istočnog Novog Sarajeva, takođe u martu 2018.godine. Po okončanju projekat se predaje naručiocu u printanoj i elektronskoj verziji (u programu za projektovanje AutoCad). Printana verzija se predaje uvezana, kako bi se onemogućilo trganje ili umetanje stranica. Klikom na ovaj link možete pogledati prvu stranicu uvezanog Glavnog projekta.

Institut za građevinarstvo ‘IG’ Banja Luka je imenovalo vodećeg projektanta dipl.ing.građ. Stojana Milunovića, koji je ujedno odgovoran da je tehnička dokumentacija kompletna i međusobno usklađena. Klikom na ovaj link možete pogledati Izjavu o kompletnosti i međusobnoj usklađenosti dokumentacije.

Glavni projekat se pojednostavljeno rečeno sastoji od raznih grafičkih nacrta, tekstualnog tehničkog opisa i tabelarnog predmjera i predračuna radova. U ova tri dokumenta mora sve međusobno biti usklađeno, da ono što je nacrtano u crtežima i proračunima bude dosljedno praćeno tehničkim opisom i na kraju predmjerom radova.

Iz ovih razloga je vodeći projektant Stojan Milunović morao da svojim potpisom potvrdi da je u Glavnom projektu sve kompletno i usklađeno, a revident Radis d.o.o. je kontrolom isto potvrdio.

U nastavku teksta će se kompletnost i usklađenost dokumentacije, ispostaviti kao ključni argument za dokazivanje dosluha između Autoceste FBiH i Unipromet d.o.o. Čačak, s tim da ne postoji nikakav problem sa radom projektanta Milunovića, jer se ispostavilo da su dokumenti unutar Glavnog projekta međusobno usklađeni, ali postoji neusklađenost između projekta i objavljene tenderske dokumentacije.

Neko iz Autocesta FBiH je izmijenio Glavni projekat bez znanja projektanta i izmjenjenu verziju napravljenu u dosluhu sa Unipromet d.o.o. Čačak objavio 17.09.2019.godine, kada je tender zvanično otvoren.

Ovako je na naš upit odgovorio projektant Stojan Milunović:

Poštovani,

”Ja sam taj projekat uradio prije četiri godine i ne mogu se sjetiti svih detalja, pogotovo što nemam projektnu dokumentaciju. Projektna dokumentacija je kod Investitora i da bi mogli bilo šta polemisati o tome da li je projekat usklađen ili nije prvo morate imati kompletan originalan i ovjeren projekat. Kad nabavite projekat možemo se čuti jer sam skoro svake sedmice u Sarajevu pa detaljno možemo pregledati projekat.  Ako Vi budete tvrdili da projekat nije usklađen sam sa sobom (ne zanima me šta je u tenderu ni da li je sa tim usklađen) bez dokaza i time mi nanesete profesionalnu štetu pravdu ću potražiti na sudu. Projekat je završen, prošao je reviziju i molim Vas prije nego što moje ime spomenete u kontekstu da nije usklađen da to i dokažete.”

Srdačan pozdrav,

Stojan Milunović

♦♦♦

Objavljivanje tenderske dokumentacije nakon projektovanja

Već smo gore rekli da je projekat završen u martu 2018.godine. Autoceste FBiH 18 mjeseci nakon završetka projekta objavljuju javni tender, tj.poziv izvođačima da dostave ponudu, tačnije tender se objavljuje 17.09.2019.godine. Klikom na link ovdje možete pogledati kako izgleda objavljeni tender.

Obavezni dio tenderske dokumentacije su gore pominjani tehnički opis i predmjer radova, koje je izradio vodeći projektant. Što se tiče grafičkih nacrta iz Glavnog projekta, u ovom slučaju, dakle, nije objavljen cijeli Glavni projekat, već tri karakteristična crteža, koji će se ispostaviti kao ključni dokaz za otkrivanje dosluha prije tendera, odnosno da je tender bio naštiman prije nego što je objavljen. Postavlja se pitanje zašto Autoceste FBiH nisu objavile cijeli Glavni projekat, već nekoliko karakterističnih crteža? Možemo pretpostaviti da su izdvojili samo tri karakteristična crteža kako bi se lakše izvršile korekcije, ali na njihovu žalost i ova tri crteža su bila dovoljna da se otkrije štimanje tendera.

Tenderske procedure omogućavaju ponuđačima da postavljaju pitanja u vezi sa tenderskom dokumentacijom, prilikom čega ugovorni organ sačinjava izvještaj o pitanjima i odgovorima u vezi tenderske dokumentacije. Ovo praktično znači da kad ponuđači saznaju da je tender objavljen mogu preko zvanične forme da ukazuju na eventualne nelogičnosti u dokumentaciji, što može rezultirati zvaničnim ispravkama i izmjenama u tenderskoj dokumentaciji. Vrlo je važno naglasiti da se ovaj proces, logično, odvija nakon što se javno objavi tender, jer prethodno potencijalni ponuđači ne bi trebali imati saznanja o tenderu.

♦♦♦

Razlike između Glavnog projekta i tenderske dokumentacije

Tokom analize Glavnog projekta i tenderske dokumentacije uočene su razlike u nacrtima, tehničkom opisu i predmjeru koje je uradio projektant u Glavnom projektu sa nacrtima, tehničkim opisom i predmjerom koje su Autoceste FBiH objavile u tenderskoj dokumentaciji.

Izvinjavamo se čitaocima zato što pišemo detaljno o nepravilnostima, ali ozbiljan pristup i profesionalizam zahtijevaju da naši izvještaji budu sistematični, edukativni i potkrijepljeni činjenicama i dokazima, jer se velika šteta javnom moralu može nanijeti paušalnim i netačnim ocjenama. Pored toga, koruptivne mreže u BiH su sve više verzirane i kriju svoje koruptivne akte u sitnim slovima, napisanim među stotinama dokumenata, pa nije ni moguće dokazati korupciju dok se ne ‘zaroni’ duboko u papire i ne izvrše analize najsitnijih detalja.

Razlike se ogledaju u sljedećem:

Karakteristike panela iz tehničkog opisa i predmjera Glavnog projekta:

Karakteristike panela iz tehničkog opisa i predmjera objavljenih u tenderskoj dokumentaciji:

-  Dužina panela: 4m

-  Dužina panela: veća od 4m, maksimalno 5m

-  Visina panela: 1.5m ili 1m

-  Visina panela: minimalno 50 cm

-  Zvučna apsorpcija: A3(min. 10dB)

-  Zvučna apsorpcija: A5 > 15dB

-  Materijal: Jednostrano apsorbirajući paneli ili lakobetonski AB paneli

-  Materijal: Jednostrano apsorbirajući aluminijumski paneli (izbačeni lakobetonski AB paneli)

Original iz predmjera: 6-Paneli za zaštitu od buke

-  Nabavka i ugradnja jednostrano-absorbirajućih panela (nivo izolacije B3 min 25dB, nivo absorpcije A3 min 10dB) uključujući izradu svih krovnih kapa i profila, opšava i dr. ili lakobetonskih AB panela nvio izoacije B3 min. 25dB, nivo absorpcije A3 min. 10dB

Izmjenjeno u tenderskoj dokum.: 6-Paneli za zaštitu od buke

-  Nabavka i ugradnja jednostrano absorbirajućih aluminijskih panela (nivo izolacije B3 min.25dB, nivo absorpcije A5 (>15dB))


*Klikom na ovaj link možete pogledati usporedbu originalnog i korumpiranog predmjera radova

·  Za ljubitelje analiza i istraživače na ovom linku možete pronaći cijeli original tehnički opis, a na ovom linku možete pronaći korumpirani tehnički opis objavljen u tenderskoj dokumentaciji.

U tabeli elaborirane razlike ne uključuju razliku u nacrtima, što ćemo u nastavku elaborirati, jer smo preko razlike u nacrtima došli do dokaza o osobama koje su uključene u štimanje tendera prije objave istog. Prije nego što otkrijemo imena potrebno je još samo analizirati kome idu u prilog prikazane izmjene.  

Izmjene u tenderskoj dokumentaciji idu u korist Unipromet d.o.o.

Kada se posjeti web stranica Unipromet d.o.o. iz Čačka i u rubrici proizvodi klikne na proizvod Unipromet magnum: https://unipromet.co.rs/magnum/, otvara se opis panela za zvučnu izolaciju: AC10 i AL12, koje proizvodi Unipromet i navodi se da je jedan od rijetkih ispitan na 5m. Klikom na ovaj link možete pogledati ovaj natpis na web stranici. 

Potrebno je naglasiti, kako je gore predstavljeno u tabeli, da je projektant bio predvidio standardnu dužinu panela od 4m, koja se najčešće koristi u Evropi, ali da je u korumpiranoj tenderskoj dokumentaciji naznačeno da panel mora biti duži od 4m, a max 5m, što specijalno pogoduje Uniprometu, za šta i sami navode na web stranici da je njihov panel jedan od rijetkih ispitan na 5m.

*Interesantno – što je Korekt d.o.o. otkrio postavljajući pitanje Evropskoj komisiji, da je Unipromet d.o.o. u procesu javne nabavke dostavio nevalidan certifikat za svoj panel od 5m – Magnum AL12 po standardu EN 14388:2015, što nije ispravno jer standard iz 2015.godine još uvijek nije harmoniziran, morali su dostaviti certifikat po standardu iz 2005.godine, tako da navode pogrešnu informaciju na web sajtu da je njihov panel od 5m ispitan. Klikom na ovaj link možete pogledati Uniprometov nevalidni certifikat, a klikom na ovaj link možete pogledati odgovor Evropske komisije.

Klikom na ovaj link možete pogledati da i sve gore nabrojane izmjene u tenderskoj dokumentaciji odgovaraju njihovom panelu Magnum AL12, u smislu da je zvučna apsorpcija iz projekta sa A3 decibela (min 10dB) povećana na razred A5>15dB, dakle da mora biti preko 15dB. Sve ove izmjene su vrlo specifično odgovarale Uniprometu.

Kako znamo da je postojao dosluh između Autoceste FBiH i Unipromet d.o.o. Čačak?

Da li je dovoljno da preko analize izmjena u tenderskoj dokumentaciji i usporedbom sa Uniprometovim proizvodom Magnum AL12 pouzdano zaključimo da je bio u pitanju nezakoniti dosluh?

Nije dovoljno! To može biti kredibilna indicija, ali sa ovim saznanjima se još uvijek niko ne smije javno optuživati da je učestvovao u nezakonitim radnjama.

Slijedeći ove indicije da je neko mijenjao tekst tehničkog opisa i predmjera, koje relativno lako može bilo ko uraditi, jer je potrebno samo izmijeniti tekst prilikom objave tendera, dolazimo do zadatka izmjene nacrta iz Glavnog projekta, što se ispostavilo kao teži zadatak, koji je na kraju doveo do otkrivanja počinilaca.

Naime, ‘neko’ iz Autocesta FBiH ko je učestvovao u dosluhu sa Uniprometom, izgleda nije znao kako da u AutoCad programu, koji je projektant Stojan Milunović dostavio na CD-u, izmijeni karakteristične crteže, kako bi se koruptivne namjere uskladile u svim dokumentima.

Tada su napravili kobnu grešku jer su iz Autocesta poslali Uniprometu elektronsku verziju Glavnog projekta, kako bi inžinjeri Uniprometa koji dobro poznaju AutoCad program, izvršili prepravke originalnog projekta. Inžinjeri Uniprometa su izmjene Glavnog projekta vršili 22.08.2019.godine i 23.08.2019.godine, nakon čega su izmjenjene crteže, prilagođene svom proizvodu Magnum AL12, e-mailom poslali u Autoceste FBiH.

Prisjetimo se da je vodeći projektant Stojan Milunović završio i uvezao projekat u martu 2018.godine, da je tender objavljen 17.09.2019.godine, a da su koruptivne izmjene Glavnog projekta izvršene nepunih mjesec dana prije objave tendera mimo zvanične procedure.  

Imena, imena na sunce, što bi rekao poznati bh.novinar Senad Hadžifejzović?

Prvo ime koje smo otkrili je uposlenik Autocesta FBiH Krešimir Rajko Bagarić. On je uposlen u Sektoru za upravljanje i održavanje u Autocestama, a ujedno je i član Komisije za javne nabavke unutar preduzeća.

Naime, 17.09.2019.godine je objavljen tender. Klikom na ovaj link možete pogledati taj dokument. Na stranici 3. u okviru tačke broj 6.Podaci o predmetu javne nabavke, priložen je link koji vodi ka karakterističnim crtežima. To su ona gore pominjana tri karakteristična crteža, koja su izvađena iz Glavnog projekta i objavljena kao sastavni dio tenderske dokumentacije, da bi ponuđači mogli pripremiti ponudu.

Link je još uvijek aktivan. Klikom na link dolazi se na google drive Autocesta FBiH, na kojem se nalaze tri karakteristična nacrta (svaki u pdf i dwg verziji). Vidi sliku ispod ili klikni na ovaj link:

Od dostupna tri nacrta, dva se sa velikom sigurnošću mogu smatrati korumpiranim nacrtima, a to su:

–       Detalji stubova i panela-STAMPA.dwg i pdf;

–       ZID BUKA dwg i pdf.

Vidljivo je da je uposlenik Autocesta FBiH Krešimir Rajko Bagarić kreirao ovaj folder i izvršio javno objavljivanje ovih korumpiranih nacrta. Klikom na link u tenderskoj dokumentaciji, prikazan takođe ispod, možete samostalno izvršiti provjeru:

 https://drive.google.com/drive/folders/1HnGacxYxRp4g2J3EwDulHiLPsw2KuO8a

*Nadamo se da će ovaj link u Autocestama i dalje biti dostupan nakon objave ovog teksta.

Ako pomenute korumpirane nacrte koji su objavljeni na gornjem linku, koji su sastavni dio tenderske objave, otvorite u AutoCAD programu i kliknete na ‘’drawing properties’’ vidjećete da je zadnju intervenciju izvršila osoba sa digitalnim potpisom: ‘’djelic’’, 22.08.2019.godine na nacrtu ‘’ZID Buka’’ i 23.08.2019.godine na nacrtu ‘’Detalji stubova i panela-STAMPA’’.

U nastavku ćemo prikazati razlike na nacrtu: detalji stubova i panela-STAMPA. Originalni nacrt (lijevo) koji je sastavni dio finalne projektne dokumentacije, sadržava datum 16.02.2018.godine, sa evidencijom imena osobe koja je zadnja radila na nacrtu, a to je projektant Stojan Milunović, a korumpirani nacrt (desno) sadržava datum 23.08.2019.godine, sa evidencijom osobe koja je dokument korigovala: ‘’djelic’’. Vidi sliku ispod ili klikni na ovaj link za bolji prikaz:

Ako ove nacrte koje je Krešimir Rajko Bagarić podigao na zvanični link uporedite sa originalnim nacrtom koji je sačinio vodeći projektant Stojan Milunović, primijetićete značajne razlike, odnosno primijeti se da su izbrisani detalji panela (4 gornja pravougaonika) jer isti sadrže originalne dimenzije panela od 4m dužine i 1/1.5m visine, te isti sadrže i druge detalje koji se razlikuju od Uniprometovog proizvoda kojem se tender prilagođavao, pa je bilo neophodno izbrisati te detalje.

Ista usporedba se može napraviti i sa nacrtom: ‘’ZID Buka’’, s tim da koruptne intervencije na ovom nacrtu nisu ‘savršeno’ izvedene, pa ovaj nacrt i dalje sitnim slovima sadržava klasu zvučne izolacije A3, a ne A5 kako odgovara Uniprometovom panelu Magnum AL12.

Ko je osoba sa digitalnim potpisom ‘djelic’?

Osoba čije podatke je AutoCAD automatski povukao sa kompjutera: “djelić“, jeste gospodin Darko Jelić, koji je direktor službe razvoja u Unipromet d.o.o. Čačak, Srbija. Do pretpostavke o tome ko je osoba ‘djelic’ smo došli jednostavno putem google pretraživača. U razgovoru sa gospodinom Jelićem isti nam je rekao da jeste radio izmjene na nacrtu kojeg je dobio od Autocesta FBiH za proces javne nabavke, međutim da on nije direktno komunicirao sa JP Autoceste FBiH, već je komunikaciju u vezi nacrta vršio njegov kolega iz Uniprometa, g.Miloš Cvetić. G.Darko Jelić je izmjene izvršio na traženje g.Miloša Cvetića, te je izmijenjene nacrte po završetku proslijedio kolegi Cvetiću, a kolega je dalje komunicirao sa Autocestama.

Gospodin Miloš Cvetić je direktor službe marketinga u Uniprometu sa kojim smo također razgovarali, a koji nam je u razgovoru priznao da je izmjenjene nacrte, koje je uradio njegov kolega Darko Jelić dalje proslijedio na adresu JP Autoceste FBiH. Miloš Cvetić je rekao da misli da su, i pored toga što je poslao izmijenjene nacrte na adresu JP Autoceste FBiH, u formi prijedloga, ipak u tenderu objavljeni originalni nacrti.

Gore smo već prikazali da su u tenderu objavljeni korumpirani dokumenti, a ne originalni projektni.

Iz svega navedenog jasno je da su uposlenici Unipromet d.o.o. Čačak bili ne samo u kontaktu sa uposlenicima JP Autoceste FBiH prije objave samog tendera, već su isti po dozvoli i/ili uputama uposlenika JP Autoceste FBiH i to bez konsultacije sa projektantom koji je sačinio originalni dokument, promijenili projekt na način da prilagode tender sebi  i predvide korištenje panela kojeg oni proizvode.

♦♦♦

Pozicija uposlenika Autocesta FBiH Krešimira Rajka Bagarića

Nesporno smo potvrdili da se na google drive-u Autocesta, koji je još uvijek aktivan na gore postavljenom linku, na kojem se nalaze korumpirani nacrti, nalazi ime Krešimira Rajka Bagarića kao kreatora i vlasnika foldera sa postavljenim nacrtima.

To sad za sad sa sobom nosi dvije opcije:

1. ‘neko’ iz Autocesta je dao Krešimiru nacrte da postavi na link – ova opcija je povoljnija za Krešimira jer teoretski neko, npr.šef, može uposleniku da dostavi nacrte i da izda zadatak, prilikom čega bi uposlenik mogao tvrditi da nije bio upoznat sa sadržajem nacrta i da nije imao sumnju da su nacrti korumpirani. Ova opcija povlači za sobom obavezu uposlenika da saopšti nadležnim organima ko mu je dostavio nacrte i naložio da iste postavi na link, nakon čega bi se ispitala ta osoba.

2. ukoliko je Krešimir bio u direktnoj komunikaciji sa Milošem Cvetićem iz Uniprometa to bi predstavljalo težu situaciju za njega, obzirom da bi bio dužan da zna, da su takve razmjene uoči objave tendera sa potencijalnim ponuđačem zabranjene i nezakonite.

Korekt d.o.o. i portal Etika.ba su kontaktirali Krešimira Rajka Bagarića na mobilni telefon i razgovor je tekao na sljedeći način:

Etika.ba: G.Bagariću, zovemo sa Etika.ba portala, imate li minutu da Vam postavimo pitanje u vezi tendera za bukobran Podlugovi-Visoko?

Krešimir Rajko Bagarić: Nemam ja veze s tim.

Etika.ba: Mi smo vidjeli, pričali smo sa Uniprometom, rekli su nam da su dostavili izmjene Autocestama koje su rađene u projektnoj dokumentaciji, a mi smo vidjeli da ste Vi bili osoba koja je podigla te izmjenjene dokumente u tenderskoj dokumentaciji, pa je to pitanje u vezi Vas?

Krešimir Rajko Bagarić: Nemam komentara o tome, ništa.

Etika.ba: U principu slažete se da mi objavimo da Vi nemate komentar?

Krešimir Rajko Bagarić: Ne znam točno o čemu se radi, na bolovanju sam, nisam na poslu, pa tako.

Pozicija Krešimira Rajka Bagarića je dodatno otežana činjenicom da je nakon objave tendera, u procesu odabira najpovoljnijeg izvođača, bio dio interne ekipe u Autocestama koja je opstruirala odabir najpovoljnijeg izvođača, a za to postoje zapisnici sa Komisije za javne nabavke. Jednom prilikom u fazi osporavanja certifikata najpovoljnijeg ponuđača Coning d.o.o., o kojoj namjernoj opstrukciji smo već pisali u prethodnim tekstovima, u zapisniku sa Komisije od 03.07.2020.godine smo pronašli sljedeće:

“Na ovakvo postavljeno pitanje, Evropska federacija za zvučne barijere (ENBF) je dala jasan i nedvosmislen odgovor da je certifikat važeći jer je izdat kada je CPD bio pravni okvir koji je na snazi, a tek nakon toga je CPD zamjenjen CPR-om.

Međutim, i pored navedenog, komisija je imala podijeljena mišljenja u pogledu važećeg CE certifikata za transparentne panele iz tačke 7.4.2. c) tenderske dokumentacije, odnosno članovi komisije Mario Rotim i Krešimir Rajko Bagarić su izrazili sumnju u važenje istog. Većinom glasova članova komisije zaključeno je da je i ovaj uslov u potpunosti ispunjen”.

Svaki član Komisije ima pravo na svoje mišljenje, ali ako bi se ispostavilo da je takvo djelovanje bilo povezano sa drugim namjernim opstrukcijama u procesu javnih nabavki, isto bi se moglo dovesti u drugačiju nezakonitu vezu.

♦♦♦

Korupcija, krupne ribe i žrtvovana pješadija

Ovaj tekst završavamo sa identifikacijom najnižih izvršilaca u koruptivnom dogovoru koji se desio na višim nivoima. Nema nikakve logike da su tako nisko pozicionirani uposlenici Autocesta FBiH i Uniprometa Čačak, ubrajajući i Darka Jelića, Miloša Cvetića, kao i Krešimira Rajka Bagarića, učestvovali u pravljenju interesnog dila za namještanje ovog tendera. Oni su samo provodili radnje koje im je neko iznad naredio. Niti Krešimir Rajko Bagarić ima moć i poziciju u Autocestama da može da završi sam ovaj dil, morao je neko iznad to raditi, a niti pomenuti uposlenici Uniprometa imaju moć i interes da svjesno rizikuju koruptivne radnje, jer iznad njih postoje direktori i vlasnici preduzeća.

U našoj kulturi je poznato da uposlenici budu mobingovani kada se protive naredbama pretpostavljenih i često se osjećaju ucijenjenim i zaglavljenim na svojim radnim mjestima, u ekonomskoj situaciji kakva jeste često nemaju izbora, moraju da trpe i rade šta im se kaže, a te naredbe često tjeraju na nezakonito postupanje.

No međutim, kada neka koruptivna aktivnost ‘zaperi’ i zakomplikuje se, kao što je ovaj tender, i kada se klupko počne odmotavati, onda ima više šansi da nagrabusi ova sitna buranija od nalogodavaca, jer izvršioci ostavljaju tragove za sobom, kao što su digitalni potpisi ispod korumpiranih nacrta, poslani e-mailovi, folderi na linkovima sa navedenim imenom i sl. Problem sa nalogodavcima je što usmeno prenose poruke i naredbe koje je teže posle dokazati, jer mogu negirati da su te naredbe ikad izdali. To se žargonski zove puštanje pješaka niz vodu. Nije sporno da se i to može riješiti putem svjedočenja protiv pretpostavljenih, ali opet dođosmo do muke za sitnu buraniju, mora da bira hoće li sarađivati i svjedočiti protiv bosova ili će postati žrtveno jagnje.

Sve u svemu, prošlo je vrijeme bezbrižne neodgovornosti u vezi poslova sa/u javnom sektoru, iako možemo razumjeti poslušnost i strah običnih uposlenika da odbiju nelegalne aktivnosti, ali to na svu sreću nisu razlozi i opravdanja za izbjegavanje zakonske odgovornosti.

♦♦♦

Nastaviće se…

U narednom nastavku 02.07.2022.godine nastavljamo hronološki opis svih nepravilnosti u ovoj javnoj nabavci i polako ćemo dizati analizu koruptivne šeme ka višim nivoima odlučivanja.

♦♦♦

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.