Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

URŽ BiH je institucija za promociju laži i korupcije

Etika.ba objavljuje: novi slučaj-serijal o korupciji i prevari u javno-poslovnim relacijama u Bosni i Hercegovini.

Naziv serijala: ‘’Čekajući Bukobran kroz Podlugove, kroz Podlugove…’’

Država/Entitet/Kanton: Federacija Bosne i Hercegovine

Ugovorni organ: Autoceste FBiH

Oblast: javne nabavke

Predmet javne nabavke: Postavljanje bukobrana na relaciji autoceste Podlugovi – Visoko

Tekst broj: 11/12

NOVI DOKAZI: U ovom tekstu obrađujemo skandaloznu odluku Ureda za razmatranje žalbi BiH koji je na zvaničnoj sjednici odlučio da od nadležnih organa prikrije krivično djelo falsifikovanja isprava, te stavljanje istih u pravni promet i upotrebu falsifikata kao da su istiniti. 

♦♦♦

PODSJEĆANJE IZ PRETHODNIH TEKSTOVA

Autoceste FBiH su u dosluhu sa građevinskom firmom Unipromet d.o.o. iz Čačka, prije zvanične objave, vršili štimanje tendera za ugradnju bukobrana na dionici autoputa Podlugovi-Visoko. Tekst o štimanju tendera možete pročitati klikom ovdje.

Nakon objave naštimanog tendera, kreatorima korupcije je došlo iznenađenje u vidu sarajevske firme Coning d.o.o., koja je ispred domaćeg konzorcija dostavila ponudu za preko 800 hiljada KM nižu od Unipromet d.o.o. iz Čačka.

Koruptivna mreža tada stupa na scenu i pokušava nekoliko godina da kroz razne nezakonitosti uspori i prekine proces dodjele i implementacije ugovora sarajevskoj firmi Coning d.o.o., što je na kraju izvedeno uspješno, kada je Ured za razmatranje žalbi BiH 14.04.2022.godine poništio ugovor o izvođenju radova, priznavajući falsifikovane dokumente kao da su istiniti. Tekst o falsifikatima možete pročitati klikom ovdje.

Za sve to vrijeme koruptivna mreža uopšte ne vodi računa o građanima koji žive u blizini auto ceste i čije zdravlje je ugroženo prekomjernom bukom. Video o patnjama građana možete pogledati klikom ovdje.

♦♦♦

URED ZA RAZMATRANJE ŽALBI BIH JE INSTITUCIJA ZA PROMOCIJU LAŽI I KORUPCIJE

U prošlom tekstu smo čitaoce upoznali da smo 01.08.2022.godine predali prijavu URŽ-u BiH, kojom smo tražili da napokon postupe po službenoj dužnosti i povuku falsifikat iz pravnog prometa, koji je u spis dostavio ponuđač ‘Unipromet’ d.o.o. iz Čačka, te da o svemu obavijeste nadležno tužilaštvo.

Ured za razmatranje žalbi BiH je odgovorio 24.08.2022.godine i saopštio da je dokaz o falsifikatu, koji je Etika.ba portal 27.06.2022.godine pribavio od Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske, stigao kasno jer je URŽ donio odluku o poništenju ugovora 14.04.2022.godine, kada je postupak okončan.

Oni na ovaj način tvrde da smo zakasnili, iz čega proizilazi da smo kojim slučajem dostavili dokaz o falsifikatu prije 14.04.2022.godine dok je postupak bio aktivan, da bi URŽ u tom slučaju udovoljio našem zahtjevu, te da bi povukli falsifikat iz pravnog prometa i isti prijavili nadležnom Tužilaštvu BiH.

Pogledajte ispod pasus u kome to saopštavaju:

Međutim, problem sa ovim obrazloženjem URŽ je u tome što smo mi u prijavi naveli da su advokati oštećenog izvođača radova ‘Coning’ d.o.o. takođe kontaktirali kontaktnu tačku Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Republike Hrvatske još u novembru 2020.godine, te dokaz da se radi o falsifikatu dostavili URŽ-u 23.11.2020.godine.

Dakle, URŽ BiH je imao dokaz da se radi o falsifikatu  skoro 19 mjeseci prije nego što su donijeli nezakonitu odluku o poništenju ugovora 14.04.2022.godine, a koju odluku su zasnovali na falsifikovanom dokumentu i tako falsifikat pustili u pravni promet kao da je istinit.

Etika.ba je tokom istraživanja korupcije u slučaju ‘Bukobran’ i sama kontaktirala Ministarstvo u Zagrebu, kako bi samostalno potvrdila podatak o falsifikatu, pa smo kako je gore opisano dobili odgovor od ministra 27.06.2022.godine.

Tako smo u prijavi koju smo poslali URŽ-u naveli oba dokaza, i dopis Ministarstva iz Zagreba koji je URŽ-u dostavila advokatica Taiba Purišević 23.11.2020.godine (19 mjeseci prije sporne odluke URŽ) i dopis ministra koji je Etika.ba portal dobio 27.06.2022.godine (2.5 mjeseci nakon sporne odluke URŽ). 

Vidi ispod iz dopisa Etika.ba portala:

Dakle, strategija predsjedavajućeg URŽ-a, g.Marka Kolobarića, koji se potpisao na ovaj odgovor, bi mogla biti sljedeća. U namjeri da bilo kako obrazloži i istraje na svom nezakonitom ponašanju u smislu stavljanja falsifikata u pravni promet, u smislu neprijavljivanja falsifikata nadležnim organima, u smislu daljeg skrivanja krivičnog djela od nadležnih organa, najbolje je da odbije zahtjev Etika.ba portala tako što će reći da je Etika.ba portal zakasnio sa dostavljanjem dokaza.

Međutim, kako riješiti problem dokaza koji su dobili od advokatice Taibe Purišević 19 mjeseci prije donošenja odluke? Kako riješiti problem što su Autoceste FBiH u svom izjašnjenju URŽ-u prije donošenja odluke naveli da je Unipromet iz Čačka dostavio falsifikat? Kako riješiti problem što je URŽ u nezakonitoj odluci od 14.04.2022.godine citirao da su Autoceste FBiH pomenule falsifikat? Kako riješiti problem da je URŽ pored svega toga uzeo taj falsifikat kao osnovu da Unipromet-u iz Čačka dodijeli aktivnu legitimaciju u odluci od 14.04.2022.godine?

Ukoliko je čovjek istinoljubiv i pravdoljubiv ovo bi bila nerješiva situacija!

Međutim, u našim institucijama je sve moguće. Vjerovatno su nakon ‘stručne i temeljite’ rasprave na sjednici URŽ-a smislili plan da jednostavno zanemare taj dokaz, kao da nikad nije postojao i kao da Etika.ba u svojoj prijavi nije ni navela taj dokaz.

Dakle, u njihovom odgovoru ni riječi o podnesku advokatice koja im je dostavila dokaz da je u spisu falsifikat i niti jedne riječi da je Etika.ba navela taj dokaz u svojoj prijavi. Ništa. Ljudi jednostavno smislili lažno obrazloženje, napisali, stavili pečat i potpis, kovertirali na poštu i to je to. Tako radi institucija koja odlučuje o javnim nabavkama u vrijednostima od nekoliko stotina miliona KM.  

Najgore od svega je to što su u zadnjoj rečenici (vidi gore u isječku iz njihovog odgovora), jasno i decidno naveli da oni neće obavijestiti nadležne organe, te sugerisali nama da mi ako želimo obavijestimo nadležne organe.

Dakle, jedna državna institucija napismeno obavještava jedan medijski portal, da oni kao državna institucija neće da obavijeste nadležno tužilaštvo o falsifikatu, te da to može ako želi uraditi jedan medijski portal.

Mi, u redakciji Etika.ba portala, mislimo da ovaj nivo bahatosti i bezobrazluka još nije viđen u javnoj sferi u BiH. Bilo je svega na sceni, ali ovako nešto je potpuno novi nivo.

♦♦♦

Ako laž ima dobru svrhu, može biti korisnija od istine.

Gulistan Saadi

U svakom lošem ima i zrno dobra, pa smo tako ovom našom prijavom uspjeli da se probijemo do svih članova URŽ koji odlučuju, a ima ih sedam, kako bi ih sve izložili odgovornosti za kršenje zakona i prikrivanje falsifikata. U većini prethodnih dopisa je predsjedavajući g.Marko Kolobarić samostalno odbijao naše zahtjeve, pa nismo bili sigurni kako se ponašaju ostali članovi. Ovaj put smo našli ‘caku’ u njihovim internim procedurama po kojima je naša prijava morala doći prvo članu-izvjestiocu, a nakon toga direktno na sjednicu URŽ na kojoj odlučuje svih sedam članova.

Da se ovo desilo upravo onako kako smo željeli je u svom odgovoru potvrdio i sam predsjedavajući g.Marko Kolobarić, koji je u prvom pasusu odgovora naznačio da je po našem zahtjevu postupao izvjestitelj predmeta, a da je o zahtjevu odlučivalo tijelo, tj. URŽ. Tako da mi sada možemo smatrati da iza ovih nezakonitosti ne stoji samo predsjedavajući, već tijelo od sedam članova koje je odlučilo da nastavi sa prikrivanjem krivičnog djela falsifikovanja i upotrebe falsifikata u pravnom prometu.

Nije bitno ko je od ovih sedam članova glasao za prikrivanje djela a ko je glasao protiv, suština je da su odgovorni i oni koji su bili protiv prikrivanja a nisu otišli u nadležno Tužilaštvo BiH da prijave krivično djelo.

Dobra stvar je što smo sada napismeno dobili i ovaj dokaz, a za njih važi ona stara narodna: ”nije majka karala dijete što se kockalo, već što se kasnije vadilo”.

Vidi ispod dokaz da je tijelo odlučivalo:

♦♦♦

KORUPTIVNI MOZAK

Etika.ba portal se do sada u svom radu susretala sa raznim koruptivnim radnjama i koruptivnim likovima, kako u javnom tako i u privatnom sektoru. Stari prekaljeni koruptivni kadrovi najčešće pokušavaju samo da izbjegnu sankcije za korupciju, ali ne pokušavaju da održe imidž poštene ili ispravne osobe. Uglavnom bježe od rasprava na tu temu i spuštaju slušalicu na poziv novinara istraživača.

Međutim, predsjedavajući URŽ BiH, g.Marko Kolobarić se izdvojio na ovoj listi po svojoj tvrdoglavoj upornosti da se dopisuje sa Etika.ba portalom i da birokratskim laganjem pokuša da se izvuče iz nezakonite situacije u kojoj je uhvaćen. Nažalost, institucija koja odlučuje o stotinama miliona KM u oblasti javnih nabavki se svakim novim dopisom srozava na sve niže grane javnog ugleda.

Najnoviji dopis koji smo dobili od predsjedavajućeg URŽ-a, g.Marka Kolobarića u sebi sadrži toliko laži i izvrtanja teza, da je nas u redakciji Etika.ba portala obuzela jeza zbog stepena nemorala koji je zavladao našim institucijama. Nekako lakše podnosimo kada se likovi upetljani u korupciju koriste zakulisnim radnjama da se izvuku, ali je baš ponižavajuće kada oni koji donose nezakonite odluke da bi podržali korupciju u javnim nabavkama, pišu dopise i lažna obrazloženja smatrajući da su povrh svega još toliko pametni i sposobni da svoje nezakonitosti obrazlože kao da su zakonite.

♦♦♦

Nastaviće se…

U narednom nastavku u septembru 2022.godine ćemo objaviti 12.tekst u vezi ove koruptivne šeme koja je obuhvatila Autoceste FBiH, Vladu Federacije BiH i Ured za razmatranje žalbi BiH.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.