Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Pobrić: Neminovno je da poslovna etika zaživi u bh. kompanijama

Rusmir Pobric slikaPiše: Rusmir Pobrić

Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, u organizaciji kompanije Net Consulting i Ambasade R. Bugarske u BiH, nedavno je predstavljena prva Akademija poslovne etike i usklađenosti u Bosni i Hercegovini (Business Ethics and Compliance Academy – BECA).

U organizacijama u svijetu već duže vremena postoji trend sve veće potrebe za uspostavljanjem jasnih procedura i standarda, kako u kompanijama tako i u javnim institucijama, usklađenim sa regulativama i potrebama poslovanja, te profesionalnim i etičnim postupanjem uposlenika. Edukacija nedostajućeg ali i postojećeg kadra je neizostavan dio adekvatnog odgovora tom izazovu.

Rusmir Pobrić, menadžer poslovnog razvoja u Net Consulting u intervjuu između ostalog govori da ovakav sistem otvara nova radna mjesta u realnom sektoru, koja prije nekoliko godina nisu postojala.

Poslovna etika i usklađenost  –  na prvu zvuči kao neka nova oblast u svijetu biznisa?

– Poslovna etika i usklađenost (eng. Ethics and Compliance Management, ECM) nije novina u razvijenim svjetskim ekonomija. Možemo reći da nije potpuno nova oblast ni za poslovni sektor u BiH, ali je još uvijek slabo zastupljena. Manji procenat kompanija u BiH, pa i javnih institucija, mogu se pohvaliti uvedenim sistemima za usklađivanje svog poslovanja s obvezujućim regulativama, izgradnju poslovne etike uposlenih i menadžerom (eng. Compliance Officer) unutar organizacije koji tim sistemom vješto i učinkovito upravlja. Dobra praksa uvođenja ECM-sistema vezuje se, većinom, za ispostave stranih kompanija u BiH, koji su te sisteme prenijeli iz svojih centrala stacioniranih u zemljama naprednih ekonomija. U susjednoj Hrvatskoj, recimo, još 2005. Hrvatska gospodarska komora, prateći zakonodavstvo EU u ranoj fazi usklađivanja, donijela je kodeks o etičnom poslovanju, kojeg je samo u par godina prihvatilo preko 400 hrvatskih kompanija. Držim važnim naglasiti, za naše kompanije i institutucije, te poslovni ambijent u BiH, nije ključna samo činjenica da je poslovna etika i usklađenost poslovanja naslijeđe i trend modernog svijeta i razvijenih ekonomija već što je riječ o nasušnoj potrebi za današnji biznis. Svaki pravi menadžer želi poslovati u skladu sa zakonskim obavezama i vrijednostima i standardima kompanije, želi da mu se uposlenici vode trasom poznatih pravila, da rade profesionalno i etično. Sve s ciljem zaštite od incidenata i skandala, da bi zadržao stečenu reputaciju, izbjegao sankcije i kazne i sačuvao klijentelu, samim tim i profit.

Koliko je uopće poveziva etika s biznisom danas, posebno biznisom kod nas i u regionu, koji preživaljava u surovom poslovnom ambijentu i teškim uslovima?

– Sve više je onih koji zagovaraju da je moderni biznis nezamsiliv bez poslovne etike. Sve veći broj istraživanja pokazuje da poslovna etika i odgovornost u poslovanju sve više postaje okosnica opstanka organizacija. Poznati su Vam skandali koji su prethodnih decenija uzdrmale poslovni svijet, sjetit ćete se slučaja Siemens, ili Volkswagen. Vidjeli smo da ni najveće kompanije nisu imune na nesuklađenosti poslovanja sa međunarodnim i domaćim regulativama, nisu imune na nepravilnosti, te kazne i gubitke kao njihovu posljedicu. Upravo su slučajevi poput navedenih, koji su rezultirali višemilijardskim štetama po kompanije, doveli do rađanja oblasti poslovne etike i usklađenosti i stvaranja sistema zaštite od nepravilnosti. Recimo, gubitak Siemensa od preko dvije milijarde eura zbog korupcijskog skandala, mogao je biti mnogo veći i rezultirati potpunom propašću tog privrednog giganta, da Siemens nije bio pokrenuo vlastitu istragu i razvio novi sveobuhvatni Program usklađenosti i implementirao ga širom svijeta u kratkom periodu. To su mu istražni organi prihvatili kao olakšavajuću okolnost. I naše domaće kompanije, bez obzira bile veće ili manje, imaju problem i sa kršenjem regulativa i procedura – često iz neznanja –  i sa neetičnim ponašanjem uposlenih, zbog čega se suočavaju sa finansijskim kaznama, te ugrožavaju reputaciju i imidž i posljedično gube klijentelu.

Net Consulting je pokrenuo i prvu Akademiju poslovne etike i usklađenosti u BiH. Zašto i kome je namijenjena?

– Prvenstveno, zbog nedostatka kadra u BiH u ovoj oblasti, zbog pravovremene pripreme ljudi koji mogu adekvatno odgovoriti ovoj potrebi privrede i javnog sektora, sposobni uspostavljati i upravljati ECM sistemima u organizacijama. Akademija je namijenjena svima koji žele postati profesionalci u ovoj oblasti, i onima malobrojnima koji trenutno obnašaju te funkcije u svojim kompanijama i institucijama –  kao prilika za unapređenje znanja i doedukacija –  ali i svima koji su svjesni da je riječ o perspektivnoj oblasti i da imaju predizspozicije i ambiciju da mogu vršiti ovu zahtjevnu ali izazovnu funkciju.

Akademija je certificirana i međunarodno priznata. Riječ je o intenzivnoj dvomjesečnoj edukaciji, koja nudi interaktivni pristup u obuci, čime garantira praktično i primjenjivo znanje polaznicima. Predavači su iskusni eksperti u oblasti menadžmenta poslovne etike i usklađenosti, eminentni domaći i međunarodni stručnjaci, uspješni privrednici i rukovodioci koji svoje poslovanje štite sistemima poslovne etike i usklađenosti.

Šta je u opisu posla Compliance Officera, odnosno menadžera ili oficira za poslovnu etiku i usklađenost?

– Mnogo toga. Između ostalog, da osigura da se poslovanje kompanije ili institucije provodi u skladu sa obvezujućim eksternim regulativama, internim procedurama, profesionalnim standardima i prihvatljivom praksom u biznisu. Zatim, da unapređuje procedure stvarajući uvjete da se posao obavlja marljivo, lojalno i etično. Uloga mu je i da identifikuje i upravlja pravnim i reputacijskim rizikom, da podiže svijest o riziku neusklađenog poslovanja i neetičnog postupanja, da vrši edukaciju i savjetovanje uposlenih o poštivanju procedura i etičkih standarda organizacije. Također, zadaća mu je i da zaprima prijave o nepravilnostima, bilo da dolaze od uposlenih, klijenata ili partnera, i da provede postupak njihovog rješavanja i saniranja nastale štete. Na koncu, da bude sposoban organizirati i koordinirati izradom i provedbom programa etike i usklađenosti u organizaciji sa svim drugim akterima u procesu, od vrha uprave, pravnika, HR menadžera, internog revizora i dr. Menadžer poslovne etike i usklađenosti je centralna figura tog sistema. On je organizacijski pozicioniran između sistema internih kontrola  interne revizije.

Vrlo širok opis posla. Kako ga pripremiti za sve pobrojano i realno osposobiti za sve ove zadatke i uloge?

– Jeste, posao je odgovoran, traži predispozicije, čvrst karakter, visoke moralne vrijednosti, psihičku stabilnost. Izazovan jeste, ali zanimljiv i perspektivan. Stoga smo programe Akademije koncipirali detaljno prema njegovom opisu posla. Programi započinju upoznavanjem strukture organizacije i poimanjem njegove uloge i odgovornosti u njoj, te praktičnim primjerima njegovih radnih zadataka. Polaznici će biti osposobljeni provesti procjenu rizika u oblasti etike i usklađenosti svoje kompanije ili institucije, upoznat će metodologiju ranog otkrivanja rizika i identifikaciju rizičnih tačaka u radu organizacije, te upravljanje njima. Upoznat će se s pravilima i procedurama iz oblasti etike i usklađenosti, kako dizajnirati i primijeniti ključne interne akte, kako pravovoremeno nadzirati primjenu sistema internih kontrola i dr. Polaznici će imati priliku naučiti metode otkrivanja nepravilnosti, sve elemente istrage prijavljenih nepravilnosti ili uočenih sumnji, te kako standardizirati i pokretati korektivne mjere za rješavanje slučajeva. Na kraju, naši novi menadžeri poslovne etike i usklađenosti bit će sposobni da, uz saradnju s drugim odjelima u organizaciji, kreiraju čitav program poslovne etike i usklađenosti organizacije, da ga implementiraju i rukovode, da procjenjuju njegovu uspješnost i adekvatno odgovaraju na prepoznate rizike kroz njegovo poboljšanje.

Koliko kompanije, privatne i javne, pa i institucije države u BiH trenutno prepoznaju potrebu za poslovnom etikom i usklađenošću?

– Iz razgovora koje svakodnevno imamo s poslodavcima iz privrednog i javnog sektora, očito je da već postoji zrela svijest o potrebi usklađenog i etičnog poslovanja, da rukovodioci prepoznaju rizik. Oni koji posluju na razvijenim tržištima znaju da je to međunarodni standard. Strane kompanije u BiH, već sam ih spomenuo, imaju sisteme ili dijelove sistema poslovne etike i usklađenosti. Imamo primjere da neke od njih svoje zaposlenike obavezuju poznavanjem procedura i etičkog kodeksa, redovno ih testiraju i tu obavezu vežu za ugovor o radu.

Ovu potrebu modernog biznisa dodatno ilustruje i činjenica da je Sistem poslovne etike i usklađenosti (ECMS) u skladu sa ISO standardom 19600:2014.

Ukoliko želimo naprednu ekonomiju i efikasnu javnu upravu, ukoliko želimo naprijed sa razvijenim svijetom, neminovno je da poslovna etika zaživi i u bh. kompanijama i u javnim institucijama.

Kakvu budućnost predviđate za menadžere, i menadžment općenito, poslovne etike i usklađenosti u BiH i regionu?

– BiH je sredina u kojoj često postoji skepticizam prema novinama i inovacijama, pa tako i prema novim disciplinama i zanimanjima. Donedavno se sumnjičavo gledalo i prema PR ili HR menadžeru, danas su to pozicije bez kojih uspješne kompanije teško da bi mogle poslovati. Navest ću samo jedan primjer, u Americi je u 2012. postojalo blizu 230 hiljada oficira za poslovnu etiku i usklađenost, dakle čitava jedna armija zaposlenih u ovoj oblasti, a Američki savezni biro za statistiku tržišta rada predviđa rast ovog zanimanja do 2022. g. od 4.6%, ili brojem, 11 hiljada novih radnih mjesta godišnje. Prema preliminarnim rezultatima analize naše kuće Net Consulting, a uzimajući u obzir broj velikih preduzeća i srednjih s brojem uposlenih preko stotinu, te javne institucije složenije strukture, trenutna potreba bh. tržišta je preko 2500 menadžera ili oficira za poslovnu etiku i usklađenost.

Samo je pitanje vremena kada će postati standard i kod nas. Organiziranjem prve Akademije poslovne etike i usklađenosti Net Consulting želi pravovremeno reagirati na razvoj ove oblasti u BiH.

Intervju objavljen na akta.ba.

Vezani članci

Podijelite ovaj tekst

Facebook
Twitter
LinkedIn

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.