Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Don’t Miss Travel Magazine: Intervju sa Bojanom Bajićem, predsjednikom WEFEC-a

Nije tajna da se region Zapadnog Balkana i dalje bori u svojoj post-konfliktnoj tranziciji sa korupcijom, neusklađivanjem i nepotizmom. Ovo je potkopalo ekonomski rast, tržišna pravila i strateška strana ulaganja. Na žalost, antikorupcijski zakoni su se pokazali neefikasnim bez standarda i procesa koji sprovode takve zakone. Programi usklađenosti (Compliance programs) predstavljaju dokazani mehanizam za podsticanje ljudi na donošenje odgovarajućih, usaglašenih i zakonskih odluka.

Pročitajte više

Deset principa za formiranje Etičke vlade

Nakon što je na portalu klix.ba objavljen moj intervjuu u kojem sam govorio o istorijskom momentu za formiranje Etičke vlade u BiH na bilo kojem nivou gdje je to moguće, dobio sam desetine poziva od čitalaca i prijedloga da ideju i koncept detaljnije predstavim. Uvjeren da je moralna obnova našeg društva preduslov za bolji život i prosperitet u BiH, a da tu najtežu reformu može voditi samo odgovorna politika, odlučio sam da koncept Etičke vlade predstavim u 10 sažetih principa za formiranje iste.

Pročitajte više

VIJEĆE POSLOVNOG OMBUDSMANA: NOVI PRISTUP ZA UNAPREĐENJE POSLOVNE KLIME

U maju 2014. godine potpisan je Memorandum o razumijevanju za ukrajinsku antikorupcijsku inicijativu, zaključen između vlade Ukrajine, EBRD, OECD i pet najvećih ukrajinskih poslovnih udruženja. Među tim poslovnim udruženjima su Ukrajinska privredna komora, Američka privredna komora, Federacija poslodavaca Ukrajine, Evropsko poslovno udruženje i Ukrajinska liga industrijalaca i poduzetnika. Sveukupno pokrivaju većinu poslovne zajednice koja radi u Ukrajini, kako međunarodne tako i domaće poslovne subjekte.

Savet je počeo sa radom u maju 2015. i za tri godine stvorio visok nivo poverenja, što potvrđuje i statistika BOC-a. Tokom perioda 2014–2017, nije osnovano samo Vijeće s Poslovnim ombudsmanom i njegova dva zamjenika, već je formiran i visoko stručni tim inspektora.

Pročitajte više

Google pretraga i rangiranje poštenja kompanija na Balkanu

Digitalna revolucija je donijela promjene u skoro sve pore života i to je već svima poznato. Ono što je ostalo prilično nepoznato u balkanskoj poslovnoj zajednici su novi trendovi utvrđivanja reputacije kompanije iz ugla njenog poslovnog poštenja putem google pretraživača na internetu. Danas na zapadu kompanija mora svom brendu pored kvaliteta proizvoda ili usluga, solventnosti, efikasnosti, inovativnosti i drugih klasičnih kvaliteta, dodati i dimenziju poslovnog poštenja

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.