Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Nije Milan Tegeltija kriv za sve! (PPS: 8.dio)

U osmom tekstu ćemo predstaviti analizu uzroka krize pravosuđa u BiH, sa posebnim osvrtom na fenomen “dubokog pravosuđa” (eng. deep justice). Sredinom 2019. godine, bh. javnost je opravdano bila fokusirana na dobro poznati skandal predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije

Pročitajte više

PARA VRTI GDJE BURGIJA NEĆE (PPS: 6. dio)

U 6. nastavku ćemo predstaviti metodu sistematskog djelovanja s ciljem umanjenja mogućnosti da međunarodna banka bar djelimično umanji štetu koju je pretrpjela postupajući po nezakonitim presudama Općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru.

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.