Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

VIDEO: Građani žrtve nove korupcije: Kako se štimao tender za izgradnju bukobrana? FBiH!

Istraživači korupcije sa Etika.ba portala su posjetili građane u MZ Kula Banjer, Visoko (FiH), te razgovarali sa građanima u vezi problema buke koja dolazi sa autoputa i koja ugrožava zdravlje i kvalitet života građana. Istraživači korupcije su građanima predočili dokaze o korupciji u postupku javne nabavke za ugradnju zvučnog zida, tzv.bukobrana, a građani su se obratili cijeloj javnosti sa apelom za što hitnije rješavanje ovog zdravstvenog i životnog problema.

Pročitajte više

Marko Kolobarić, predsjedavajući URŽ-a, poslao upozorenje Etika.ba portalu

Predsjedavajući URŽ-a Marko Kolobarić u ostavljenom roku od 48h dostavlja odgovor i naglašava da je odgovor ispred institucije, dok se ostali članovi URŽ nisu očitovali, iz čega proizilazi da je dogovoreno da se odgovori jednim dopisom.

U odgovoru Marko Kolobarić ne odgovara na pitanje jesu li članovi URŽ-a bili upoznati da odluku zasnivaju na krivotvorenom dokumentu, što je ključni aspekt utvrđivanja počinjena krivičnog djela, već skreće pažnju sa suštine…

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.