Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Slučaj Bukobran (7): Ured za razmatranje žalbi BiH na zatvorskom putu

Novi dokazi u ovom tekstu: odgovor Ivana Paladine, ministra iz Hrvatske koji potvrđuje da je dokument falsifikat i presuda Suda BiH iz 2021.godine koja otkriva da URŽ po Zakonu o javnim nabavkama nema ovlaštenje za poništavanje ugovora.
Navešćemo jednostavan primjer u kojem ćemo objasniti kako se za grešku ili nezakonitost nekad ide u zatvor, a nekad se samo plati kazna, a sve zavisi od veličine štete.

Pročitajte više

VIDEO: Građani žrtve nove korupcije: Kako se štimao tender za izgradnju bukobrana? FBiH!

Istraživači korupcije sa Etika.ba portala su posjetili građane u MZ Kula Banjer, Visoko (FiH), te razgovarali sa građanima u vezi problema buke koja dolazi sa autoputa i koja ugrožava zdravlje i kvalitet života građana. Istraživači korupcije su građanima predočili dokaze o korupciji u postupku javne nabavke za ugradnju zvučnog zida, tzv.bukobrana, a građani su se obratili cijeloj javnosti sa apelom za što hitnije rješavanje ovog zdravstvenog i životnog problema.

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2021 Etika.ba ® Sva prava zadržana.