Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

S.Tower: ‘The’ sudija Elma Zorabdić digla glas protiv zloupotrebe pravosuđa!

Poštovani čitaoci portala Etika.ba,

Zapamtite ime sudije Elme Zorabdić!

Ako pravosuđe BiH preživi ponor u kojem se nalazi već godinama, to će biti zato što postoje sudije kao što je Elma Zorabdić. Etika.ba je prvi put čula za ovo ime prije 24 časa i bilo je dovoljno analizirati samo jedan njen potez i donijeti zaključak da bitka za nepristrasno, zakonito i profesionalno pravosuđe nije izgubljena.

U ovom tekstu ćemo predstaviti njenu reakciju upućenu gđi.Janji Jovanović, predsjednici Općinskog suda u Sarajevu, u kojoj traži da se poništi Rješenje o isključenju sudije Ivane Krželj iz sporova između kompanija ANS Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o., a u vezi spora sa gradnjom nebodera ‘Sarajevo Tower’.

Pročitajte više

Sarajevo Tower: ANS Drive nokautirao Općinski sud u Sarajevu

Portal Etika.ba objavljuje 5.tekst u serijalu oko nastojanja kompanije ANS Drive d.o.o. da eliminiše sarajevsku sutkinju Ivanu Krželj iz sporova koji se vode između ANS Drive d.o.o. i Smart Invest d.o.o., koji su suinvestitori na projektu ‘Sarajevo Tower’.

U prethodna 4 teksta smo pisali o neuspjesima ANS Drive-a da na neetičan način skine sutkinju Ivanu Krželj sa predmeta i o relativnim pobjedama Općinskog suda u Sarajevu.

U 5.tekstu obavještavamo javnost da je ANS Drive ipak uspio da nokautira Općinski sud u Sarajevu i da u foto finišu ostvari svoj cilj rotacije sudije, zbog čije stručnosti i visokog nivoa integriteta je ANS Drive pokazao naglašeno visoki nivo straha.

Pročitajte više

Sarajevo Tower: Sutkinja Nina Mujagić iz Visokog iznad Vrhovnog suda i ZPP-a FBiH

Portal Etika.ba je došla u posjed novih saznanja da je sutkinja Nina Mujagić iz Visokog prekršila Zakon o parničnom postupku FBiH i na taj način olakšala želju parnične stranke, kompanije ‘ANS Drive’ d.o.o. iz Sarajeva, da se ukloni sarajevska sutkinja Ivana Krželj iz postupaka koji se vode pred sarajevskim sudom između suinvestitora ‘Smart Invest’ d.o.o. i ‘ANS Drive’ d.o.o., a u vezi spora sa završetkom nebodera ‘Sarajevo Tower’.

Pročitajte više

Sarajevo Tower: ANS Drive novom ‘genijalnom’ idejom protiv sudinice Ivane Krželj

U petak, 29.01.2020.godine u Općinskom sudu u Sarajevu je po treći put odgođeno ročište po zahtjevu za određivanje sudske mjere kojom ‘Smart Invest’ kao jedan od suinvestitora na objektu ‘Sarajevo Tower’ traži preuzimanje cijelog projekta od drugog suinvestitora ‘ANS Drive’ sa ciljem samostalnog završetka gradnje i uručenja ključeva za 420 kupaca koji već godinu ipo čekaju uredno plaćene nekretnine.

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.