Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Balkanski tip prevare na IT sceni u BiH – 6.dio

Izostanak etičnog i opšte-društveno prihvatljivog postupanja BIT Alijanse u čijem UO i danas sjedi Partner B, koja je prijave kršenja Etičkog kodeksa doživjela neprijateljski i nastavila da vodi negativnu kampanju protiv prijavitelja, kao i bahato ponašanje Partnera B nakon osujećenog pokušaja prevare je razlog zbog koga je Partner A odlučio da se u epilogu slučaja objave prethodno anonimizirana imena.

Pročitajte više

PARA VRTI GDJE BURGIJA NEĆE (PPS: 6. dio)

U 6. nastavku ćemo predstaviti metodu sistematskog djelovanja s ciljem umanjenja mogućnosti da međunarodna banka bar djelimično umanji štetu koju je pretrpjela postupajući po nezakonitim presudama Općinskog i Kantonalnog suda u Mostaru.

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.