Analiza slučajeva, izvještaji i kampanje u oblasti etike i usklađenosti.

Pravna neukost ili svjesno kršenje Zakona tuzlanskog glavnog tužioca

Net Consulting d.o.o. Sarajevo je podnio disciplinsku prijavu protiv g.Tomislava Ljubića, glavnog tužioca u Tuzli, zbog istupa u javnosti u vezi predmeta “Tuzla kvarc”, koji je okončan pravosnažnom oslobađajućom presudom. Svojom izjavom je narušio povjerenje javnosti, kredibilitet Tužilaštva Tuzlanskog kantona, ali i osnovne principe tužilačke etike.

Pročitajte više

DEMANT SUDINICE NINE RATKUŠIĆ (PPS: 11.dio)

Na adresu Net Consulting-a je 20.4.2020.godine stigao demant sudinice Općinskog suda u Mostaru, gđe. Nine Ratkušić, a u vezi deset tekstova koje je Net Consulting objavio u okviru serijala: Poslovno-pravosudni skandal u BiH.

Net Consulting je u prethodnih 10 analitičkih tekstova saopštio isključivo činjenice, a na bazi uvida u materijalnu dokumentaciju, te se u svom profesionalnom radu vodi najvišim etičkim standardima. U svakom slučaju, a u skladu sa principom demokratskog i fer odnosa prema razmjeni argumenata u javnom prostoru, Net Consulting objavljuje demant sudinice Nine Ratkušić u cjelosti.

U nastavku pročitajte integralni tekst demanta sudinice Nine Ratkušić: 

Pročitajte više

IMA NADE, POKRENULO SE PRAVOSUĐE U BIH (PPS: 10.dio)

Deseti, jubilarni nastavak serijala ‘Poslovno-pravosudni skandal u BiH’  objavljujemo ranije, kako bismo čitaoce blagovremeno informisali o novim dešavanjima u predmetu. Ono što ćemo izvijestiti u ovom nastavku serijala svjedoči da ima nade da se i u BiH napravi funkcionalan sistem i da se trebamo boriti za to, jer je to naša država.

Pročitajte više

Pametnom dosta! (PPS: 9.dio)

Naziv ovog teksta ‘Pametnom dosta’ imamo zahvaliti sudinici Općinskog suda u Mostaru Nini Ratkušić, koja se pismeno obratila Net Consulting-u i svoje obraćanje završila riječima: ‘Pametnom dosta’, s čim se apsolutno slažemo sa sudinicom. Nama se ovaj naslov učinio kao veoma efektan, jer ne samo da u potpunosti oslikava stanje ovog predmeta o kojem mjesecima iznosimo argumente o nemaru i neprofesionalizmu dotične sudinice i generalno Općinskog suda u Mostaru, već takođe dijagnosticira ukupno stanje u bh pravosuđu koje je opterećeno skoro pa svakodnevnim skandalima.

Pročitajte više

Nije Milan Tegeltija kriv za sve! (PPS: 8.dio)

U osmom tekstu ćemo predstaviti analizu uzroka krize pravosuđa u BiH, sa posebnim osvrtom na fenomen “dubokog pravosuđa” (eng. deep justice). Sredinom 2019. godine, bh. javnost je opravdano bila fokusirana na dobro poznati skandal predsjednika VSTV-a Milana Tegeltije

Pročitajte više

Istaknuti slučajevi

Vijesti

O nama

Etika.ba je portal namijenjen stručnoj javnosti koja je zainteresovana za više standarde etike i usklađenosti propisa u poslovnom sektoru, sistematsko i objektivno praćenje sudskih, upravnih i drugih postupaka a kako bi osigurali fer i pošten tretman prema svim akterima na tržištu BiH. U javni prostor donosimo analize o konkretnim slučajevima s posebnim fokusom na poštivanje etičkih standarda prilikom vršenja javne dužnosti a čime doprinosimo ispunjavanju misije Etika.ba

Copyright ©2020 Etika.ba ® Sva prava zadržana.